Region: Pogórze Wiśnickie / Wiśnicz Foothills

🇵🇱
Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.
Najwyższe szczyty Pogórza Wiśnickiego: Rogozowa 536 m, Glichowiec 527 m, Szpilówka 516 m, Piekarska Góra 515 m, Ostrysz 507 m, Grodzisko 502 m, Bukowiec 494 m, Sołtysie Góry 492 m, Mahulec 483 m, Trupielec 476 m, Dominiczna Góra 468 m, Krowia Góra 456 m, Paprotna 441 m.

🇬🇧
Wiśnicz Foothills – a physico-geographical mesoregion constituting the eastern part of the West Beskids Foothills, located between the valleys of Raba and Dunajec. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnów Foothills, from the south with the Wyspowy Beskid.
The foothills are characterized by elongated wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnickie Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, apical outliers and outcrops.
The highest peaks: Rogozowa 536 m, Glichowiec 527 m, Szpilówka 516 m, Piekarska Góra 515 m, Ostrysz 507 m, Grodzisko 502 m, Bukowiec 494 m, Sołtysie Góry 492 m, Mahulec 483 m, Trupielec 476 m, Dominiczna Góra 468 m, Krowia Góra 456 m, Paprotna 441 m.

Kamień Grzyb
Video

Kamień Grzyb

Letnia wędrówka po Pogórzu Wiśnickim. Z Nowego Wiśnicza wędrujemy niebieskim szlakiem do Rezerwatu Przyrody Kamień-Grzyb. Po drodze przechodzimy przez malowniczo położoną miejscowość Leksandrowa a po wejściu do Rezerwatu podchodzimy na zalesione wzniesienie Bukowiec. Ze szczytu Bukowca...

Read More
Glichowiec na Pogórzu Wiśnickim
Video

Glichowiec

Druga część wędrówki po Pogórzu Wiśnickim, którą zaczynamy na Kaczej Górze. Pokonujemy krótki odcinek żółtym szlakiem schodząc z niego na skrzyżowaniu leśnych dróg. Nieoznakowaną drogą dochodzimy do niebieskiego szlaku, którym wchodzimy na szczyt Glichowca. Po drodze odwiedzamy niewielką...

Read More
Ostrysz na Pogórzu Wiśnickim
Video

Ostrysz

Wędrówka po Pogórzu Wiśnickim. Z Przełęczy Zasańskiej wchodzimy żółtym szlakiem na Ostrysz, wzniesienie wznoszące się nad miejscowościami Zasań i Kornatka. Następnie żółtym szlakiem wędrujemy na Kaczą Górę. Tuż przed szczytem schodzimy ze szlaku i leśną ścieżką zdobywamy to wzniesienie.

Read More