Letnia wędrówka po Pogórzu Wiśnickim. Z Nowego Wiśnicza wędrujemy niebieskim szlakiem do Rezerwatu Przyrody Kamień-Grzyb. Po drodze przechodzimy przez malowniczo położoną miejscowość Leksandrowa a po wejściu do Rezerwatu podchodzimy na zalesione wzniesienie Bukowiec. Ze szczytu Bukowca schodzimy pod Kamień Grzyb - osobliwy pomnik przyrody nieożywionej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Kamień Grzyb z Nowego Wiśnicza, Polska
🏞️ Trasa: Nowy Wiśnicz, parking przy ul. Targowej (273 m n.p.m.; 49.915261, 20.466237) – Bukowiec (389 m n.p.m.; 49.888455, 20.473752) – Kamień Grzyb (380 m n.p.m.; 49.889306, 20.474518)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 3,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 177 m
↘️ Suma zejść: 55 m

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Kamień Grzyb – pomnik przyrody nieożywionej w postaci skały z piaskowca istebniańskiego o kształcie grzyba, wysokości 7 m, obwodzie czapy 26 m i obwodzie trzonu 17 m. Znajduje się na północnym stoku wzgórza Bukowiec w Rezerwacie Przyrody Kamień-Grzyb.

00:00:23 Nowy Wiśnicz, parking przy ul. Targowej
00:01:05 Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
00:09:35 Leksandrowa
00:49:02 Bukowiec
00:52:17 Kamień Grzyb

Film zarejestrowany w dniu 15 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Stone Mushroom from Nowy Wiśnicz, Poland
🏞️ Route: Nowy Wiśnicz, parking lot at Targowa Street (273 m a.s.l.; 49.915261, 20.466237) – Bukowiec Hill (389 m a.s.l.; 49.888455, 20.473752) – Stone Mushroom (380 m a.s.l.; 49.889306, 20.474518)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 3.5 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 177 m
↘️ Sum down: 55 m

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Kamień Grzyb – an inanimate nature monument in the form of a mushroom-shaped sandstone rock, 7 m high, 26 m circumference and 17 m core circumference. It is located on the northern slope of the Bukowiec hill in the Kamień-Grzyb Nature Reserve.

00:00:23 Nowy Wiśnicz, parking lot at Targowa Street
00:01:05 Church of Of the Blessed Virgin Mary of the Assumption
00:09:35 Leksandrowa
00:49:02 Bukowiec Hill
00:52:17 Stone Mushroom

The film was recorded on July 15, 2021.

Region