Widokowa wędrówka po Dolinie Kobylańskiej. Wyruszamy z parkingu w Karniowicach i podążając żółtym szlakiem dochodzimy do Bramy Kobylańskiej, skalnej bramy u wejścia do doliny. Przekraczamy dwukrotnie Potok Kobylanka i na rozległej polanie schodzimy ze szlaku aby wejść na Sikornik, wzniesienie po zachodniej stronie doliny, z którego roztacza piękny widok na dolinkę z jednej strony a z drugiej można podziwiać szeroką panoramę Beskidów i Tatr. Wracamy do doliny i schodami podchodzimy do wykutej w skale Kapliczki Matki Boskiej. Następnie kierujemy się wzdłuż Potoku Kobylanka w górę doliny mijając kolejne okazałe skały. Przy Słonecznej Turni schodzimy ze szlaku i leśnymi drogami wracamy do Karniowic. Przy wyjściu z lasu odsłania się kolejna piękna i rozległa panorama Beskidu Wyspowego, Gorców, Beskidu Makowskiego, Beskidu Żywiecko-Orawskiego z wyniosłą Babią Górą, Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. W oddali widać także Tatry.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Dolinie Kobylańskiej, Polska
🏞️ Trasa: Karniowice, parking (362 m n.p.m.; 50.154012, 19.780444) – Dolina Kobylańska, brama skalna (295 m n.p.m.; 50.153404, 19.757144) – Sikornik (332 m n.p.m.; 50.153940, 19.754383) – Kapliczka Matki Boskiej (311 m n.p.m.; 50.155628, 19.756167) – Zejście ze szlaku przy Słonecznej Turni (363 m n.p.m.; 50.165776, 19.763117) – Skrzyżowanie leśnych dróg, szlak rowerowy (446 m n.p.m.; 50.168455, 19.772008) – Karniowice, ul. Widokowa (434 m n.p.m.; 50.164577, 19.773653) – Karniowice, parking (362 m n.p.m.; 50.154012, 19.780444)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 7,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 253 m
↘️ Suma zejść: 238 m

00:00:18 Karniowice, parking
00:09:13 Karniowice przystanek autobusowy
00:21:40 Gaj Kobylański
00:27:47 Potok Kobylanka
00:28:42 Dolina Kobylańska, brama skalna
00:29:01 Potok Kobylanka
00:31:26 Potok Kobylanka
00:32:31 Zejście ze szlaku
00:38:25 Zaskroniec
00:39:15 Sikornik
00:56:04 Powrót na żółty szlak
00:56:14 Potok Kobylanka
00:59:44 Kapliczka Matki Boskiej
01:03:30 Potok Kobylanka
01:06:47 Potok Kobylanka
01:12:52 Potok Kobylanka
01:16:12 Potok Kobylanka
01:34:53 Zejście ze szlaku przy Słonecznej Turni
01:49:27 Skrzyżowanie dróg leśnych, szlak rowerowy
01:56:08 Karniowice, ul. Widokowa
02:19:48 Karniowice, parking

Dolina Kobylańska – dolina na Wyżynie Olkuskiej, w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Jest jedną z najpiękniejszych dolinek krakowskich. Ma długość około 4 km i znajduje się w granicach wsi Kobylany i Karniowice. Najwyższe wzgórze to Gzylowa Skała o wysokości 455 m n.p.m. Wylot doliny dochodzi do Rowu Krzeszowickiego i stanowi bramę skalną o szerokości około 30 m, znajdującą się pomiędzy Ponad Gnój Turnią i drugą, bezimienną turniczką. Wyżej, pomiędzy Żabim Koniem i Małą Płytą jest druga brama skalna, zwana Bramą Kobylańską. W okolicy tej bramy znajduje się trawiaste i płaskie rozszerzenie dna doliny.
We wschodnim zboczu doliny, w skale Dziób Kobylański, znajduje się grota skalna skalnej z Kapliczką Matki Boskiej. Ze schodów do kapliczki roztacza się piękny widok na dolinę.
Dnem Doliny Kobylańskiej płynie potok Kobylanka, w niektórych miejscach zanikający. Zasilany jest wieloma źródłami i wywierzyskami, jednym z nich jest Źródło św. Antoniego znajdujące się tuż obok ścieżki w dolnej części doliny. Przepływ wód w dolinie w większości odbywa się podziemnymi szczelinami i pustkami krasowymi.
Na wapiennych skałach występują bogate zbiorowiska muraw kserotermicznych i naskalnych. Na piargach występuje rzadki gatunek paproci zachyłka Roberta. W płaskich rozszerzeniach doliny roślinność pastwiskowa (Lolio-Suretum) i krzaczaste zarośla. Nad potokami znaleźć można zbiorowiska ziołorośli i szuwaru mannowego (Sparganio-Glycerietum).
Na zachodniej stronie zbocza górnej części wąwozu znajduje się jedyne na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej stanowisko krzaczastej brzozy Szafera. Na wschodnich zboczach w dolnej części doliny znaleziono drugie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (po osadzie Hamernia w Dolinie Prądnika) miejsce występowania brzozy ojcowskiej.

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim. Na jego terenie znajdują się liczne doliny jarowe, przez które przepływają malownicze potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajduje się wiele jaskiń oraz ostańców skalnych. W skład parku wchodzą nastęujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.

Film zarejestrowany w dniu 8 kwietnia 2024 roku.

Region