Wędrówka po Dolinie Szklarki znajdującej się w Parku Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie”. Szlak prowadzi przez Rezerwat Doliny Szklarki oraz Witkowe Skały. Prosta i przyjemna wędrówka dla każdego turysty, również dla dzieci.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dolina Szklarki, Polska
🏞️ Trasa: Szklary przystanek autobusowy (363 m n.p.m.; 50.188340, 19.719472) – Rezerwat Dolina Szklarki, rozwidlenie szlaków czerwonego i czarnego (391 m n.p.m.; 50.183587, 19.718903) – Szklary, początek zielonego szlaku (383 m n.p.m.; 50.196679, 19.728790) – Szklary przystanek autobusowy (363 m n.p.m.; 50.188340, 19.719472)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 5,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:55 h
↗️ Suma podejść: 258 m
↘️ Suma zejść: 258 m

Dolina Szklarki – dolina potoku Szklarka na Wyżynie Olkuskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, ciągnie się na długości około 9 km od Jerzmanowic, w których znajduje się główne źródło potoku Szklarka, poprzez Szklary do Dubia, gdzie jej wylot łączy się z wylotem Doliny Racławki, a dwa potoki tworzą Rudawkę. Dolina podzielona jest na dwie różniące się części: górną w okolicy Jerzmanowic, która jest szeroka, bezleśna i w dużym stopniu zabudowana, oraz dolną, która bardziej przypomina głęboki, ciasny wąwóz i ma strome zalesione zbocza. Na zboczach doliny znajduje się wiele skałek i ostańców wierzchowinowych. Największe z tych ostańców to: Brodło, Witkowe Skały, Łyse Skały, Chochołowe Skały, Cisówki, Kozłowe Skały.
Na wschodnich zboczach doliny w 1989 r. utworzono rezerwat przyrody Dolina Szklarki w celu ochrony różnorodnych i dobrze zachowanych zespołów leśnych porastających skaliste stoki doliny: buczyny karpackiej, jaworzyny górskiej, grądów, a także muraw kserotermicznych i naskalnych. W pobliżu rezerwatu znajduje się duże wywierzysko krasowe – źródło „Pióro”.

Wyżyna Olkuska – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią. Najwyższym wzniesieniem jest ostaniec o nazwie Skałka (Grodzisko, 512,8 m n.p.m.).

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty. Najwyższe miejsce znajduje się na terenie wsi Podzamcze w gminie Ogrodzieńca – Góra Janowskiego (inaczej Góra Zamkowa) 515,5 m n.p.m. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).

Szklary – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Wieś ma ok. 3,5 km długości. Miejscowość położona jest w środkowej części Doliny Szklarki. Najwyższym szczytem Szklar jest wapienna skała Brodło.

0:30 Szklary, przystanek autobusowy
8:21 Wejście do Rezerwatu Dolina Szklarki, rozwidlenie szlaków czerwonego i czarnego
37:30 Szklary, początek zielonego szlaku
39:09 Potok Szklarka
57:53 Witkowe Skały
1:32:00 Potok Szklarka
1:34:41 Szklary, przystanek autobusowy

Film zarejestrowany w dniu 30 maja 2020 roku.

Add comment

Region