Tag - Beskid Makowski

Beskid Makowski – pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich w Polsce. Położony jest między rzeką Koszarawą na zachodzie, a Rabą i jej dopływem Krzeczówką na wschodzie. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywiecko-Orawskim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich.
Krajobraz Beskidu Makowskiego tworzą niewysokie góry, na ich zboczach i w dolinach rozmieszczone są liczne przysiółki z zabudową zagrodową. W krajobrazie dominują pola i łąki, które dochodzą aż po same szczyty.