Wczesnowiosenna wirtualna wędrówka po Beskidzie Makowskim. Zaczynamy ją w miejscowości Trzebunia skąd drogą bez szlaku dochodzimy do Rezerwatu Las Gościba. Następnie czerwonym szlakiem wchodzimy na zalesiony szczyt Trzebuńska Góra. Schodząc ze szczytu kierujemy się na wschód i przechodzimy przez widokową polanę, z której roztacza się panorama Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego. Idąc dalej czerwonym szlakiem dochodzimy do nieco niższego, również zalesionego szczytu Sularzowa. Schodzimy zielonym, nieco widokowym szlakiem do Trzebuni.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Trzebuńską Górę i Sularzową, Polska
🏞️ Trasa: Trzebunia, parking przy cmentarzu (402 m n.p.m.; 49.788538, 19.843476) – Rezerwat Przyrody „Las Gościba” (600 m n.p.m.; 49.800966, 19.824121) – Trzebuńska Góra (626 m n.p.m.; 49.805121, 19.826481) – Sularzowa (617 m n.p.m.; 49.809874, 19.885812) – Granica Trzebuni i Stróży (350 m n.p.m.; 49.792340, 19.887722)
🆔 Oznaczenie: droga bez szlaku, czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 10,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 354 m
↘️ Suma zejść: 413 m

00:00:23 Trzebunia, parking przy cmentarzu
00:01:10 Kapliczka
00:37:03 Rezerwat Przyrody „Las Gościba”
00:37:16 Kapliczka
00:43:03 Pokłady skalne
00:45:14 Zejście ze szlaku
00:46:06 Trzebuńska Góra
00:48:17 Powrót na czerwony szlak
01:55:20 Sularzowa
01:58:38 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
02:31:10 Potok Trzebuńka
02:32:33 Granica Trzebuni i Stróży

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Trzebuńska Góra – zalesiony szczyt o wysokości 625 m n.p.m. w Paśmie Babicy, w Beskidzie Makowskim. Po wschodniej stronie szczytu znajdują się niewielkie widokowe polany będące pozostałością dawnych pól uprawnych. W pobliżu szczytu przebiega czerwony szlak turystyczny – Mały Szlak Beskidzki.

Sularzowa – szczyt o wysokości 617 m n.p.m. w Paśmie Babicy, w Beskidzie Makowskim. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem. Przez szczyt przebiega czerwony szlak turystyczny – Mały Szlak Beskidzki.

Film zarejestrowany w dniu 24 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Trzebunia Mountain Góra and Sularzowa Mountain, Poland
🏞️ Route: Trzebunia, parking at the cemetery (402 m a.s.l.; 49.788538, 19.843476) – Nature Reserve „Las Gościba” (600 m a.s.l.; 49.800966, 19.824121) – Trzebunia Mountain (626 m a.s.l.; 49.805121, 19.826481) – Sularzowa Mountain (617 m a.s.l.; 49.809874, 19.885812) – Border of Trzebunia and Stróża (350 m a.s.l.; 49.792340, 19.887722)
🆔 Trail designation: road without trail, red trail, green trail
📏 Length: about 10.5 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 354 m
↘️ Sum down: 413 m

00:00:23 Trzebunia, parking at the cemetery
00:01:10 Chapel
00:37:03 Nature Reserve „Las Gościba”, croosroads
00:37:16 Chapel
00:43:03 Rock layers
00:45:14 Going off the trail
00:46:06 Trzebunia Mountain
00:48:17 Return to the red trail
01:55:20 Sularzowa Mountain
01:58:38 The crossing of the red trail and the green trail
02:31:10 Trzebuńka Stream
02:32:33 Border of Trzebunia and Stróża

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Trzebunia Mountain – a forested peak 625 m a.s.l. in the Babica Range, in the Makowski Beskids. On the eastern side of the summit, there are small scenic glades that are remnants of former farmlands. There is a red tourist trail near the summit – Mały Szlak Beskidzki.

Sularzowa Mountain – a peak 617 m a.s.l. in the Babica Range, in the Makowski Beskids. The peak is completely covered with forest. A red tourist trail runs through the peak – Mały Szlak Beskidzki.

The film was recorded on March 24, 2022.

Region