Drugą część wędrówki po Beskidzie Makowskim. Ze szczytu Kotoń schodzimy leśną ścieżką a następnie żółtym szlakiem kierujemy się na Pękalówkę, niższy szczyt w paśmie Kotonia. Przed wejściem na Pękalówkę schodzimy ze szlaku i odwiedzamy Polanę Pękalówka, z której podziwiamy wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy a także na Beskid Żywiecki. Po powrocie na szlak podchodzimy na zalesiony szczyt Pękalówka.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Pękalówkę przez Polanę Pękalówka, Polska
🏞️ Trasa: Kotoń (857 m n.p.m.; 49.769098, 19.896111) – Polana Pękalówka (788 m n.p.m.; 49.766748, 19.917762) – Pękalówka (839 m n.p.m.; 49.770767, 19.914828) – Zawadka (654 m n.p.m.; 49.757105, 19.898102)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 55 m
↘️ Suma zejść: 244 m

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień pomiędzy którymi wyrzeźbione zostały doliny górskie. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).

Pękalówka (Gronik) – to wschodni wierzchołek masywu Kotonia o wysokości 839 m n.p.m. Szczyt jest zalesiony jednak pod szczytem na południowych stokach znajduje się widokowa Polana Pękalówka, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy z szczytami Szczebel, Luboń Wielki i Zemablową oraz na Beskid Żywiecki i Babią Górę.

00:00:26 Kotoń
00:05:16 Wejście na żółty szlak
00:07:41 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
00:15:24 Zejście ze szlaku
00:22:05 Polana Pękalówka
00:32:59 Powrót na żółty szlak
00:38:58 Zejście ze szlaku
00:40:04 Pękalówka
00:42:09 Powrót na żółty szlak
00:54:46 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
01:15:23 Krzyż upamiętniający miejsce śmierci partyzantów w dniu 29 listopada 1944 r.
01:18:56 Zawadka

Film zarejestrowany w dniu 29 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to the Pękalówka Mountain through the Pękalówka Glade, Poland
🏞️ Route: Kotoń Mountain (857 m a.s.l.; 49.769098, 19.896111) – Pękalówka Glade (788 m a.s.l.; 49.766748, 19.917762) – Pękalówka Mountain (839 m a.s.l.; 49.770767, 19.914828) – Zawadka Village (654 m a.s.l.; 49.757105, 19.898102)
🆔 Trail designation: yellow trail, black trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 55 m
↘️ Sum down: 244 m

Makowski Beskid – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. It consists of many fragmented mountain ranges and hills between which mountain valleys have been carved. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m a.s.l.).

Pękalówka Mountain (Gronik) – is the eastern peak of the Kotoń Massif, 839 m a.s.l. The summit is forested, however, under the summit, on the southern slopes, there is a scenic Pękalówka Glade, from which there are wonderful views of the Beskid Wyspowy with the peaks of Szczebel, Luboń Wielki and Zemablowa, as well as the Żywiec Beskid and Babia Góra.

00:00:26 Kotoń Mountain
00:05:16 Entrance to the yellow trail
00:07:41 Crossroads of the yellow trail and the black trail
00:15:24 Going off the trail
00:22:05 Pękalówka Glade
00:32:59 Return to the yellow trail
00:38:58 Going off the trail
00:40:04 Pękalówka Mountain
00:42:09 Return to the yellow trail
00:54:46 Crossroads of the yellow trail and the black trail
01:15:23 Cross commemorating the place of death of partisans on November 29, 1944
01:18:56 Zawadka Village

The film was recorded on June 29, 2021.

Region