Wędrówka po Beskidzie Makowskim. Schodzimy z Lubomira leśnym szlakiem przez Łysinę na Polanę Suchą. Malownicza Polana Sucha znajduje się na Przełęczy Suchej pomiędzy Łysiną a Kamiennikiem. Następnie podchodzimy do Schroniska PTTK na Kudłaczach.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Lubomira na Polanę Suchą i dalej na Kudłacze, Polska
🏞️ Trasa: Lubomir (904 m n.p.m.; 49.766849, 20.059372) – Trzy Kopce (894 m n.p.m.; 49.775913, 20.048354) – Łysina (891 m n.p.m.; 49.775913, 20.048354) – Przełęcz Sucha (708 m n.p.m.; 49.783079, 20.050993) – Schronisko PTTK na Kudłaczach (727 m n.p.m.; 49.782414, 20.022419) – Parking pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach (710 m n.p.m.; 49.781063, 20.021145)
🆔 Oznaczenie: czerwony, żółty, zielony i czarny szlak
📏 Długość: około 4,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 115 m
↘️ Suma zejść: 319 m

00:00:23 Obserwatorium astronomiczne
00:01:41 Lubomir
00:07:15 Punkt widokowy
00:09:19 Trzy Kopce (południowy wierzchołek)
00:09:56 Trzy Kopce (środkowy wierzchołek)
00:12:54 Trzy Kopce (północny wierzchołek)
00:14:41 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:19:58 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i czarnego szlaku
00:20:22 Łysina
00:36:01 Polana Sucha
00:37:35 Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej
00:38:51 Przełęcz Sucha
00:39:06 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
01:05:19 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:07:16 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i czarnego szlaku
01:09:33 Schronisko PTTK na Kudłaczach
01:12:52 Parking pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).
Łysina (891 m n.p.m.) – szczyt położony we wschodniej części Pasma Lubomira i Łysiny.
Trzy Kopce (894 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie Pasma Lubomira i Łysiny.
Lubomir (904 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego leżący w Paśmie Lubomira i Łysiny. Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne.
Polana Sucha – dawna polana pasterska znajdująca się na Przełęczy Suchej pomiędzy szczytami Łysiny i Kamiennika Południowego. Z polany rozpościerają się wspaniałe widoki Ciecień i Śnieżnicę.

Film zarejestrowany w dniu 2 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Lubomir Mountain to Sucha Glade and further to Kudłacze, Poland
🏞️ Route: Lubomir Mountain (904 m a.s.l.; 49.766849, 20.059372) – Trzy Kopce Mountain (894 m a.s.l.; 49.775913, 20.048354) – Łysina Mountain (891 m a.s.l.; 49.775913, 20.048354) – Sucha Pass (708 m a.s.l.; 49.783079, 20.050993) – PTTK Moutain Shelter in Kudłacze (727 m a.s.l.; 49.782414, 20.022419) – Parking at PTTK Moutain Shelter in Kudłacze (710 m a.s.l.; 49.781063, 20.021145)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, green trail, black trail
📏 Length: about 4.7 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 115 m
↘️ Sum down: 319 m

00:00:23 Astronomical observatory
00:01:41 Lubomir Mountain
00:07:15 Viewpoint
00:09:19 Trzy Kopce Mountain (The southern vertex)
00:09:56 Trzy Kopce Mountain (The middle vertex)
00:12:54 Trzy Kopce Mountain (The northern vertex)
00:14:41 Crossroads of red and yellow trail
00:19:58 Crossroads of red, black and yellow trail
00:20:22 Łysina Mountain
00:36:01 Sucha Glade
00:37:35 The grave of the Home Army Soldiers
00:38:51 Sucha Pass
00:39:06 Crossroads of yellow and green trail
01:05:19 Crossroads of red and green trail
01:07:16 Crossroads of red, green and black trail
01:09:33 PTTK Moutain Shelter in Kudłacze
01:12:52 Parking at PTTK Moutain Shelter in Kudłacze

The Makowski Beskids – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m above sea level).
Łysina (891 m a.s.l.) – the peak is located in the eastern part of the Lubomir and Łysina ranges.
Trzy Kopce (894 m a.s.l.) – the peak in the main ridge of the Lubomir and Łysina ranges.
Lubomir (904 m a.s.l.) – the highest peak of the Makowski Beskids lying in the Lubomir and Łysina ranges. There is an astronomical observatory at the top.
Polana Sucha – a former shepherd’s glade located on the Sucha Pass between the peaks of Łysina and Kamiennik Południowy. From the glade there are wonderful views of Ciecień Mountain and Śnieżnica Mountain.

The film was recorded on January 2, 2021.

Region