Pierwsza część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Z Nowej Słupi podchodzimy zielonym szlakiem na Kobylą Górę. Szlak prowadzi przez Malinowską Wólkę gdzie znajduje się pomnik pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców tej miejscowości. Po przekroczeniu Potoku Słupianka szlak prowadzi przez las na szczyt Kobylej Góry.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Kobylą Górę z Nowej Słupi, Polska
🏞️ Trasa: Nowa Słupia, skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku (295 m n.p.m.; 50.862106, 21.086864 ) – Malinowska Wólka (319 m n.p.m.; 50.845841, 21.082646) – Kobyla Góra (399 m n.p.m.; 50.836058, 21.065286)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 135 m
↘️ Suma zejść: 30 m

00:00:20 Nowa Słupia, skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:21:51 Malinowska Wólka
00:26:53 Pomnik pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Wólki Milanowskiej
00:30:08 Potok Słupianka
00:54:02 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:58:21 Kobyla Góra

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.
Góra Kobyla (399 m n.p.m.) – zalesione wzgórze w Górach Świętokrzyskich, leżące między Łysogórami a Pasmem Jeleniowskim.
Nowa Słupia – miasto w Polsce, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki. Położone jest w Górach Świętokrzyskich u podnóża Łysej Góry (zwanej również Świętym Krzyżem) – drugiego co do wielkości wzniesienia Łysogór. Miasto graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i dlatego jest atrakcyjnym celem turystycznym.

Film zarejestrowany w dniu 27 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Kobyla Mountain from Nowa Słupia, Poland
🏞️ Route: Nowa Słupia, the crossroads of the blue and green trails (295 m a.s.l.; 50.862106, 21.086864 ) – Malinowska Wólka (319 m a.s.l.; 50.845841, 21.082646) – Kobyla Mountain (399 m a.s.l.; 50.836058, 21.065286)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 135 m
↘️ Sum down: 30 m

00:00:20 Nowa Słupia, the crossroads of the blue and green trails
00:21:51 Malinowska Wólka
00:26:53 Monument to the inhabitants of Wólka Milanowska murdered by the Nazis
00:30:08 Słupianka stream
00:54:02 Crossroads of the green and red trails
00:58:21 Kobyla Mountain

The Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.
Kobyla Mountain (399 m a.s.l.) – a forested hill in the Świętokrzyskie Mountains, lying between Łysogóry and the Jeleniowski Range.
Nowa Słupia – a city in Poland, Świętokrzyskie Province, Kielce County. It is situated in the Świętokrzyskie Mountains at the foot of Łysa Góra (also known as the Holy Cross) – the second highest hill in Łysogóry. The city borders with the Świętokrzyski National Park and is therefore an attractive tourist destination.

The film was recorded on February 27, 2021.

Region