Wirtualna wędrówka po Górach Świętokrzyskich w przepięknej zimowej scenerii. Z miejscowości Nowy Skoszyn podchodzimy czarnym szlakiem na Szczytaniak, najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego. Przed wejściem na sam szczyt wchodzimy do Rezerwatu Przyrody Szczytniak, w którym największą atrakcją jest gołoborze.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Szczytniak ze Nowego Skoszyna, Polska
🏞️ Trasa: Nowy Skoszyn, Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski (308 m n.p.m.; 50.850574, 21.153853) – Rezerwat Przyrody Szczytniak (493 m n.p.m.; 50.828338, 21.156364) – Szczytniak (554 m n.p.m.; 50.826135, 21.160644)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 3,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 251 m
↘️ Suma zejść: 4 m

00:00:21 Nowy Skoszyn, Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
00:52:08 Rezerwat Przyrody Szczytniak
00:52:48 Gołoborze
00:55:00 Gołoborze
00:58:49 Szczytniak

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.

Szczytniak (554 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich, położony w Jeleniowskim Parku Krajobrazowym. Od północnej strony znajduje się Rezerwat Przyrody Szczytniak, który porasta pierwotna puszcza jodłowo-bukowa. Na terenie rezerwatu znajduje się również gołoborze.

Film zarejestrowany w dniu 29 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Szczytniak Mountain from Nowy Skoszyn, Poland
🏞️ Route: Nowy Skoszyn, Church of Our Lady, Queen of Poland (308 m a.s.l.; 50.850574, 21.153853) – Szczytniak Nature Reserve (493 m a.s.l.; 50.828338, 21.156364) – Szczytniak Mountain (554 m a.s.l.; 50.826135, 21.160644)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 3.2 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 251 m
↘️ Sum down: 4 m

00:00:21 Nowy Skoszyn, Church of Our Lady, Queen of Poland
00:52:08 Szczytniak Nature Reserve
00:52:48 Stone run
00:55:00 Stone run
00:58:49 Szczytniak Mountain

Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.

Szczytniak Mountain (554 m a.s.l.) – the highest peak of the Jeleniowska Range in the Świętokrzyskie Mountains, located in the Jeleniowski Landscape Park. On the northern side there is the Szczytniak Nature Reserve, which is covered with the primeval fir-beech forest. There is also a stone run in the reserve.

The film was recorded on January 29, 2022.

Region