Wiosenna wędrówka po Paśmie Cisowskim w Górach Świętokrzyskich. Z miejscowości Cisów kierujemy się na najbardziej wysunięty na wschód szczyt - Małzna. Prowadzą na niego leśne drogi nieoznaczone na mapie. Schodzimy ze szczytu na punkt widokowy i dalej niebieskim szlakiem kierujemy się na zachód zdobywając najwyższy szczyt pasma - Włochy. Dochodzimy do ścieżki historyczno-przyrodniczej, która prowadzi nas przez piękny Rezerwat Przyrody Cisów. Z rezerwatu grzbietem pasma zdobywamy dwa następne szczyty - górę Stołowa o urozmaiconej rzeźbie terenu i dwuwierzchołkową górę Września. Wracamy do rezerwatu północną odnogą ścieżki historyczno-przyrodniczej opowiadającej o losach powstańców styczniowych.


Wirtualna wędrówka: spacer po Paśmie Cisowskim, Polska
Trasa: Cisów, Pod Górą (335 m n.p.m.; 50.758464, 20.913549) – Małzna (408 m n.p.m.; 50.762271, 20.922335) – Włochy (429 m n.p.m.; 50.771988, 20.909568) – Rezerwat Cisów (358 m n.p.m.; 50.769450, 20.892112) – Stołowa (424 m n.p.m.; 50.772599, 20.883948) – Września (370 m n.p.m.; 50.777864, 20.864464) – Skrzyżowanie niebieskiego szlaku i ścieżki przyrodniczo-historycznej (414 m n.p.m.; 50.773757, 20.891879) – Rezerwat Cisów (358 m n.p.m.; 50.769450, 20.892112)
Oznaczenie: niebieski szlak, ścieżka historyczno-przyrodnicza, ścieżki oznaczone na mapie
Długość: około 12,0 km
Czas przejścia: około 3:40 h
Suma podejść: 338 m
Suma zejść: 334 m

00:00:19 Cisów, Pod Górą
00:19:02 Małzna
00:46:30 Krzyż
00:49:06 Zejście ze szlaku
00:54:48 Włochy
01:00:30 Powrót na niebieski szlak
01:05:35 Rezerwat Cisów
01:26:34 Potok
01:27:56 Rezerwat Cisów
01:36:55 Skrzyżowanie szlaku niebieskiego ze szlakiem historyczno-dydaktycznym
01:45:30 Zejście ze szlaku
01:46:25 Stołowa
01:47:52 Powrót na szlak
02:07:41 Pomnik Pamięci Partyzantów Ziemi Kieleckiej
02:16:47 Zejście ze szlaku
02:20:10 Września
02:22:27 Powrót na szlak
02:22:46 Zejście ze szlaku
02:27:09 Pomnik Pamięci Powstańców
02:28:05 Ścieżka historyczno-przyrodnicza
02:46:47 Pomnik Pamięci Powstańców
02:58:21 Skrzyżowanie szlaku niebieskiego ze ścieżką historyczno-przyrodniczą
03:13:17 Rezerwat Cisów

Pasmo Cisowskie – pasmo w południowej części Gór Świętokrzyskich o długości około 9 km. Granicę pasma w zachodniej części wyznacza dolina Belnianka, natomiast na wschodzie rzeka Łukawksa. Zbudowane jest przede wszystkim z szarogłazów i łupków sylurskich oraz piaskowców dewońskich i kambryjskich. Najwyższym szczytem pasma jest wzniesienie Włochy o wysokości 429 m n.p.m., znajdujące się w jego środkowej części.

Pasmo porasta las, w większości o charakterze naturalnym. Znajduje się tu Rezerwat Przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze pierwotnym. Las reprezentuje zespół żyznej buczyny karpackiej. Drzewostan liczy 130–180 lat, a tworzy go głównie buk i jodła z domieszką dębu bezszypułkowego i jaworu, miejscami występuje sosna i modrzew.

Szczyty pasma patrząc od zachodu: Komorowiec (Wrzosowa) 322 m n.p.m., Września 370 m n.p.m., Stołowa 424 m n.p.m., Włochy 429 m n.p.m., Małzna 408 m n.p.m.

Przez pasmo przechodzi niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa.

Film zarejestrowany w dniu 21 maja 2024 roku.

Region