Drugą część wirtualnej wędrówki po Górach Świętokrzyskich. W przepięknej zimowej scenerii schodzimy ze Szczytniaka czerwonym szlakiem na Przełęcz Jeleniowską a następnie podchodzimy na szczyt Jeleniowska. Świeży śnieg na drzewach tworzy bajeczną atmosferę tej wędrówki. Ze szczytu schodzimy ponownie na Przełęcz Jeleniowską i dalej wracamy widokowymi drogami do miejscowości Nowy Skoszyn.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Szczytniaka i wejście na Górę Jeleniowską, Polska
🏞️ Trasa: Szczytniak (554 m n.p.m.; 50.826135, 21.160644) – Przełęcz Jeleniowska (392 m n.p.m.; 50.826081, 21.128640) – Góra Jeleniowska (533 m n.p.m.; 50.826677, 21.110809) – Przełęcz Jeleniowska (392 m n.p.m.; 50.826081, 21.128640) – Nowy Skoszyn, Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski (308 m n.p.m.; 50.850574, 21.153853)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, drogi oznaczone na mapie, czarny szlak
📏 Długość: około 10,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 171 m
↘️ Suma zejść: 413 m

00:00:24 Szczytniak
00:42:24 Przełęcz Jeleniowska
01:16:52 Góra Jeleniowska
01:35:03 Przełęcz Jeleniowska
01:35:18 Zejście ze szlaku
01:45:26 Kapliczka
01:47:52 Potok
02:28:06 Nowy Skoszyn, Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.

Jeleniowska Góra (533 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich, położony w Jeleniowskim Parku Krajobrazowym. Po zachodniej stronie góry znajduje się Rezerwat przyrody Góra Jeleniowska o powierzchni 15,80 ha, którego przedmiotem ochrony są wychodnie górnokambryjskie, gruboławicowe piaskowce kwarcytowe tworzące osobliwe formy morfologiczne i rumowiska typu gołoborza.

Film zarejestrowany w dniu 29 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Szczytniak Mountain and ascent to Jeleniowska Mountain, Poland
🏞️ Route: Szczytniak Mountain (554 m a.s.l.; 50.826135, 21.160644) – Jeleniowska Pass (392 m a.s.l.; 50.826081, 21.128640) – Jeleniowska Mountain (533 m a.s.l.; 50.826677, 21.110809) – Jeleniowska Pass (392 m a.s.l.; 50.826081, 21.128640) – Nowy Skoszyn, Church of Our Lady, Queen of Poland (308 m a.s.l.; 50.850574, 21.153853)
🆔 Trail designation: red trail, roads marked on the map, black trail
📏 Length: about 10.2 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 171 m
↘️ Sum down: 413 m

00:00:24 Szczytniak Mountain
00:42:24 Jeleniowska Pass
01:16:52 Jeleniowska Mountain
01:35:03 Jeleniowska Pass
01:35:18 Going off the trail
01:45:26 Chapel
01:47:52 Stream
02:28:06 Nowy Skoszyn, Church of Our Lady, Queen of Poland

Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.

Jeleniowska Mountain (533 m a.s.l.) – a peak in the western part of the Jeleniowski Range in the Świętokrzyskie Mountains, located in the Jeleniowski Landscape Park. On the western side of the mountain there is the Jeleniowska Mountain nature reserve with an area of 15.80 ha, the subject of protection of which are Upper Cambrian outcrops, thick-lane quartzite sandstones creating peculiar morphological forms and rubble-like debris.

The film was recorded on January 29, 2022.

Region