Wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Przełęczy Wielkie Drogi wchodzimy czerwony szlakiem na Wierzbanowską Górę po drodze odwiedzając Bacówkę. Po zejściu ze szczytu opuszczamy szlak i leśną dróżką podchodzimy na niższy wierzchołek Wierzbanowskiej Góry - Łazy. Następnie wracamy na Przełęcz Wielkie Drogi przez przepięknie położone przysiółki wsi Węglówka: Marki, Hrasty, Jaski i Ciastonie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wierzbanowska Góra z Przełęczy Wielkie Drogi, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Wielkie Drogi (569 m n.p.m.; 49.738385, 20.136899) – Bacówka na Wierzbanowskiej Górze (772 m n.p.m.; 49.748721, 20.115516) – Wierzbanowska Góra (778 m n.p.m.; 49.749400, 20.115500) – Łazy (732 m n.p.m.; 49.752020, 20.104165) – Marki, przysiółek wsi Węglówka (675 m n.p.m.; 49.748859, 20.102985) – Hrasty, przysiółek wsi Węglówka (672 m n.p.m.; 49.746183, 20.109744) – Jaski, przysiółek wsi Węglówka (678 m n.p.m.; 49.745435, 20.116332) – Ciastonie, przysiółek wsi Węglówka (674 m n.p.m.; 49.746003, 20.123123) – Przełęcz Wielkie Drogi (569 m n.p.m.; 49.738385, 20.136899)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 6,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 320 m
↘️ Suma zejść: 320 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Wierzbanowska Góra (778 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Wyspowym znajdujący się pomiędzy Przełęczą Jaworzyce a Przełęczą Wielkie Drogi. Góra ma charakter wydłużonego grzbietu z kilkoma wierzchołkami. Pod szczytem Wierzbanowskiej Góry znajdują się dawne polany pasterskie, z których roztaczają się piękne widoki na południe. Na jednej z polan znajduje się Bacówka na Wierzbanowskiej Górze.

Łazy (732 m n.p.m.) – szczyt w zachodniej części pasma Wierzbanowskiej Góry.

Przełęcz Wielki Drogi – znajdująca się na wysokości 569 m n.p.m. przełęcz w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Wierzbanowską Górą (770 m) a szczytem Szklarnia (586 m). Z przełęczy roztaczają się piękne widoki na pobliski Ciecień, Pieninki Skrzydlańskie i leżącą w kotlinie Skrzydlną.

00:00:22 Przełęcz Wielkie Drogi
00:23:15 Ciastonie, przysiółek wsi Węglówka
00:37:48 Bacówka na Wierzbanowskiej Górze
00:41:34 Wierzbanowska Góra
00:55:55 Zejście ze szlaku
01:00:35 Łazy
01:16:57 Marki, przysiółek wsi Węglówka
01:26:36 Hrasty, przysiółek wsi Węglówka
01:28:25 Kapliczka
01:33:51 Jaski, przysiółek wsi Węglówka
01:43:11 Kapliczka
01:45:32 Ciastonie, przysiółek wsi Węglówka
02:04:39 Przełęcz Wielkie Drogi

Film zarejestrowany w dniu 23 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Wierzbanowska Mountain from the Wielkie Drogi Pass, Poland
🏞️ Route: Wielkie Drogi Pass (569 m a.s.l.; 49.738385, 20.136899) – Shepherd’s hut on Wierzbanowska Mountain (772 m a.s.l.; 49.748721, 20.115516) – Wierzbanowska Mountain (778 m a.s.l.; 49.749400, 20.115500) – Łazy Mountain (732 m a.s.l.; 49.752020, 20.104165) – Marki, a hamlet of the Węglówka Village (675 m a.s.l.; 49.748859, 20.102985) – Hrasty, a hamlet of the Węglówka Village (672 m a.s.l.; 49.746183, 20.109744) – Jaski, a hamlet of the Węglówka Village (678 m a.s.l.; 49.745435, 20.116332) – Ciastonie, a hamlet of the Węglówka Village (674 m a.s.l.; 49.746003, 20.123123) – Wielkie Drogi Pass (569 m a.s.l.; 49.738385, 20.136899)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 320 m
↘️ Sum down: 320 m

Beskid Wyspowy – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Wierzbanowska Mountain (778 m a.s.l.) – a peak in the Wyspowy Beskid located between the Jaworzyce Pass and the Wielkie Drogi Pass. The mountain has the character of an elongated ridge with several peaks. Under the peak of Wierzbanowska Góra there are former shepherd glades with beautiful views to the south. In one of the glades there is a Bacówka on Wierzbanowska Góra.

Łazy Mountain (732 m a.s.l.) – the peak in the western part of the Wierzbanowska Mountain range.

Wielkie Drogi Pass – located at an altitude of 569 m a.s.l a pass in the Beskid Wyspowy between Wierzbanowska Góra (770 m) and the peak of Szklarnia (586 m). The pass offers beautiful views of the nearby Ciecień, Pieninki Skrzydlańskie and the Skrzydlna valley.

00:00:22 Wielkie Drogi Pass
00:23:15 Ciastonie, a hamlet of the Węglówka Village
00:37:48 Shepherd’s hut on Wierzbanowska Mountain
00:41:34 Wierzbanowska Mountain
00:55:55 Going off the trail
01:00:35 Łazy Mountain
01:16:57 Marki, a hamlet of the Węglówka Village
01:26:36 Hrasty, a hamlet of the Węglówka Village
01:28:25 Chapel
01:33:51 Jaski, a hamlet of the Węglówka Village
01:43:11 Chapel
01:45:32 Ciastonie, a hamlet of the Węglówka Village
02:04:39 Wielkie Drogi Pass

The film was recorded on June 23, 2021.

Region