Druga część wirtualnej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Schodzimy ze szczytu Zębolowa leśną ścieżką do żółtego szlaku. Kierujemy się na północny wschód i po przejściu około 800 m schodzimy ze szlaku i nieoznaczonymi ścieżkami podchodzimy na ukryty w lesie szczyt Cymbałowa. Następnie wracamy na żółty szlak i dochodzimy nim do szczytu Klimas. Kawałek dalej schodzimy ze szlaku i leśną drogą dochodzimy do przysiółka Cyrla w miejscowości Krzczonów. Dalej drogą wzdłuż potoku Ostoje docieramy do Krzczonowa pod kościół.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Zębolowowej przez Cymbałową do Krzczonowa, Polska
🏞️ Trasa: Zębolowa (859 m n.p.m.; 49.709482, 19.908257) – Cymbałowa (823 m n.p.m.; 49.710592, 19.924328) – Klimas (801 m n.p.m.; 49.717453, 19.918492) – Krzczonów, przysiółek Cyrla (624 m n.p.m.; 49.725429, 19.926281) – Krzczonów, kościół (381 m n.p.m.; 49.737524, 19.908997)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak szlak, ścieżki oznaczone i nieoznaczone na mapie
📏 Długość: około 7,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 60 m
↘️ Suma zejść: 535 m

00:00:32 Zębolowa
00:05:54 Skrzyżowane czarnego i żółtego szlaku
00:13:57 Zejście z żółtego szlaki
00:24:33 Zejście z oznaczonej ścieżki
00:26:51 Zejście ze ścieżki
00:28:06 Cymbałowa
00:30:15 Powrót na ścieżkę nieoznaczoną na mapie
00:32:02 Powrót na ścieżkę oznaczoną na mapie
00:42:38 Powrót na żółty szlak
00:48:08 Klimas
01:02:43 Zejście z żółtego szlaku
01:16:45 Krzczonów, przysiółek Cyrla
01:31:17 Potok Ostoje
01:32:35 Potok Ostoje
01:41:57 Kapliczka
01:44:35 Potok Ostoje
01:46:27 Krzczonówka
01:48:03 Krzczonów, kościół

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Cymbałowa – szczyt o wysokości 823 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się we wschodniej części masywu Zębolowej. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem, nie prowadzi na niego żaden szlak ani znakowana na mapach droga.

Zębolowa (Zębalowa) – rozległy szczyt o wysokości 859 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Jest najwyższym szczytem w Masywie Zębolowej, leżącego w północno-zachodniej części Beskidu Wyspowego. Masyw tworzy wyraźną „wyspę”, otoczoną niemal całkowicie dolinami trzech rzek: Krzczonówki, Raby i Smugawki. Porośnięty jest w większości przez las, jedynie podnóża zajęte są pod pola uprawne i zabudowania. W skład masywu Zębolowej wchodzą również m.in.: Leśniakówka (702 m), Cymbałowa (823 m), Urbania Góra (674 m), Pawlikowa (596 m), Cyrla (666 m), Surgowa (562 m), Chobocia Góra (579 m), Hola (666 m).

Film zarejestrowany w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Zębolowa Mountain through Cymbałowa Mountain to Krzczonów, Poland
🏞️ Route: Zębolowa Mountain (859 m a.s.l.; 49.709482, 19.908257) – Cymbałowa Mountain (823 m a.s.l.; 49.710592, 19.924328) – Klimas Mountain (801 m a.s.l.; 49.717453, 19.918492) – Krzczonów, Cyrla Hamlet (624 m a.s.l.; 49.725429, 19.926281) – Krzczonów, church (381 m a.s.l.; 49.737524, 19.908997)
🆔 Trail designation: yellow trail, paths marked and unmarked on the map
📏 Length: about 7.7 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 60 m
↘️ Sum down: 535 m

00:00:32 Zębolowa Mountain
00:05:54 Crossing of the black and the yellow trails
00:13:57 Going off the yellow trail
00:24:33 Going of the marked path
00:26:51 Going off the path
00:28:06 Cymbałowa Mountain
00:30:15 Return to the path unmarked on the map
00:32:02 Return to the path marked on the map
00:42:38 Return to the yellow trail
00:48:08 Klimas Mountain
01:02:43 Going off the yellow trail
01:16:45 Krzczonów, Cyrla Hamlet
01:31:17 Ostoje Stream
01:32:35 Ostoje Stream
01:41:57 Chapel
01:44:35 Ostoje Stream
01:46:27 Krzczonówka River
01:48:03 Krzczonów, church

Wyspowy Beskid – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Cymbałowa Mountain – a peak with a height of 823 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is located in the eastern part of the Zębolowa massif. The summit is completely covered with forest, no trail or marked paths lead to it.

Zębolowa (Zębalowa) Mountain – a vast peak with a height of 859 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is the highest peak in the Zębolowa Massif, located in the north-western part of the Wyspowy Beskid. The massif forms a distinct „island”, surrounded almost entirely by the valleys of three rivers: Krzczonówka, Raba and Smugawka. It is mostly covered by forest, only the foothills are occupied by farmland and buildings. The Zębolowa massif also includes: Leśniakówka (702 m), Cymbałowa (823 m), Urbania Góra (674 m), Pawlikowa (596 m), Cyrla (666 m), Surgowa (562 m), Chobocia Góra (579 m), Hola (666 m).

The film was recorded on April 13, 2022.

Region