Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Regietowa wchodzimy na Jaworzynę Konieczniańską, szczyt na granicy polsko-słowackiej. Początkowo żółty szlak prowadzi przez nieistniejącą już wieś Regietów Wyżny, która w ramach "Akcji Wisła" w 1947 roku została całkowicie wyludniona. Wędrując w górę potoku Regietówka mijamy dawny cmentarz parafialny z Kaplicą Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy a nieco dalej dawną dzwonnicę. Następnie dochodzimy do przełęczy Regetowskiej, na której krzyżują się polskie szlaki niebieski i żółty oraz słowacki szlak czerwony. Z przełęczy niebieskim i czerwonym szlakiem podchodzimy na szczyt Jaworzyny. Powyżej 800 m n.p.m. pojawia się szadź, pięknie przyozdabiając drzewa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Jaworzynę Konieczniańską z Regietowa, Polska
🏞️ Trasa: Baza namiotowa w Regietowie (533 m n.p.m.; 49.468823, 21.218899) – Kaplica Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy (589 m n.p.m.; 49.455196, 21.239040) – Dzwonnica (606 m n.p.m.; 49.451792, 21.240392) – Przełęcz Regetowska (646 m n.p.m.; 49.439797, 21.248259) – Jaworzyna Konieczniańska (881 m n.p.m.; 49.447245, 21.262985)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 362 m
↘️ Suma zejść: 17 m

00:01:06 Baza namiotowa w Regietowie
00:08:24 Kapliczka
00:10:44 Regietówka
00:15:53 Kapliczka
00:18:58 Regietówka
00:19:29 Tama bobrów
00:21:19 Regietówka
00:33:05 Kaplica Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
00:33:17 Cmentarz parafialny
00:40:35 Dzwonnica
00:47:54 Regietówka
00:53:56 Kapliczka
00:56:15 Tama bobrów
01:04:56 Przełęcz Regetowska
01:05:17 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
01:41:40 Jaworzyna Konieczniańska

Jaworzyna Konieczniańska (słow. Javorina) – szczyt o wysokości 881 m n.p.m. w Beskidzie Niskim, leżący na granicy Polski i Słowacji. Masyw Jaworzyny rozciąga się od Przełęczy Regetowskkiej (Sedlo Regetovská voda) do Przełęczy Beskidek (Sedlo Dujava). Według nieformalnego podziału Jaworzyna należy do Gór Hańczowskich chociaż jej wybijająca się sylwetka upodabnia ją to szczytów Gór Grybowskich, które charakteryzują się wyspowym położeniem. Na Słowacji Jaworzynę zalicza się do Gór Busowskich.
Na północno-wschodnim stoku grzbietu Jaworzyny, opadającym ku dolinie potoku Riečka, już na terenie Słowacji, znajduje się rezerwat przyrody Becherovská tisina. Strome, kamieniste stoki lokalnie pokryte są rumoszem skalnym i poprzecinane skalnymi uskokami. Na terenie rezerwatu znajduje się duże skupisko cisów.

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Regietów (w języku rusińskim Реґєтів) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Leży w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w dolinie potoku Regetówka.
Obecna wieś Regietów powstała po II wojnie światowej w wyniku połączenia dwóch wsi – Regietowa Wyżnego i Regietowa Niżnego. W 1947 roku, w czasie „Akcji Wisła”, obie wsie zostały całkowicie wysiedlone. Regietów Wyżny w 1881 roku zamieszkiwało 547 mieszkańców (87 gospodarstw), w tym 536 Łemków i 11 Żydów. Była to miejscowość prawie dwukrotnie większa od Regietowa Niżnego. Regietów Wyżny do dzisiaj jest wyludniony. Nie ostały się żadne zabudowania gospodarcze. Śladem bytności ludzi jest użytkowany i prawnie chroniony jako obiekt zabytkowy wiejski cmentarz. O tym, że mieszkali tu ludzie, świadczą zdziczałe sady, ślady po zagrodach, kilka kapliczek, cmentarz parafialny, miejsce po przeniesionej cerkwi, granice między polami uprawnymi oraz kilka fundamentów po nieistniejących już zabudowaniach. Stoi tu też prawosławna kapliczka. Po 1947 roku nowi osadnicy w grekokatolickiej cerkwi Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1856 roku urządzili pomieszczenie gospodarcze. Świątynia, mimo że uznana za zabytek, przez lata niszczała. W latach 90. udało się uratować i odremontować jedynie prezbiterium. Inna cerkiew grekokatolicka, św. Michała Archanioła, nie istnieje. Po wielu latach w Regietowie Niżnym została wybudowana cerkiew wzorowana właśnie na nieistniejącej świątyni z Regietowa Wyżnego. W 2007 roku odbyła się uroczystość poświęcenia wybudowanej kapliczki, której celem jest oddawanie hołdu wysiedlonym mieszkańcom. Ma ona stanowić – jako jedna z pięćdziesięciu – znak „szlaku nieistniejących wsi Łemkowskich”.

Film zarejestrowany w dniu 14 stycznia 2023 roku.

Region