Wędrówka na najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego - Lubomir. Trasa zaczyna się pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach. Następnie podchodzimy na Łysinę, kolejno na Trzy Kopce aż docieramy na Lubomir. Ładny, leśny szlak z pięknym punktem widokowym znajdującym się tuż przed podejściem na Lubomir. Na Lubomirze znajduje się obserwatorium astronomiczne.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Kudłaczy przez Łysinę i Trzy Kopce na Lubomir, Polska
🏞️ Trasa: Parking pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach (710 m n.p.m.; 49.781063, 20.021145) – Schronisko PTTK na Kudłaczach (727 m n.p.m.; 49.782414, 20.022419) – Łysina (891 m n.p.m.; 49.775913, 20.048354) – Trzy Kopce (894 m n.p.m.; 49.775913, 20.048354) – Lubomir (904 m n.p.m.; 49.766849, 20.059372)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 3,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:15 h
↗️ Suma podejść: 218 m
↘️ Suma zejść: 25 m

00:00:36 Parking pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach
00:04:10 Schronisko PTTK na Kudłaczach
00:07:34 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i czarnego szlaku
00:09:32 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:28:23 Zejście ze szlaku
00:29:19 Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej
00:30:59 Powrót na czerwony szlak
00:37:37 Skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:40:15 Skrzyżowanie czerwonego, czarnego i żółtego szlaku
00:40:38 Zejście ze szlaku
00:41:29 Łysina
00:44:33 Powrót na czerwony i żółty szlak
00:49:16 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:52:48 Trzy Kopce (północny wierzchołek)
00:55:50 Trzy Kopce (środkowy wierzchołek)
00:56:57 Trzy Kopce (południowy wierzchołek)
01:00:16 Punkt widokowy
01:06:30 Lubomir
01:07:05 Obserwatorium astronomiczne

Beskid Makowski – grupa górska stanowiąca część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej. Według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej z 2018 roku najwyższym szczytem jest Lubomir (904 m n.p.m.).
Łysina (891 m n.p.m.) – szczyt położony we wschodniej części Pasma Lubomira i Łysiny.
Trzy Kopce (894 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie Pasma Lubomira i Łysiny.
Lubomir (904 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego leżący w Paśmie Lubomira i Łysiny. Na szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne.

Film zarejestrowany w dniu 2 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Kudłacze through Łysina Mountan and Trzy Kopce Mountain to Lubomir Mountain, Poland
🏞️ Route: Parking at PTTK Moutain Shelter in Kudłacze (710 m a.s.l.; 49.781063, 20.021145) – PTTK Moutain Shelter in Kudłacze (727 m a.s.l.; 49.782414, 20.022419) – Łysina Mountain (891 m a.s.l.; 49.775913, 20.048354) – Trzy Kopce Mountain (894 m a.s.l.; 49.775913, 20.048354) – Lubomir Mountain (904 m a.s.l.; 49.766849, 20.059372)
🆔 Trail designation: black trail, red trail
📏 Length: about 3.7 km
⏲️ Walking time: about 1:15 h
↗️ Sum of approaches: 218 m
↘️ Sum down: 25 m

00:00:36 Parking at PTTK Moutain Shelter in Kudłacze
00:04:10 PTTK Moutain Shelter in Kudłacze
00:07:34 Crossroads of red, green and black trail
00:09:32 Crossroads of red and green trail
00:28:23 Descent from the trail
00:29:19 The grave of the Home Army Soldiers
00:30:59 Return to the red trail
00:37:37 Crossroads of red and black trail
00:40:15 Crossroads of red, black and yellow trail
00:40:38 Descent from the trail
00:41:29 Łysina Mountain
00:44:33 Return to the red and yellow trail
00:49:16 Crossroads of red and yellow trail
00:52:48 Trzy Kopce Mountain (The northern vertex)
00:55:50 Trzy Kopce Mountain (The middle vertex)
00:56:57 Trzy Kopce Mountain (The southern vertex)
01:00:16 Viewpoint
01:06:30 Lubomir Mountain
01:07:05 Astronomical observatory

The Makowski Beskids – a mountain group that is part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe. According to the new 2018 physical and geographic regionalization, the highest peak is Lubomir (904 m above sea level).
Łysina (891 m a.s.l.) – the peak is located in the eastern part of the Lubomir and Łysina ranges.
Trzy Kopce (894 m a.s.l.) – the peak in the main ridge of the Lubomir and Łysina ranges.
Lubomir (904 m a.s.l.) – the highest peak of the Makowski Beskids lying in the Lubomir and Łysina ranges. There is an astronomical observatory at the top.

The film was recorded on January 2, 2021.

Region