Letnia wędrówka po Beskidzie Małym. Z Przełęczy Targanickiej wyruszamy zielonym szlakiem w kierunku Przełęczy Kocierskiej. Po dojściu do skrzyżowania szlaków przy Zajeździe nad Przełęczą Kocierską wchodzimy na czerwony szlak i podchodzimy najpierw na zalesiony szczyt Beskid a następnie przez Przełęcz Szeroką na Kocierz. Na szczycie znajduje się niewielka polana skąd znakomicie widać Babią Górę. Z Kocierzy schodzimy leśnymi drogami bez szlaku do Wielkiej Puszczy, przysiółka wsi Porąbka.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Kocierz z Przełęczy Targanickiej, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Targanicka (562 m n.p.m.; 49.799560, 19.300736) – Zajazd nad Przełęczą Kocierską (756 m n.p.m.; 49.777832, 19.316760 ) – Beskid (759 m n.p.m.; 49.779691, 19.305527) – Kocierz (879 m n.p.m.; 49.778278, 19.285244) – Porąbka, przysiółek Wielka Puszcza (475 m n.p.m.; 49.795228, 19.293301)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 8,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:50 h
↗️ Suma podejść: 388 m
↘️ Suma zejść: 465 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.

Kocierz (879 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Małym zwany także Wielką Górą lub Szeroką. Położony jest pomiędzy Wielką Cisową Grapą i Beskidem w środkowej części Beskidu Małego zwanej także Beskidem Andrychowskim. Szczyt porośnięty jest lasem jednak znaduje się na nim niewielka polana, z której wspaniale widać Babią Górę.

Beskid (759 m n.p.m.) – szczyt w środkowej części Beskidu Małego, zwanej także Beskidem Andrychowskim. Znajduje się w grzbiecie pomiędzy Kocierzem (884 m) i Błasiakówką. Stoki północne są całkowicie porośnięte lasem, natomiast na południowym grzbiecie znajduje się duża polana Rafałówka.

Przełęcz Targanicka (Beskid Targanicki) – przełęcz położona w Beskidzie Małym pomiędzy szczytami Mała Bukowa i Wielka Bukowa (Kaprówka). Z przełęczy w kierunku wschodnim i zachodnim roztaczają się piękne widoki na Beskid Mały.

00:00:23 Przełęcz Targanicka
00:44:09 Zajazd nad Przełęczą Kocierską
00:45:25 Skrzyżowanie zielonego, czerwonego i czarnego szlaku
00:59:18 Beskid
01:27:26 Kocierz
01:32:20 Zejście ze szlaku
02:04:46 Potok Wielka Puszcza
02:13:03 Porąbka, przysiółek Wielka Puszcza

Film zarejestrowany w dniu 6 sierpnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kocierz Mountain from the Targanice Pass, Poland
🏞️ Route: Targanice Pass (562 m a.s.l.; 49.799560, 19.300736) – Inn by the Kocierz Pass (756 m a.s.l.; 49.777832, 19.316760 ) – Beskid Mountain (759 m a.s.l.; 49.779691, 19.305527) – Kocierz Mountain (879 m a.s.l.; 49.778278, 19.285244) – Porąbka, Wielka Puszcza (475 m a.s.l.; 49.795228, 19.293301)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 8.3 km
⏲️ Walking time: about 2:50 h
↗️ Sum of approaches: 388 m
↘️ Sum down: 465 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small but compact mountain range whose landscape is formed by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests.

Kocierz Mountain (879 m a.s.l.) – a peak in the Little Beskids, also known as Wielka Góra or Szeroka. It is situated between Wielka Cisowa Grapa and Beskid in the central part of Beskid Mały, also known as Beskid Andrychowski. The summit is covered with forest, but there is a small glade on it, from which you can see Babia Góra perfectly.

Beskid Mountain (759 m a.s.l.) – a peak in the central part of the Little Beskids, also known as Beskid Andrychowski. It is located in the ridge between Kocierz (884 m) and Błasiakówka. The northern slopes are completely covered with forest, while on the southern ridge there is a large Rafałówka clearing.

Targanice Pass (Beskid Targanicki) – a pass located in Beskid Mały between the peaks of Mała Bukowa and Wielka Bukowa (Kaprówka). From the pass to the east and west there are beautiful views of the Beskid Mały.

00:00:23 Targanice Pass
00:44:09 Inn by the Kocierz Pass
00:45:25 Crossroads of the green trail, the red trail and the black trail
00:59:18 Beskid Mountain
01:27:26 Kocierz Mountain
01:32:20 Going off the trail
02:04:46 Wielka Puszcza Stream
02:13:03 Porąbka, Wielka Puszcza

The film was recorded on August 6, 2021.

Region