Zimowa wędrówka na Czupel w Beskidzie Małym. Podchodzimy niebieskim szlakiem z Przełęczy Przegibek. Piękna pogoda i znakomite widoki to nie jedyne atrakcje tej wyprawy. Silny wiatr hula po polanach a oblodzone korony drzew tworzą malowniczy krajobraz.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Czupel z Przełęczy Przegibek, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.; 49.793091, 19.129625) – Pod Sokołówką (834 m n.p.m.; 49.783813, 19.1293228) – Schronisko PTTK na Magurce (909 m n.p.m.; 49.776831, 19.130179) – Czupel (930 m n.p.m.; 49.767888, 19.160978)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 4,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:45 h
↗️ Suma podejść: 342 m
↘️ Suma zejść: 75 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.
Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Małym, położona pomiędzy szczytami Sokołówki (853 m n.p.m.) i Przegibka (685 m n.p.m.).
Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) – czwarty co do wysokości szczyt Beskidu Małego. Położony jest w głównym grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej pomiędzy Czuplem (930 m) i Sokołówką (853 m). Na szczycie znajduje się Schronisko PTTK Na Magurce.
Czupel (930 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Małego, znajdujący się w jego zachodniej części. Należy do tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej. Szczyt porośnięty jest przerzedzonym lasem dzięki czemu przy dobrej pogodzie można podziwać wspaniałe widoki.

00:00:22 Przełęcz Przegibek
00:00:34 Kapliczka
00:01:06 Pomnik Ofiar Wojny
00:24:24 Pod Sokołówką, skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
00:25:34 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i czerwonego szlaku
00:29:33 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i czerwonego szlaku
00:32:05 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:36:33 Skrzyżowanie niebieskiego, zielonego, żółtego, czerwonego i czarnego szlaku
00:39:34 Kapliczka
00:40:18 Magurka Wilkowicka
00:41:43 Schronisko PTTK na Magurce
00:52:57 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
01:00:04 Ruiny schroniska
01:21:16 Czupel

Film zarejestrowany w dniu 27 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Czupel from Przegibek Pass, Poland
🏞️ Route: Przegibek Pass (663 m a.s.l.; 49.793091, 19.129625) – Crossroads at Sokołówka (834 m a.s.l.; 49.783813, 19.1293228) – PTTK Mountain Shelter on Magurka (909 m a.s.l.; 49.776831, 19.130179) – Czupel (930 m a.s.l.; 49.767888, 19.160978)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 4.7 km
⏲️ Walking time: about 1:45 h
↗️ Sum of approaches: 342 m
↘️ Sum down: 75 m

The Little Beskids – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small but compact mountain range whose landscape is formed by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests.
Przegibek Pass (663 m a.s.l.) – a pass in The Little Beskids, located between the peaks of Sokołówka (853 m above sea level) and Przegibek (685 m a.s.l.).
Magurka Wilkowicka (909 m a.s.l.) – the fourth highest peak of The Little Beskids. It is located in the main ridge of the so-called Magurka Wilkowicka Group between Czupel (930 m) and Sokołówka (853 m). At the top, there is the PTTK Mountain Shelter on Magurka.
Czupel (930 m a.s.l.) – the highest peak of The Little Beskids, located in its western part. It belongs to the so-called Magurka Wilkowicka Group. The peak is covered with a thin forest, so in good weather you can enjoy wonderful views.

00:00:22 Przegibek Pass
00:00:34 Chapel
00:01:06 Monument to the Victims of War
00:24:24 Crossroads at Sokołówka of blue and yellow trail
00:25:34 Crossroads of blue, yellow and red trail
00:29:33 Crossroads of blue, yellow and red trail
00:32:05 Crossroads of blue and green trail
00:36:33 Crossroads of blue, green, yellow, red and black trail
00:39:34 Chapel
00:40:18 Magurka Wilkowicka
00:41:43 PTTK Mountain Shelter on Magurka
00:52:57 Crossroads of blue and black trail
01:00:04 Ruins of mountain shelter
01:21:16 Czupel

The film was recorded on December 27, 2020.

Region