Zimowa wędrówka po Beskidzie Małym. Trasa zaczyna się na szczycie Czupel, następnie podchodzimy na Magurkę Wilkowicką, z której rozpościerają się wspaniałe widoki na Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Z Magurki kierujemy się na Sokołówkę, do której aby dojść trzeba zejść ze szlaku. Z Sokołówki schodzimy na Przełęcz Przegibek. Bardzo ładna trasa z atrakcyjnymi widokami na obie strony Grupy Magurki Wilkowickiej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Czupla przez Magurkę Wilkowicką i Sokołówkę na Przełęcz Przegibek, Polska
🏞️ Trasa: Czupel (930 m n.p.m.; 49.767888, 19.160978) – Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.; 49.776831, 19.130179) – Sokołówka (853 m n.p.m.; 49.786612, 19.132540) – Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.; 49.793091, 19.129625)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 71 m
↘️ Suma zejść: 345 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.
Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Małym, położona pomiędzy szczytami Sokołówki (853 m n.p.m.) i Przegibka (685 m n.p.m.).
Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) – czwarty co do wysokości szczyt Beskidu Małego. Położony jest w głównym grzbiecie tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej pomiędzy Czuplem (930 m) i Sokołówką (853 m). Na szczycie znajduje się Schronisko PTTK Na Magurce.
Czupel (930 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Małego, znajdujący się w jego zachodniej części. Należy do tzw. Grupy Magurki Wilkowickiej. Szczyt porośnięty jest przerzedzonym lasem dzięki czemu przy dobrej pogodzie można podziwać wspaniałe widoki.
Sokołówka (853 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Beskidzie Małym, w Grupie Magurki Wilkowickiej.

00:00:20 Czupel
00:14:44 Zejście ze szlaku na malowniczą polanę
00:18:11 Powrót na szlak niebieski
00:19:50 Ruiny schroniska
00:28:10 Skrzyżowanie niebiesko i czarnego szlaku
00:40:08 Schronisko PTTK na Magurce
00:41:03 Magurka Wilkowicka
00:51:10 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i czerwonego
00:54:24 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego i czerwonego szlaku
00:55:24 Pod Sokołówką, skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
00:55:37 Zejście ze szlaku na Sokołówkę
01:01:54 Sokołówka
01:11:44 Powrót na niebieski szlak
01:21:50 Przełęcz Przegibek

Film zarejestrowany w dniu 27 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Czupel through Magurka Wilkowicka and Sokołówka to the Przegibek Pass, Poland
🏞️ Route: Czupel (930 m a.s.l.; 49.767888, 19.160978) – Magurka Wilkowicka (909 m a.s.l.; 49.776831, 19.130179) – Sokołówka (853 m a.s.l.; 49.786612, 19.132540) – Przegibek Pass (663 m a.s.l.; 49.793091, 19.129625)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 71 m
↘️ Sum down: 345 m

The Little Beskids – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small but compact mountain range whose landscape is formed by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests.
Przegibek Pass (663 m a.s.l.) – a pass in The Little Beskids, located between the peaks of Sokołówka (853 m above sea level) and Przegibek (685 m a.s.l.).
Magurka Wilkowicka (909 m a.s.l.) – the fourth highest peak of The Little Beskids. It is located in the main ridge of the so-called Magurka Wilkowicka Group between Czupel (930 m) and Sokołówka (853 m). At the top, there is the PTTK Mountain Shelter on Magurka.
Czupel (930 m a.s.l.) – the highest peak of The Little Beskids, located in its western part. It belongs to the so-called Magurka Wilkowicka Group. The peak is covered with a thin forest, so in good weather you can enjoy wonderful views.
Sokołówka (853 m a.s.l.) – a forested peak in The Little Beskids, in the Magurka Wilkowicka Group.

00:00:20 Czupel
00:14:44 Descent from the trail to the scenic glade
00:18:11 Return to the blue trail
00:19:50 Ruins of mountain shelter
00:28:10 Crossroads of blue and black trail
00:40:08 PTTK Mountain Shelter on Magurka
00:41:03 Magurka Wilkowicka
00:51:10 Crossroads of blue, yellow and red trail
00:54:24 Crossroads of blue, yellow and red trail
00:55:24 Crossroads at Sokołówka of blue and yellow trail
00:55:37 Descent from the trail to Sokołówka
01:01:54 Sokołówka
01:11:44 Return to the blue trail
01:21:50 Przegibek Pass

The film was recorded on December 27, 2020.

Region