Letnia wędrówka po Beskidzie Małym. Z parkingu w miejscowości Rzyki wyruszamy Szlakiem Białych Serc podziwiając w górnej jego części wspaniałe widoki. Po dojściu do skrzyżowania z niebieskim i zielonym szlakiem schodzimy na Przełęcz pod Gancarzem. Z przełęczy zielonym szlakiem wchodzimy najpierw na Czoło a następnie na Gancarz. Z Gancarza schodzimy leśną drogą bez szlaku do Rzyk na osiedle Urbanki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Gancarz z miejscowości Rzyki, Polska
🏞️ Trasa: Rzyki, leśny parking (531 m n.p.m.; 49.796710, 19.425711) – Przełęcz pod Gancarzem (735 m n.p.m.; 49.803977, 19.438540) – Czoło (775 m n.p.m.; 49.805872, 19.434182) – Gancarz (798 m n.p.m.; 49.810663, 19.422433) – Rzyki Urbanki, przystanek autobusowy (446 m n.p.m.; 49.804120, 19.401078)
🆔 Oznaczenie: Szlak Białych Serc, zielony szlak
📏 Długość: około 6,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 320 m
↘️ Suma zejść: 391 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.

Czoło (775 m) – szczyt we wschodniej części Beskidu Małego. Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Gronia Jana Pawła II, pomiędzy Gancarzem (798 m) a Przełęczą pod Gancarzem (735 m). Czoło jest całkowicie porośnięte lasem.

Gancarz (798 m) – szczyt we wschodniej części Beskidu Małego wznoszący się nad nad trzema wsiami: Kaczyną, Ponikwią i Rzykami, położony jest długim (ok. 6 km) grzbiecie, opadającym z Gronia Jana Pawła II w kierunku północno-zachodnim. Poniżej szczytu, na północnych stokach Gancarza znajdują się źródła potoku Choczenka. Obecnie Gancarz jest całkowicie porośnięty lasem, dawniej jednak był bezleśny.

00:00:28 Rzyki, leśny parking
00:26:26 Skrzyżowanie Szlaku Białych Serc i czarnego szlaku
00:29:38 Skrzyżowanie Szlaku Białych Serc i czarnego szlaku
00:30:15 Kapliczka
00:41:33 Kapliczka
00:41:50 Skrzyżowanie Szlaku Białych Serc, zielonego i niebieskiego szlaku
00:46:50 Przełęcz pod Gancarzem
00:47:11 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
00:52:02 Zejście ze szlaku
00:53:23 Czoło
00:55:17 Powrót na zielony szlak
01:09:32 Gancarz
01:17:04 Zejście ze szlaku
01:43:35 Rzyki Urbanki
01:46:15 Rzyki Urbanki, przystanek autobusowy (446 m n.p.m.)

Film zarejestrowany w dniu 13 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Gancarz from Rzyki village, Poland
🏞️ Route: Rzyki, parking (531 m a.s.l.; 49.796710, 19.425711) – The pass near Gancarz Mountain (735 m a.s.l.; 49.803977, 19.438540) – Czoło Mountain (775 m a.s.l.; 49.805872, 19.434182) – Gancarz Mountain (798 m a.s.l.; 49.810663, 19.422433) – Rzyki Urbanki, bus station (446 m a.s.l.; 49.804120, 19.401078)
🆔 Trail designation: The Trail of White Hearts, green trail
📏 Length: about 6.4 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 320 m
↘️ Sum down: 391 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, forming part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small but compact mountain range whose landscape is formed by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests.

Czoło Mountain (775 m) – a peak in the eastern part of the Mały Beskid Mountains. It is located in the side, north-west ridge of Groń John Paul II, between Gancarz (798 m) and the Gancarz Pass (735 m). The forehead is completely covered with forest.

Gancarz Mountain (798 m) – a peak in the eastern part of the Mały Beskid Mountains, rising above three villages: Kaczyna, Ponikwia and Rzyki, is situated on a long (approx. 6 km) ridge, descending from the Groń John Paul II in the north-west direction. Below the peak, on the northern slopes of Gancarz, there are the sources of the Choczenka stream. Currently, Gancarz is completely covered with forest, but in the past it was without forests.

00:00:28 Rzyki, parking
00:26:26 Crossroads of the Trail of White Hearts and the black trail
00:29:38 Crossroads of the Trail of White Hearts and the black trail
00:30:15 Chapel
00:41:33 Chapel
00:41:50 Crossroads of the green trail, the blue trail and the Trail of White Hearts
00:46:50 The pass near Gancarz Mountain
00:47:11 Crossroads of the green trail and the blue trail
00:52:02 Going off the trail
00:53:23 Czoło Mountain
00:55:17 Return to the green trail
01:09:32 Gancarz Mountain
01:17:04 Going off the trail
01:43:35 Rzyki Urbanki
01:46:15 Rzyki Urbanki, bus station

The film was recorded on July 13, 2021.

Region