Tag - Grodzisko

Grodzisko – pozostałość po grodzie lub osadzie obronnej, zachowane do obecnych czasów częściowo lub w całości w formie kolistego lub wielobocznego wzniesienia otoczonego wałami drewniano-ziemnymi. Budowane były w taki sposób by maksymalnie wykorzystywać naturalne ukształtowanie terenu – na wzniesieniach, cyplach, wyspach, terenach bagiennych lub w międzyrzeczach. Wałami i palisadami odcinano do nich dostęp od stron gdzie podejście było najłatwiejsze. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, czyli w czasach kultury łużyckiej oraz w okresie wczesnego średniowiecza, tj. od VII–XIII w. n.e. Grodziska wyróżniają się w terenie w formie widocznego do dziś obrysu wałów lub fosy, albo nasypu w postaci stożka. Często grodziska nazywane są lokalnie jako okopy, kopce, góry lub szańce.

Przykłady grodzisk: Grodzisko w Lubinie na wyspie Wolin, Grodzisko Pańskie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Grodzisko na Wzgórzach Tynieckich, Osiedle Wały – grodzisko w Rezerwacie Parkowe na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, szczyt Grodzisko w Beskidzie Wyspowym w Paśmie Cietnia, Grodzisko na Bukowej Górze na Pogórzu Wielickim, Góra Okopy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym, Góra Grodzisko w Okradzionowie, Grodzisko w Jaworznie na Pagórach Jaworznickich, Grodzisko Chłopskie na lewym zboczu Doliny Wodącej.