Wiosenna wędrówka po Pagórach Jaworznickich. Wchodzimy czerwonym szlakiem na Górę Grodzisko w Okradzionowie, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Wędrówkę zaczynamy w Dolinie Białej Przemszy, pod Lipami Dobieckimi.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Górę Grodzisko w Okradzionowie, Polska
🏞️ Trasa: Pomnik przyrody Lipy Dobieckie (299 m n.p.m.; 50.333902, 19.411812) – Grodzisko (339 m n.p.m.; 50.329272, 19.390140)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 2,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:30 h
↗️ Suma podejść: 50 m
↘️ Suma zejść: 9 m

Pagóry Jaworznickie – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się w południowej Polsce, należący do Wyżyny Śląskiej. Krajobraz regionu tworzą pojedyncze pagóry i garby zbudowane z wapieni i dolomitów triasowych, w których podłożu występują węglonośne skały karbońskie. Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu – tereny zurbanizowane i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i leśnymi. Duży wpływ na ukształtowanie powierzchni miały osiadania powierzchni terenu spowodowane podziemnym górnictwem węgla kamiennego.

Góra Grodzisko – wzniesienie o wysokości 339,5 m n.p.m. znajdujące się w Okradzionowie, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, nad rzeką Białą Przemszą. Nazwa pochodzi od obronnego grodziska, które miało się mieścić na szczycie wzniesienia.

00:00:20 Pomnik przyrody Lipy Dobieckie
00:01:57 Rzeka Biała
00:10:13 Kolonia Kuźniczka-Las
00:18:51 Zejście ze szlaku
00:25:38 Góra Grodzisko

Film zarejestrowany w dniu 3 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Grodzisko Hill in Okradzionów, Poland
🏞️ Route: Lipy Dobieckie nature monument (299 m a.s.l.; 50.333902, 19.411812) – Grodzisko Hill (339 m a.s.l.; 50.329272, 19.390140)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 2.0 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 50 m
↘️ Sum down: 9 m

Jaworzno Knolls – physico-geographic mesoregion located in southern Poland, belonging to the Silesian Upland. The landscape of the region is made up of individual hills and humps made of Triassic limestones and dolomites, with carbon-bearing Carboniferous rocks on the ground. It is an area of diversified development – urbanized and industrial areas alternate with agricultural and forest areas. The land surface subsidence caused by underground hard coal mining had a great influence on the shape of the surface.

Grodzisko Hill – a hill with a height of 339.5 m a.s.l. located in Okradzionów, a district of Dąbrowa Górnicza, on the Biała Przemsza River. The name comes from the fortified settlement, which was supposed to be located at the top of the hill.

00:00:20 Lipy Dobieckie nature monument
00:01:57 Biała River
00:10:13 Kuźniczka-Las colony
00:18:51 Going off the trail
00:25:38 Grodzisko Hill

The film was recorded on May 3, 2021.

Region