Wędrówka Dróżkami Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dróżki Pana Jezusa to kaplice i kościoły ułożone w ciągu narracyjnym, które opowiadają historię ukrzyżowania Pana Jezusa od wyjścia w Wielki Czwartek z Wieczernika, aż do śmierci i pogrzebu w Wielki Piątek.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dróżki Pana Jezusa – Droga Pojmania i Droga Krzyżowa, Polska
🏞️ Obiekty Dróżek Pana Jezusa:

Kaplica św. Rafała (1)
Kaplica Pożegnania Chrystusa (2)
Kościół Grobu Matki Bożej (3)
—– Droga pojmania ————
Ogrójec (4)
Kaplica Pojmania (5)
Most na Cedronie (6)
Brama Wschodnia (7)
Dom Annasza (8)
Dom Kajfasza (9)
Ratusz Piłata (10)
—– Koniec Drogi Pojmania ——
Pałac Heroda (11)
—– Droga Krzyżowa ————-
Święte Schody Gradusy (12)
Kaplica Włożenia Krzyża (13)
Kaplica Pierwszego Upadku (14)
Kaplica Serca Maryi (15)
Kaplica Cyreneusza (16)
Kaplica św. Weroniki (17)
Kaplica Drugiego Upadku (18)
Kaplica Płaczących Niewiast (19)
Kościół Trzeciego Upadku (20)
Kaplica Obnażenia (21)
Kościół Ukrzyżowania (22)
Kaplica Namaszczenia (23)
Kościół Grobu Pana Jezusa (24)
—– Koniec Drogi Krzyżowej —-

🆔 Oznaczenie: ścieżka czerwona
📏 Długość: około 7,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 270 m
↘️ Suma zejść: 251 m

Kalwaria Zebrzydowska – miasto w południowej Polsce założone w pierwszej poł. XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, na wysokości 335–400 m n.p.m., u stóp góry Żar, nad rzeką Cedron.
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej to jedno z najciekawszych w Polsce założeń krajobrazowo-architektonicznych i jedno z najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. W skład zespołu wchodzi bazylika i klasztor położone u szczytu góry Żar a na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek. W dniu 1 XII 1999 roku Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (bazylika, klasztor i dróżki) zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

00:00:20 Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
00:00:32 Kaplica św. Rafała (1)
00:04:39 Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej
00:19:35 Kaplica św. Jana Nepomucena (obiekt towarzyszący)
00:20:11 Most Anielski (obiekt towarzyszący)
00:22:48 Kaplica pożegnania Chrystusa (2)
00:25:41 Kościół Grobu Matki Bożej (3)
00:28:41 Ogrójec (4)
00:30:22 Kaplica Pojmania (5)
00:35:03 Kaplica Żydowina (Dróżki Matki Bożej)
00:39:01 Most na Cedronie (6)
00:41:34 Brama Wschodnia (7)
00:47:03 Kaplica Zgromadzenia Apostołów (Dróżki Matki Bożej)
00:54:28 Dom Annasza (8)
00:58:58 Wieczernik (Dróżki Matki Bożej)
01:00:04 Dom Kajfasza (9)
01:03:55 Kaplica Omdlenia Matki Bożej (Dróżki Matki Bożej)
01:11:47 Ratusz Piłata (10)
01:21:04 Pałac Heroda (11)
01:28:11 Święte Schody Gradusy (12)
01:28:58 Kaplica Włożenia Krzyża (13)
01:31:05 Kaplica Pierwszego Upadku (14)
01:32:23 Kaplica Serca Maryi (15)
01:33:41 Kaplica Cyreneusza (16)
01:36:52 Kaplica św. Weroniki (17)
01:40:43 Kaplica Drugiego Upadku (18)
01:48:04 Kaplica Płaczących Niewiast (19)
01:52:25 Kościół Trzeciego Upadku (20)
01:55:54 Kaplica Obnażenia (21)
01:57:07 Kościół Ukrzyżowania (22)
01:58:25 Kaplica Namaszczenia (23)
01:58:57 Kościół Grobu Pana Jezusa (24)
02:04:24 Klasztor oo. Bernardynów

Film zarejestrowany w dniu 6 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pathways Of Our Lord Jesus – The Way Of Taking Christ and The Way Of The Cross, Poland
🏞️ Objects of Pathways Of Our Lord Jesus:

Saint Raphael’s Chapel (1)
Christ’s Farewell Chapel (2)
Church Of The Tomb Of Our Lady (3)
—– The Way Of Taking Christ ————–
Gethsemane (4)
Chapel Of Capture (5)
Bridge Over The Cedron (6)
East Gate (7)
House Of Annas (8)
House Of Caiaphas (9)
Town Hall Of Pilate (10)
—– The End of The Way Of Taking Christ —
Herod’s Palace (11)
—– The Way Of The Cross ——————
Holy Stairs (12)
Chapel Of The Insertion Of The Cross (13)
Chapel Of The First Fall (14)
Chapel Of The Heart Of Mary (15)
Chapel of Cyreneus (16)
Chapel of St. Veronica (17)
Chapel Of The Second Fall (18)
Chapel of the Weeping Women (19)
Church Of The Third Fall (20)
The Strip Chapel (21)
Crucifixion Church (22)
Chapel of the Anointing (23)
Church Of The Tomb Of Jesus (24)
—– The End of The Way Of The Cross ——-

🆔 Trail designation: red path
📏 Length: about 7.1 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 270 m
↘️ Sum down: 251 m

Kalwaria Zebrzydowska – a city in southern Poland founded in the first half of the In the 17th century by the voivode of Kraków, Mikołaj Zebrzydowski. The city is located in the Wieliczka Foothills, at an altitude of 335-400 m above sea level, at the foot of Mount Żar, on the Cedron River.
The Passion-Marian Sanctuary of the Bernardines in Kalwaria Zebrzydowska is one of the most interesting landscape and architectural assumptions in Poland and one of the most frequently visited Polish pilgrimage sites. The complex includes a basilica and a monastery located at the top of Mount Żar, and to the south and east of them there are 42 chapels and path churches. On December 1, 1999, the Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska (basilica, monastery and paths) was entered on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List.

00:00:20 Sanctuary of Kalwaria Zebrzydowska
00:00:32 Saint Raphael’s Chapel (1)
00:04:39 War cemetery of First World War
00:19:35 Chapel of St. John of Nepomuk (accompanying object)
00:20:11 The Bridge of Angels (accompanying object)
00:22:48 Christ’s Farewell Chapel (2)
00:25:41 Church Of The Tomb Of Our Lady (3)
00:28:41 Gethsemane (4)
00:30:22 Chapel Of Capture (5)
00:35:03 Jewish Chapel (Pathways Of Our Lady)
00:39:01 Bridge Over The Cedron (6)
00:41:34 East Gate (7)
00:47:03 Chapel of the Congregation of the Apostles (Pathways Of Our Lady)
00:54:28 House Of Annas (8)
00:58:58 Cenacle (Pathways Of Our Lady)
01:00:04 House Of Caiaphas (9)
01:03:55 Chapel Of Our Lady Fainting (Pathways Of Our Lady)
01:11:47 Town Hall Of Pilate (10)
01:21:04 Herod’s Palace (11)
01:28:11 Holy Stairs (12)
01:28:58 Chapel Of The Insertion Of The Cross (13)
01:31:05 Chapel Of The First Fall (14)
01:32:23 Chapel Of The Heart Of Mary (15)
01:33:41 Chapel of Cyreneus (16)
01:36:52 Chapel of St. Veronica (17)
01:40:43 Chapel Of The Second Fall (18)
01:48:04 Chapel of the Weeping Women (19)
01:52:25 Church Of The Third Fall (20)
01:55:54 The Strip Chapel (21)
01:57:07 Crucifixion Church (22)
01:58:25 Chapel of the Anointing (23)
01:58:57 Church Of The Tomb Of Jesus (24)
02:04:24 Monastery of Bernardine

The film was recorded on December 6, 2020.

Region