Wirtualna wędrówka po Wyżynie Katowickiej. Ruszamy z parkingu przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach przez Las Murckowski, częściowo czarnym szlakiem (Szlak Ochojski). Przekraczamy dwukrotnie Rów Murckowski i mamy szczęście spotkać po drodze pędzące stado saren. Po wyjściu z lasu podchodzimy od wschodniej strony na Hałdę Kostuchna. Ze szczytu roztaczają się rozległe widoki na Katowice.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Lasach Murckowskich i wejście na Hałdę Kostuchna w Katowicach, Polska
🏞️ Trasa: Katowice, parking przy ul. Szarych Szeregów (316 m n.p.m.; 50.192008, 19.003494) – Przejście przez tory kolejowe (306 m n.p.m.; 50.190164, 19.020681) – Rów Murckowski (294 m n.p.m.; 50.187471, 19.025220) – Rów Murckowski (274 m n.p.m.; 50.181776, 19.016132) – Hałda Kostuchna (339 m n.p.m.; 50.184332, 19.009920)
🆔 Oznaczenie: leśne drogi bez szlaku, czarny szlak
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 173 m
↘️ Suma zejść: 168 m

00:00:21 Katowice, parking przy ul. Szarych Szeregów
00:00:30 Kapliczka
00:00:42 Las Murckowski
00:14:34 Przejście przez tory kolejowe
00:21:23 Rów Murckowski
00:29:30 Zejście ze szlaku
00:42:56 Rów Murckowski
01:10:12 Hałda Kostuchna

Wyżyna Katowicka – mezoregion geograficzny znajdujący się w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Średnia wysokość wyżyny to 250 – 300 m n.p.m., miejscami powyżej 320 – 340 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to Góra Św. Doroty – 382 m n.p.m., Wzgórze Wandy w Katowicach – 357 m n.p.m. i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 355 m n.p.m.
Rzeźbę terenu kształtują zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami zapadliskowymi.
Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody – florystyczny – „Ochojec” w dolinie Ślepiotki w Katowicach, z ostoją gatunków górskich oraz rezerwat leśny – „Las Murckowski”, chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy w Katowicach.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo i przemysł, ale także w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz degradację gleb i szaty roślinnej.
W krajobrazie wyróżniają się liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wysokie nasypy komunikacyjne.

Hałda Kostuchna (339 m n.p.m.) − pokopalniane zwałowisko znajdujące się w katowickiej dzielnicy Kostuchna, drugie pod względem wysokości wzniesienie w Katowicach.
Hałda usypywana była od 1900 roku. Znajduje się na terenach dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Boże Dary” a obecnie Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”. Teren hałdy został zrekultywowany, z trzech stron znajdują się ogromne połacie lasów. Na szczycie znajduje się płaska, rozległa polana, która jest doskonałym punktem widokowym. Widać stąd świetnie Wzgórze Wandy w Lesie Murckowskim oraz Wzgórze Klimont w Lędzinach. Przy dobrej widoczności widać Beskid Śląski a także Tatry.

Film zarejestrowany w dniu 13 marca 2022 roku.

Region