Druga część ciekawej wędrówki po Beskidzie Sądeckim. Ze schroniska na Przehybie idziemy zielonym szlakiem pod pomnik przyrody nieożywionej Krzesło Świętej Kingi. Następnie schodzimy ze szlaku i leśną drogą dochodzimy na Przełęcz Minkowską. Z przełęczy wchodzimy na Jasiennik przez las bez żadnej ścieżki. Ze szczytu wracamy przez Przełęcz Minkowską na zielony szlak i dalej schodzimy nim na Polanę Będzikówka. Kolejny raz schodzimy ze szlaku i leśnymi drogami docieramy do doliny Jaworzynki i na parking w miejscowości Gaboń.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Przehyby przez Jasiennik do miejscowości Gaboń, Polska
🏞️ Trasa: Schronisko PTTK Przehyba (1138 m n.p.m.; 49.466517, 20.556251) – Krzesło Świętej Kingi (1052 m n.p.m.; 49.473862, 20.543286) – Przełęcz Minkowska (1101 m n.p.m.; 49.475312, 20.539906) – Jasiennik (1128 m n.p.m.; 49.477201, 20.540775) – Przełęcz Minkowska (1101 m n.p.m.; 49.475312, 20.539906) – Krzesło Świętej Kingi (1052 m n.p.m.; 49.473862, 20.543286) – Polana Bobowa (1050 m n.p.m.; 49.483628, 20.542631) – Polana Będzikówka (830 m n.p.m.; 49.483628, 20.542631) – Dolina Jaworzynki (585 m n.p.m.; 49.496960, 20.556225) – Gaboń, parking (549 m n.p.m.; 49.501907, 20.552695)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, drogi i ścieżki bez szlaku
📏 Długość: około 8,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 129 m
↘️ Suma zejść: 742 m

00:00:22 Schronisko PTTK Przehyba
00:05:12 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czerwonego szlaku
00:08:11 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:19:03 Krzesło Świętej Kingi
00:20:16 Źródełko
00:20:26 Kaplica
00:21:23 Pomnik Partyzantów
00:21:44 Zejście ze szlaku
00:26:52 Przełęcz Minkowska
00:27:11 Zejście z leśnej drogi
00:35:23 Jasiennik
00:43:18 Powrót na leśną drogę
00:43:29 Przełęcz Minkowska
00:47:28 Krzesło Świętej Kingi
00:47:46 Powrót na zielony szlak
01:04:19 Polana Bobowa
01:09:59 Wychodnia skalna
01:10:31 Kapliczka
01:31:29 Zejście ze szlaku
01:33:01 Polana Będzikówka
02:04:54 Dolina Jaworzynki
02:07:13 Jaworzynka
02:12:22 Gaboń, parking

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą trzy pasma: Jaworzyny, Radziejowej i Góry Leluchowskie. Góry zachwycają pięknymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).

Jasiennik – szczyt w Beskidzie Sądeckim o wysokości 1158 m n.p.m. (mapy podają 1128 m). Położony jest na północ od głównego grzbietu Pasma Radziejowej, w grzbiecie odbiegającym z ze szczytu Skałki, od której oddziela go Minkowska Przełęcz. Szczyt jest zalesiony i znajdują się na nim wychodnie skalne. Na zboczach Jasiennika biorą początek dwa potoki: Czerniawa na stoku północnym oraz Majdan na południe od wierzchołka. Zbocze wschodnie opada ku dolinie Jaworzynki.

Film zarejestrowany w dniu 26 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Przehyba via Jasiennik Mountain to Gaboń, Poland
🏞️ Route: Przehyba PTTK Mountain Shelter (1138 m a.s.l.; 49.466517, 20.556251) – Krzesło Świętej Kingi Rock (1052 m a.s.l.; 49.473862, 20.543286) – Minkowska Pass (1101 m a.s.l.; 49.475312, 20.539906) – Jasiennik Mountain (1128 m a.s.l.; 49.477201, 20.540775) – Minkowska Pass (1101 m a.s.l.; 49.475312, 20.539906) – Krzesło Świętej Kingi Rock (1052 m a.s.l.; 49.473862, 20.543286) – Bobowa Glade (1050 m a.s.l.; 49.483628, 20.542631) – Będzikówka Glade (830 m a.s.l.; 49.483628, 20.542631) – Jaworzynka Stream Valley (585 m a.s.l.; 49.496960, 20.556225) – Gaboń, parking (549 m a.s.l.; 49.501907, 20.552695)
🆔 Trail designation: green trail, roads and paths without trail
📏 Length: about 8.5 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 129 m
↘️ Sum down: 742 m

00:00:22 Przehyba PTTK Mountain Shelter
00:05:12 Crossing of the green, the blue and the red trails
00:08:11 Crossing of the green and the red trails
00:19:03 Krzesło Świętej Kingi Rock
00:20:16 Source
00:20:26 Chapel
00:21:23 Monument to the Partisans
00:21:44 Going off the trail
00:26:52 Minkowska Pass
00:27:11 Going off the forest road
00:35:23 Jasiennik Mountain
00:43:18 Return to the forest road
00:43:29 Minkowska Pass
00:47:28 Krzesło Świętej Kingi Rock
00:47:46 Retrurn to the green trail
01:04:19 Bobowa Glade
01:09:59 Rock outcrop
01:10:31 Chapel
01:31:29 Going off the trail
01:33:01 Będzikówka Glade
02:04:54 Jaworzynka Stream Valley
02:07:13 Jaworzynka Stream
02:12:22 Gaboń, parking

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The Sącz Beskid Mountains range consists of three ranges: Jaworzyna, Radziejowa and the Leluchowskie Mountains. The mountains delight with beautiful landscapes and viewpoints. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).

Jasiennik – the peak in Beskid Sądecki, 1158 m a.s.l. (maps indicate 1128 m). It is located to the north of the main ridge of the Radziejowa Range, in the ridge that diverges from the top of Skałka Mountain, from which it is separated by the Minkowska Pass. The summit is wooded and there are rock outcrops. Two streams originate on the slopes of Jasiennik: Czerniawa on the northern slope and Majdan south of the summit. The eastern slope descends towards the Jaworzynka valley.

The film was recorded on May 26, 2022.

Region