Widokowa wędrówka po Beskidzie Sądeckim. Wyruszamy z parkingu w miejscowości Gaboń w kierunku Wielkiej Przehyby. Początkowo idziemy drogą bez szlaku wzdłuż potoku Jaworzynka. Po przejściu około kilometra schodzimy z głównej drogi i leśną drogą dochodzimy do żółtego szlaku. Pięknym, widokowym szlakiem dochodzimy do rozdroża Zwornik, gdzie żółty szlak łączy się z niebieskim. Niebieskim i czerwonym szlakiem obchodzimy Wielką Przehybę aby ścieżką od wschodniej strony wejść na szczyt. Schodzimy od zachodniej strony całkowicie zarośniętą ścieżką z powalonymi drzewami. Trudy tego zejścia wynagradzają wspaniałe widoki na Pieniny i Tatry. Następnie wchodzimy na nieco niższy szczyt Przehyba i kończymy wędrówkę pod schroniskiem PTTK.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wielką Przehybę z miejscowości Gaboń, Polska
🏞️ Trasa: Gaboń, parking (549 m n.p.m.; 49.501907, 20.552695) – Wejście na żółty szlak (734 m n.p.m.; 49.493225, 20.565226) – Pod Zgrzypami (1030 m n.p.m.; 49.475113, 20.561927) – Rozdroże Zwornik (1133 m n.p.m.; 49.469581, 20.572862) – Rozdroże Pod Wielką Przehybą (1136 m n.p.m.; 49.466862, 20.566940) – Wielka Przehyba (1191 m n.p.m.; 49.467148, 20.571540) – Rozdroże Pod Wielką Przehybą (1136 m n.p.m.; 49.466862, 20.566940) – Przehyba (1175 m n.p.m.; 49.465610, 20.560119 ) – Schronisko PTTK Przehyba (1138 m n.p.m.; 49.466517, 20.556251)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 8,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 720 m
↘️ Suma zejść: 96 m

00:00:23 Gaboń, parking
00:04:49 Jaworzynka
00:05:28 Popradzki Park Krajobrazowy
00:05:47 Jaworzynka
00:08:48 Jaworzynka
00:14:53 Jaworzynka
00:18:10 Zejście z głównej drogi
00:30:09 Wejście na żółty szlak
01:20:35 Rozdroże Pod Zgrzypami
01:38:29 Rozdroże Zwornik
01:38:43 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
01:48:52 Rozdroże Pod Wielką Przehybą
01:49:06 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
01:58:37 Zejście ze szlaku
02:02:59 Wielka Przehyba
02:12:32 Rozdroże Pod Wielką Przehybą
02:12:43 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
02:16:54 Zejście ze szlaku
02:20:31 Przehyba
02:22:39 Pomnik Pamięci Kurierów i Partyzantów Nowosądeckich 1939-1945
02:23:57 Powrót na czerwony i niebieski szlak
02:28:48 Schronisko PTTK Przehyba

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą trzy pasma: Jaworzyny, Radziejowej i Góry Leluchowskie. Góry zachwycają pięknymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).

Wielka Przehyba – szczyt o wysokości 1191 m n.p.m. w Beskidzie Sądeckim. Położony jest w głównej grani Pasma Radziejowej pomiędzy Przehybą (1175 m n.p.m.) a Złomistym Wierchem Północnym (1226 m n.p.m.). Szczyt jest porośnięty lasem ale nieco poniżej na południowych zboczach znajduje się kilka widokowych punktów. Na szczyt nie prowadzi żaden znakowany szlak jednak w pobliżu przebiegają trzy szlaki turystyki pieszej i jeden narciarski.

Film zarejestrowany w dniu 26 maja 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Wielka Przehyba Mountain from Gaboń, Poland
🏞️ Route: Gaboń, parking (549 m a.s.l.; 49.501907, 20.552695) – Entrance to the yellow trail (734 m a.s.l.; 49.493225, 20.565226) – Pod Zgrzypami crossroads (1030 m a.s.l.; 49.475113, 20.561927) – Zwornik Crossroads (1133 m a.s.l.; 49.469581, 20.572862) – Crossroads at Wielka Przehyba (1136 m a.s.l.; 49.466862, 20.566940) – Wielka Przehyba Mountain (1191 m a.s.l.; 49.467148, 20.571540) – Crossroads at Wielka Przehyba (1136 m a.s.l.; 49.466862, 20.566940) – Przehyba Mountain (1175 m a.s.l.; 49.465610, 20.560119 ) – Przehyba PTTK Mountain Shelter (1138 m a.s.l.; 49.466517, 20.556251)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail
📏 Length: about 8.4 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 720 m
↘️ Sum down: 96 m

00:00:23 Gaboń, parking
00:04:49 Jaworzynka Stream
00:05:28 Poprad Landscape Park
00:05:47 Jaworzynka Stream
00:08:48 Jaworzynka Stream
00:14:53 Jaworzynka Stream
00:18:10 Going off the main road
00:30:09 Entrance to the yellow trail
01:20:35 Pod Zgrzypami crossroads
01:38:29 Zwornik Crossroads
01:38:43 Crossing of the yellow and the blue trails
01:48:52 Crossroads at Wielka Przehyba
01:49:06 Crossing of the yellow, the blue and the red trails
01:58:37 Going off the trail
02:02:59 Wielka Przehyba Mountain
02:12:32 Crossroads at Wielka Przehyba
02:12:43 Crossing of the yellow, the blue and the red trails
02:16:54 Going off the trail
02:20:31 Przehyba Mountain
02:22:39 Monument to the memory of Nowy Sącz couriers and partisans 1939-1945
02:23:57 Return to the red trail and blue trail
02:28:48 Przehyba PTTK Mountain Shelter

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The Sącz Beskid Mountains range consists of three ranges: Jaworzyna, Radziejowa and the Leluchowskie Mountains. The mountains delight with beautiful landscapes and viewpoints. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).

Wielka Przehyba Mountain – a peak with a height of 1191 m a.s.l. in the Sącz Beskid Mountains. It is situated on the main ridge of the Radziejowa Range between Przehiba (1175 m a.s.l.) and Złomisty Wierch North (1226 m a.s.l). The summit is covered with forest, but slightly below on the southern slopes there are several viewpoints. There is no marked trail to the top, but there are three hiking trails and one ski trail running nearby.

The film was recorded on May 26, 2022.

Region