Letni spacer po Sanktuarium w Licheniu. Wędrówkę zaczynamy przy Jeziorze Licheńskim, skąd kierujemy się do Kościoła Świętej Doroty. Następnie odwiedzamy symboliczny grób Tomasza Kłossowskiego i wchodzimy na Golgotę, sztucznie utworzone wzgórze, w które wkomponowano labirynt ścieżek, kaplic i rzeźb, związanych z męką Chrystusa. Z Golgoty przez błonia licheńskie dochodzimy do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, w której zwiedzamy kościół główny i liczne kaplice. Kolejno wchodzimy na wieżę widokową, z której roztacza się rozległa panorama okolic Lichenia. Wędrówkę kończymy przy stawie z nenufarami.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Polska
🏞️ Trasa: Jezioro Licheńskie (82 m n.p.m.; 52.317442, 18.352093) – Kościół pw. Świętej Doroty (99 m n.p.m.; 52.318002, 18.354957) – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej (82 m n.p.m.; 52.317442, 18.352093) – Golgota (96 m n.p.m.; 52.319298, 18.356202) – Betlejemka (91 m n.p.m.; 52.319809, 18.357945) – Dzwonnica (90 m n.p.m.; 52.320091, 18.356448) – Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej (89 m n.p.m.; 52.322872, 18.357666) – Błonia Licheńskie (90 m n.p.m.; 52.322176, 18.356207)
🆔 Oznaczenie: alejki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 2,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 20 m
↘️ Suma zejść: 13 m

00:00:21 Figura Matki Bożej Niepokalanej
00:01:13 Jezioro Licheńskie
00:03:05 Źródełko z cudowną wodą
00:03:26 Kapliczka
00:05:09 Pomnik św. Jana Pawła II
00:06:40 Kościół pw. Świętej Doroty
00:09:44 Symboliczny grób Tomasza Kłossowskiego
00:10:42 Pomnik Emigrantów – Ucieczka Świętej Rodziny
00:11:48 Grobowiec Mikołaja Sikatki
00:12:46 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej
00:15:42 Kaplica Świętego Krzyża
00:16:51 Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
00:17:30 Wejście na Golgotę
00:22:22 Ogrójec
00:22:57 Grota objawień licheńskich
00:23:52 Grota biczowania
00:25:16 Grota dzieci nienarodzonych
00:26:34 Grota pamięci kapłanów
00:26:48 Grota Pokutującej Magdaleny
00:27:04 Jaskinia zdrady
00:27:35 Sąd
00:30:23 Golgota
00:32:39 Grób Jezusa
00:35:00 Zaparcie się Piotra
00:35:23 Schody pokutne
00:36:07 Grota Wniebowzięcia Matki Bożej
00:38:29 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
00:39:31 Kaplica Ostrobramska
00:41:31 Betlejemka
00:44:17 Pomnik bł. o Jerzego Matulewicza Odnowiciela Zgromadzenia Marianów
00:45:31 Dzwonnica
00:48:36 Pomnik św. o Stanisława Papczyńskiego Założyciela Zgromadzenia Marianów
00:49:00 Dom Pielgrzyma „Betlejem”
00:49:51 Pomnik Armii Krajowej
00:50:29 Fontanna
00:51:46 Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
00:54:23 Obraz Matki Boskiej Licheńskiej
00:57:15 Kaplica Miłosierdzia Bożego
00:57:53 Bazylika dolna
00:58:08 Obraz Bożego Narodzenia
00:59:02 Kaplica Trójcy Świętej
01:00:49 Kaplica 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej
01:02:34 Kaplica św. Jana Pawła II
01:06:49 Wieża widokowa
01:14:14 Pomnik przedstawiający Tomasza Kłossowskiego w modlitwie
01:15:03 Pomnik św. Jana Pawła II
01:17:05 Staw z rybami
01:17:50 Dom Pielgrzyma „Arka”
01:19:02 Staw z nenufarami
01:22:41 Pomnik Solidarności
01:23:13 Błonia Licheńskie

Licheń Stary – wieś (dawniej miasto) położona we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin, nad Jeziorem Licheńskim.
Stary Licheń uzyskał lokację miejską przed 1458 rokiem, zdegradowany przed 1700 rokiem. Od połowy XIX wieku znajdujące się tutaj Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które jest miejscem pielgrzymowania o znaczeniu ogólnopolskim oraz światowym.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – historia sanktuarium wiąże się z małym obrazkiem Matki Bożej, który zawiesił w pobliskim lesie Tomasz Kłossowski, kowal z Izabelina. Obraz został przez niego umieszczony w kapliczce na sośnie w Lesie Grąblińskim, nieopodal Lichenia. Obrazek został namalowany prawdopodobnie pod koniec XVIII w., przez nieznanego malarza, na modrzewiowej deseczce. Malowidło przedstawia popiersie Najświętszej Maryi Panny spoglądającej w dół. Na piersi umieszczono rozpostartego orła białego w koronie.

Około 1850 roku miejscowy pasterz – Mikołaj Sikatka – miał przed tym obrazem kilkakrotnie wizję Matki Bożej. Przekazała mu ona orędzie wzywające do modlitwy i nawrócenia oraz polecenie przeniesienia obrazu w miejsce bardziej godne. Początkowo nikt nie uwierzył Sikatce. Sytuacja zmieniła się, gdy w tym samym roku w okolicy zapanowała — zapowiedziana jego zdaniem przez Matkę Bożą — epidemia cholery. Mieszkańcy zaczęli licznie gromadzić się przy obrazie na modlitwie o zdrowie. Świadectwa o licznych uzdrowieniach sprawiły, że władze kościelne po zbadaniu tych wydarzeń poleciły przenieść obraz do kościoła w Licheniu, co nastąpiło uroczyście 29 września 1852.

W 1949 roku parafię licheńską objęło Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zakon katolicki założony w 1673 roku przez Stanisława Papczyńskiego.

15 sierpnia 1967 prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Korona została przysłana przez papieża Pawła VI, który nadał obrazowi tytuł Maryja – Bolesna Królowa Polski. Obecnie obraz znajduje się w głównym ołtarzu nowej bazyliki.

W Lesie Grąblińskim została zbudowana droga krzyżowa oraz dwie kapliczki: duża i mała. W małej jest umieszczony kamień przyniesiony z głębi Lasu Grąblińskiego, mający przedstawiać wypalone stopy Matki Bożej.

W centralnej części „starego” sanktuarium, znajduje się kościół św. Doroty. Kolejny, drewniany kościół parafialny, zbudowany w 1801 roku, zastąpiono w 1845 kaplicą (zwaną cmentarną lub MB Częstochowskiej), a następnie w 1855 oddano do użytku pierwszą świątynię murowaną, która trwa do dzisiaj, choć w zmienionej bryle. Do tej świątyni przeniesiono słynący łaskami obraz Matki Bożej, który był w niej wystawiony, aż do 2006, gdy przeniesiono go do bazyliki.

Obok kościoła wznosi się 25-metrowej wysokości kamienna góra (tzw. Golgota), na której szczycie widoczny jest krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Powstawała ona w latach 1976–1985, między innymi z wielkiej ilości głazów narzutowych. Na Golgocie rozmieszczono stacje drogi krzyżowej oraz szereg sztucznych grot, w których urządzono kaplice.

W 2004 roku, po dziesięciu latach prac, oddano do użytku monumentalną pięcionawową bazylikę z centralną kopułą, według projektu architekt Barbary Bieleckiej z Gdyni. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma w Europie i dwunasta na świecie. Światło wpada do wnętrza przez tyle okien, ile jest dni w roku – 365, a wejść do środka można przez tyle drzwi, ile rok ma tygodni – 52. Do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi.

Świątynia zbudowana jest na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech okazałych portyków. W wieży dzwonniczej (mierzącej 68 m) umieszczono dzwon „Maryja Bogurodzica”, ważący prawie 15 ton. Jest to największy dzwon w Polsce i trzeci pod względem wielkości w Europie.

W bazylice znajdują się także największe w Polsce organy. Mają one w sumie 157 głosów realnych i 12323 piszczałki.

Na szczycie 141-metrowej wieży znajdują się dwa tarasy widokowe – górny na wysokości 130 m i dolny na wysokości 120 m – z których rozciąga się widok przy dobrej pogodzie na odległość nawet do 30 km od Lichenia.

Bazylikę konsekrowano 12 czerwca 2004 roku, jako wotum Kościoła Katolickiego na wielki jubileusz narodzenia Chrystusa.

Film zarejestrowany w dniu 23 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk around the Sanctuary of Our Lady of Lichen, Poland
🏞️ Route: Licheń Lake (82 m a.s.l; 52.317442, 18.352093) – St. Dorothy’s Church (99 m a.s.l; 52.318002, 18.354957) – Church of Our Lady of Częstochowa (82 m a.s.l; 52.317442, 18.352093) – Golgotha (96 m a.s.l; 52.319298, 18.356202) – Betlejemka (91 m a.s.l; 52.319809, 18.357945) – Belfry (90 m a.s.l; 52.320091, 18.356448) – Basilica of the Blessed Virgin Mary of Licheń (89 m a.s.l; 52.322872, 18.357666) – Licheń Meadows (90 m a.s.l; 52.322176, 18.356207)
🆔 Trail designation: alleys marked on the map
📏 Length: about 2.1 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 45 m
↘️ Sum down: 45 m

00:00:21 Figure of Our Lady Immaculate
00:01:13 Licheń Lake
00:03:05 A spring with miraculous water
00:03:26 Chapel
00:05:09 Saint John Paul II Monument
00:06:40 St. Dorothy’s Church
00:09:44 Symbolic grave of Tomasz Kłossowski
00:10:42 Monument to the Emigrants – The Escape of the Holy Family
00:11:48 The tomb of Mikołaj Sikatka
00:12:46 Church of Our Lady of Częstochowa
00:15:42 Chapel of the Holy Cross
00:16:51 Licheń Center for Help for Families and Addicts
00:17:30 Entrance to Golgotha
00:22:22 Gethsemane
00:22:57 Grotto of the Lichen apparitions
00:23:52 Whipping Grotto
00:25:16 Grotto of unborn children
00:26:34 Priests Memorial Grotto
00:26:48 Grotto of Penitent Magdalene
00:27:04 The cave of treason
00:27:35 Court
00:30:23 Golgotha
00:32:39 Jesus’ Tomb
00:35:00 Peter’s denial
00:35:23 Penitential stairs
00:36:07 Grotto of the Assumption of the Mother of God
00:38:29 The resurrection of Jesus Christ
00:39:31 The Gate of Dawn Chapel
00:41:31 Bethlehem
00:44:17 Monument to Bl. Jerzy Matulewicz, Renovator of the Marian Congregation
00:45:31 Belfry
00:48:36 Monument to Saint Stanisław Papczyński, Founder of the Marian Congregation
00:49:00 Pilgrim House „Bethlehem”
00:49:51 Monument to the Home Army
00:50:29 Fountain
00:51:46 Basilica of the Blessed Virgin Mary of Licheń
00:54:23 Image of Our Lady of Lichen
00:57:15 Chapel of Divine Mercy
00:57:53 Lower basilica
00:58:08 Picture of Christmas
00:59:02 Holy Trinity Chapel
01:00:49 Chapel of 108 Blessed Martyrs of World War II
01:02:34 Chapel of Saint John Paul II
01:06:49 Lookout tower
01:14:14 Monument depicting Tomasz Kłossowski in prayer
01:15:03 Saint John Paul II Monument
01:17:05 Pond with fish
01:17:50 Pilgrim House „Arka”
01:19:02 Pond with water lilies
01:22:41 Monument of Solidarity
01:23:13 Licheń Meadows

Licheń Stary – a village (formerly a town) located in the eastern part of the Greater Poland Province, in Konin County, in the Ślesin Commune, on Lake Licheński.
Stary Licheń was granted city charter before 1458, and it was degraded before 1700. From the mid-nineteenth century, the Sanctuary of Our Lady of Licheń located here, which is a place of pilgrimage of national and world importance.

Sanctuary of Our Lady of Lichen – the history of the sanctuary is related to a small picture of Our Lady, which was hung in the nearby forest by Tomasz Kłossowski, a blacksmith from Izabelin. The painting was placed by him in a chapel on a pine tree in Grąbliński Forest, near Lichen. The picture was painted probably at the end of the 18th century, by an unknown painter, on a larch board. The painting shows a bust of the Blessed Virgin Mary looking down. A crowned white eagle was placed on the chest.

Around 1850, a local shepherd – Mikołaj Sikatka – had a vision of the Mother of God in front of this painting several times. She gave him a message inviting him to prayer and conversion, and an order to transfer the image to a more worthy place. Initially, no one believed Sikatka. The situation changed when, in the same year, there was an epidemic of cholera in the area, announced in his opinion by Our Lady. Residents began to gather in large numbers by the painting to pray for health. The testimonies of numerous healings made the church authorities, after investigating these events, order the painting to be transferred to the church in Licheń, which was solemnly held on September 29, 1852.

In 1949, the Licheń parish was taken over by the Congregation of Marians of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, a Catholic order founded in 1673 by Stanisław Papczyński.

On August 15, 1967, the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, coronated the image of Our Lady of Licheń. The crown was sent by Pope Paul VI, who gave the painting the title Mary – Sorrowful Queen of Poland. Currently, the painting is in the main altar of the new basilica.

In the Grąbliński Forest, the Way of the Cross and two chapels: a large and a small one were built. In the small one there is a stone brought from the depths of the Grąbliński Forest, which is to represent the burnt feet of the Mother of God.

In the central part of the „old” sanctuary, there is the church of St. Dorothy. Another wooden parish church, built in 1801, was replaced in 1845 with a chapel (known as the cemetery chapel or Our Lady of Częstochowa), and then in 1855 the first brick temple was put into use, which continues to this day, although in a changed shape. The painting of Our Lady, famous for its graces, was moved to this temple, and it was displayed there until 2006, when it was transferred to the basilica.

Next to the church there is a 25-meter high stone mountain (the so-called Golgotha), on the top of which there is a cross and the figures of the Mother of God and St. John. It was built in the years 1976–1985, among other things, from a large number of erratic boulders. Stations of the Cross and a number of artificial grottos with chapels were located on Golgotha.

In 2004, after ten years of work, a monumental five-aisle basilica with a central dome was commissioned, designed by architect Barbara Bielecka from Gdynia. It is currently the largest temple in Poland, eighth in Europe and twelfth in the world. The light enters the interior through as many windows as there are days in a year – 365, and you can enter through as many doors as there are 52 weeks in a year. 33 steps lead to the church, referring to the years of Jesus Christ’s life on earth.

The temple is built on a cross plan. It consists of the main part, belfry, tower and three magnificent porticoes. In the bell tower (68 m) there is a bell „Mary the Mother of God”, weighing almost 15 tons. It is the largest bell in Poland and the third largest in Europe.

The largest organ in Poland is also located in the basilica. They have a total of 157 real voices and 12323 pipes.

At the top of the 141-meter tower there are two observation decks – the upper one at a height of 130 m and the lower one at a height of 120 m – from which in good weather you can see a view up to 30 km from Lichen.

The basilica was consecrated on June 12, 2004, as a votive offering by the Catholic Church for the great jubilee of Christ’s birth.

The film was recorded on July 23, 2022.

Region