Wejście na Radziejową, najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, z Przełęczy Obidza. Po drodze przechodzimy przez Przełęcz Żłobki, z której rozpościerają się fantastyczne widoki na okolicę. Na szycie znajduje się wieża widokowa. Łatwy szlak dla każdego turysty.


Wirtualna wędrówka: Radziejowa z Przełęczy Obidza, Polska
Trasa: Przełęcz Obidza, parking (929 m n.p.m.; 49.419521, 20.618978) – Radziejowa (1262 m n.p.m.; 49.449222, 20.604204)
Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
Długość: około 4,3 km
Czas przejścia: około 1:45 h
Suma podejść: 414 m
Suma zejść: 69 m

00:00:20 Przełęcz Obidza parking
00:03:30 Przełęcz Obidza, skrzyżowanie szlaków: niebieski, zielony, czerwony
00:15:18 Polana Litawcowa, skrzyżowanie szlaków: niebieski i czerwony
00:51:12 Wielki Rogacz, Międzyrogacze, skrzyżowanie szlaków: niebieski i czerwony
00:55:35 Pod Wielkim Rogaczem, widok na Przełęcz Żłobki, Radziejową oraz na Tatry
01:03:46 Przełęcz Żłobki
01:22:54 Radziejowa

Radziejowa – szczyt o wysokości 1266 m n.p.m. w Beskidzie Sądeckim. Jest najwyższym szczytem tego pasma górskiego. Położony jest w Paśmie Radziejowej pomiędzy pomiędzy Wielkim Rogaczem, od którego oddziela go Przełęcz Żłobki a szczytem Bukowniki, położonego za Przełęczą Długą. Główny grzbiet Radziejowej przebiega przez Przehybę, Wielką Przehybę, gdzie skręca na południe, dalej, kierując się przez bliźniacze szczyty Złomistego Wierchu oraz Przełęcz Długą, osiąga najwyższy szczyt – Radziejową. Stąd obniża się na przełęcz Żłobki, wznosząc się potem na Wielki Rogacz i opadając do Gromadzkiej Przełęczy. Północno-zachodnie stoki Radziejowej opadają do doliny Potoku Pod Dudłą, północno wschodnie do doliny Potoku Bańskiego, południowo wschodnie do doliny Roztoki Małej a południowo-zachodnie do doliny Potoku Mokrego.

Radziejowa zbudowana jest z fliszu karpackiego, zaliczanego do wielkiej płaszczowiny magurskiej. Najwyższe partie góry budują szczególnie odporne na wietrzenie piaskowce magurskie.

Zarówno wierzchołek, jak i stoki Radziejowej są niemal całkowicie porośnięte lasem. Ze względu na wysokość występują tu trzy piętra roślinności: pogórze do 550–600 m n.p.m., regiel dolny do 1100 m n.p.m., regiel górny powyżej 1100 m n.p.m. Piętro pogórza jest najbardziej przekształcone przez człowieka. Dominują w nim pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. Większe połacie lasów tworzone są przez grądy – lasy mieszane z udziałem lipy, grabu, buka, brzozy, jesionu. W reglu dolnym dominują lasy bukowe. Wśród nich wyróżnia się żyzna buczyna karpacka, w której oprócz buka spotkamy domieszki jodły pospolitej, jawora i wiązu górskiego, a w wyższych położeniach również świerka. Regiel górny zajmuje stosunkowo ubogi w gatunki bór świerkowy z borówczyskami.

Na północnym stoku Radziejowej znajduje się rezerwat przyrody Baniska. Rozciąga się w górnej części doliny Bańskiego Potoku (dopływ potoku Wielka Roztoka) na stromych stokach dwóch grzbietów Radziejowej (północnego – północno-wschodniego). Utworzono go dla ochrony dobrze zachowanego pierwotnego fragmentu lasów ze starymi okazami drzew, wiek najstarszych szacuje się na ok. 200 lat. Dominuje buk zwyczajny, duży też udział ma jodła pospolita i klon jawor, nielicznie występuje świerk pospolity.

W dolinie Potoku Bańskiego znajduje się Jaskinia Bania w Radziejowej oraz małe osuwiskowe jeziorko Młaka. Na południowym stoku w pobliżu rozejścia dróg (przełęcz Żłobki – Zawory) znajduje się wydajne źródło okresowe nazywane lokalnie Smocze Gardło.

Ze względu na całkowicie porośnięty lasem szczyt Radziejowej zbudowano tu w 2020 roku nową wieżę widokową. Poprzednia została rozebrana ze z powodu złego stanu technicznego. Wieża ma 22 m wysokości, a jej platforma widokowa znajduje się na wysokości 17,1 m. Z tarasu wieży widokowej rozciągają się bardzo szerokie widoki, m.in. na Kotlinę Sądecką, Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Góry Czerchowskie, Pieniny, Tatry, Gorce, Beskid Niski, Beskid Wyspowy i Beskid Żywiecko-Orawski.

Film zarejestrowany w dniu 28 marca 2020 roku.

Add comment

Region