Zejście z Radziejowej, najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego, do miejscowości Obidza. Po drodze można podziwiać wspaniałe widoki z Przełęczy Żłobki. Łatwy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Radziejowej do Obidzy, Polska
🏞️ Trasa: Radziejowa (1262 m n.p.m.; 49.449222, 20.604204) – Obidza parking (929 m n.p.m.; 49.419521, 20.618978)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 4,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 70 m
↘️ Suma zejść: 414 m

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).
Obidza – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko. Położona jest w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Liczne osiedla Obidzy położone są w dolinie Obidzkiego Potoku i jego dopływów, oraz na stokach kilku grzbietów górskich.
Wielki Rogacz (1182 m. n.p.m.; 49.439892, 20.610330) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej.
Radziejowa (1262 m n.p.m.; 49.449222, 20.604204) – najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Nazwa szczytu pochodzi od osoby o nazwisku lub przydomku Radziej.

1:45 Radziejowa (1262 m n.p.m.; 49.449222, 20.604204)
20:20 Przełęcz Żłobki (1106 m n.p.m.; 49.443394, 20.605573)
26:35 Pod Wielkim Rogaczem, widok na Tatry, Przełęcz Żłobki, oraz na Radziejową
34:04 Wielki Rogacz, Międzyrogacze (1145 m n.p.m.; 49.438134, 20.610604), skrzyżowanie szlaków: niebieski i czerwony
1:01:50 Polana Litawcowa (952 m n.p.m.; 49.426108, 20.606328), skrzyżowanie szlaków: niebieski i czerwony
1:14:27 Przełęcz Obidza (931 m n.p.m.; 49.420305, 20.616875), skrzyżowanie szlaków: niebieski, zielony, czerwony
1:18:15 Obidza parking (929 m n.p.m.; 49.419521, 20.618978)

Film zarejestrowany w dniu 28 marca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Radziejowa to Obidza, Poland
🏞️ Route: Radziejowa (1262 m a.s.l.; 49.449222, 20.604204) – Obidza parking (929 m a.s.l.; 49.419521, 20.618978)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail
📏 Length: about 4.3 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 70 m
↘️ Sum down: 414 m

The Sądecki Beskids – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).
Obidza – a village in Poland, located in the Lesser Poland Voivodship, in the Nowosądecki Poviat, in the Łącko commune. It is located in the Radziejowa Range of the Sądecki Beskids. Numerous Obidza housing estates are located in the Obidzki Potok valley and its tributaries, as well as on the slopes of several mountain ridges.
Wielki Rogacz (1182 m a.s.l.; 49.439892, 20.610330) – peak in the Sądecki Beskids, in the main ridge of the Radziejowa Range
Radziejowa (1262 m a.s.l.; 49.449222, 20.604204) – the highest peak of the Sądecki Beskids. The name of the summit comes from a person with the surname or nickname Radziej.

1:45 Radziejowa (1262 m n.p.m.; 49.449222, 20.604204)
20:20 Żłobki Pass (1106 m n.p.m.; 49.443394, 20.605573)
26:35 Under the Wielki Rogacz Mountain, view of the Żłobki Pass, Radziejowa Mountain and the Tatra Mountains
34:04 Wielki Rogacz Mountain, Międzyrogacze (1145 m n.p.m.; 49.438134, 20.610604), crossroads: blue and red trails
1:01:50 Litawcowa Glade (952 m n.p.m.; 49.426108, 20.606328), crossroads: blue and red trails
1:14:27 Obidza Pass (931 m n.p.m.; 49.420305, 20.616875), crossroads: blue, green and red trails
1:18:15 Obidza parking (929 m n.p.m.; 49.419521, 20.618978)

The film was recorded on March 28, 2020.

Add comment

Region