Letnia wędrówka po Pogórzu Dynowskim. Z miejscowości Odrzykoń czarnym szlakiem dochodzimy do Rezerwatu Prządki. W rezerwacie znajdują się malownicze skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego. Dalej czarnym szlakiem schodzimy do miejscowości Czarnorzeki a następnie podchodzimy na Suchą Górę, najwyższe wzniesienie pogórza. Po drodze odwiedzamy dawną Sztolnię nad Czają oraz Źródło Mieczysław.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Suchą Górę przez Rezerwat Prządki, Polska
🏞️ Trasa: Odrzykoń, parking (419 m n.p.m.; 49.740952, 21.785009) – Wejście do Rezerwatu Prządki (467 m n.p.m.; 49.742338, 21.799683) – Czarnorzeki (489 m n.p.m.; 49.746985, 21.819487) – Sztolnia nad Czają (533 m n.p.m.; 49.750371, 21.826529) – Źródło Mieczysław (533 m n.p.m.; 49.750661, 21.825883) – Sucha Góra (585 m n.p.m.; 49.755319, 21.815491)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 285 m
↘️ Suma zejść: 123 m

00:00:22 Odrzykoń, parking
00:01:54 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:22:41 Wejście do Rezerwatu Prządki
00:26:18 Prządka Baba
00:32:47 Zbój Madej
00:37:21 Herszt
00:40:23 Prządka Matka
01:05:35 Czarnorzeki
01:21:21 Sztolnia nad Czają
01:23:35 Źródło Mieczysław
01:42:17 Sucha Góra

Rezerwat przyrody Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego – rezerwat przyrody nieożywionej położony między miejscowościami Korczyna i Czarnorzeki w gminie Korczyna w województwie podkarpackim.
Tworzy go zespół malowniczych skałek pogórza karpackiego, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, które w wyniku działania erozji stworzyły bardzo oryginale kształty. Najwyższe z nich osiągają wysokość ponad 20 m. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Madej. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto.
W pobliżu znajduje się Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, którego właścicielem w przeszłości był m.in. Aleksander Fredro.

Pogórze Dynowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od zachodu graniczy z Pogórzem Strzyżowskim, od wchodu z Pogórzem Przemyskim. Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.).
Pogórze Dynowskie dysponuje bogatymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i uzdrowiskowymi. Krajobraz tworzą tereny podgórskie z dużymi kompleksami leśnymi. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest podgórska forma buczyny karpackiej. W jej drzewostanie obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor oraz wiąz górski. Szczególnie cenne jest występowanie roślin takich jak: cebulica dwulistna i lilia złotogłów. Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.

Sucha Góra – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Dynowskim o wysokości 585 m n.p.m. Szczyt jest w całości zalesiony, prowadzi przez niego czarny szlak turystyczny Zamek Kamieniec – Czarny Dział. Na południowym stoku Suchej Góry znajduje się stara sztolnia będąca miejscem zimowania nietoperzy oraz Źródło Mieczysław powstałe w miejscu dawnej eksploatacji piaskowca w głębokim wyrobisku.

Film zarejestrowany w dniu 27 sierpnia 2022 roku.

Region