Druga część wiosennej wędrówki po Masywie Śnieżnika. Ze szczytu Śnieżnika przez Średniak schodzimy do Kamienicy. Zielonym, widokowym szlakiem dochodzimy do Schroniska PTTK na Śnieżniku, gdzie krzyżują się szlaki. Mijamy schronisko i kierujemy się na północ czerwonym szlakiem. 200 m za schroniskiem schodzimy ze szlaku i leśnymi ścieżkami wchodzimy na Średniak, czwarty co do wysokości szczyt masywu. Ze szczytowej polany roztacza się rozległa panorama na Śnieżnik i Mały Śnieżnik. Wracamy pod schronisko i niebieskim szlakiem, biegnącym wzdłuż granicy Rezerwatu Śnieżnik Kłodzki schodzimy do Kamienicy.

Wirtualna wędrówka: Zejście ze Śnieżnika przez Średniak do Kamienicy, Polska
Trasa: Śnieżnik (1426 m n.p.m.; 50.207450, 16.847315) – Jaskółcze Skały (1305 m n.p.m.; 50.204074, 16.838915) – Schronisko PTTK Na Śnieżniku (1216 m n.p.m.; 50.207936, 16.832474) – Średniak (1210 m n.p.m.; 50.212607, 16.821045) – Skrzyżowanie przy Schronisku Na Śnieżniku (1213 m n.p.m.; 50.208328, 16.832191) – Pod Płaczką (966 m n.p.m.; 50.225060, 16.863649) – Rozdroże pod Porębkiem (863 m n.p.m.; 50.232423, 16.863301) – Kamienica Leśniczówka (680 m n.p.m.; 50.228859, 16.883863)
Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak, ścieżka oznaczona na mapie
Długość: około 10,5 km
Czas przejścia: około 2:50 h
Suma podejść: 152 m
Suma zejść: 892 m

00:00:39 Śnieżnik
00:01:18 Skrzyżowanie zielonego, żółtego i czerwonego szlaku
00:20:30 Jaskółcze Skały
00:20:39 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:33:02 Schronisko PTTK w Śnieżniku
00:33:25 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
00:34:10 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i niebieskiego szlaku
00:36:10 Zejście ze szlaku
00:48:24 Średniak
01:03:57 Powrót na żółty i czerwony szlak
01:05:57 Skrzyżowanie przy Schronisku Na Śnieżniku
01:51:50 Pod Płaczką
02:04:02 Rozdroże pod Porębkiem
02:34:19 Kamienica Leśniczówka

Średniak – szczyt o wysokości 1210 m n.p.m. znajdujący się w Masywie Śnieżnika, w Sudetach. Jest okazałą kulminacją najkrótszego, zachodniego ramienia odchodzącego od Śnieżnika. Szczyt i wschodnia część grzbietu zbudowana jest z łupków łyszczykowych serii strońskiej, natomiast zachodnie zbocza z gnejsów śnieżnickich. Zbocza Średniaka opadają stromo do doliny Wilczki po północnej stronie oraz Czarnej po stronie południowej i zachodniej. Na szczycie znajdują się wychodnie skał a na zachodnich zboczach stronie dość rozległe gołoborza.
Średniak porośnięty jest młodym lasem świerkowym. Wcześniej był to górnoreglowy i dolnoreglowy las, który uległ całkowitemu zniszczeniu wskutek klęski ekologicznej w latach 80. XX w. Nastąpiło zamieranie drzewostanów na wielką skalę. Stwierdzono, że klęskę spowodowało kilka działających synergicznie czynników. Najważniejsze to: znaczne przekształcenie lasów przez prowadzoną wcześniej gospodarkę leśną, zanieczyszczenia przemysłowe oraz działalność szkodników.
W latach 80-tych i 90-tych XX w. elektrownie i elektrociepłownie skoncentrowane u styku granic Polski, Czech i Niemiec spalały ogromne ilości węgla brunatnego (około 80 mln ton rocznie). Ubocznym efektem ich pracy była ogromna emisja zanieczyszczeń powietrza – do atmosfery trafiało 3 mln ton SO2 i 1 mln ton NO2. Emitowane zanieczyszczenia, łącząc się z kropami wody, tworzyły agresywny kwas siarkowy i azotowy. W regionie kwaśny stał się nie tylko deszcz, ale także śnieg, mgła, rosa i sadź. Najsilniej zakwaszone były osady atmosferyczne. Miało to szczególne znaczenie dla powstania klęski ponieważ drzewa stanowią naturalny obiekt depozycji osadów.

Masyw Śnieżnika (czes. Králický Sněžník) – drugie co do wysokości pasmo górskie w polskich Sudetach, położone po obu stronach polsko-czeskiej granicy, na południowy wschód od Kłodzka. Masyw Śnieżnika położony jest w Sudetach Wschodnich i stanowi najwyższą część Ziemi Kłodzkiej. Najwyższym szczytem jest Śnieżnik (1426 m n.p.m.).

Film zarejestrowany w dniu 1 maja 2023 roku.

Region