Wejście na Baranią Górę czarnym szlakiem z osiedla Fajkówa we wsi Kamesznica. Rozległe wiatrołomy pozwalają podziwiać przepiękne widoki na okoliczne góry i doliny przez większość część szlaku. Szlak dla średnio zaawansowanych turystów z dość intensywnym podejściem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Barania Góra z Fajkówki, Polska
🏞️ Trasa: Kolonia Fajkówka, Kamesznica (604 m n.p.m.; 49.5924248, 19.0482330) – Barania Góra (1220 m n.p.m.; 49.611421, 19.010516)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 624 m
↘️ Suma zejść: 8 m

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach.
Fajkówka – kolonia wsi Kamesznica położonej w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Milówka. Kamesznica leży w Beskidzie Śląskim, w dolinie Kameszniczanki i jej dopływów: Bystrej (Złatnej) i Janoski, u południowych i wschodnich podnóży masywu Baraniej Góry.
Barania Góra – szczyt o wysokości 1220 m w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Na zachodnich stokach góry znajdują się dwa z trzech źródeł rzeki Wisły – Biała i Czarna Wisełka.

0:33 Fajkówka – czarny szlak odbija z drogi asfaltowej do lasu
15:00 Fajkówka (712 m n.p.m.; 49.593063, 19.037645) – skrzyżowanie, zielony szlak łączy się z czarnym
1:28:00 Wyrch Wisełka (1192 m n.p.m.; 49.608263, 19.008064) – skrzyżowanie, czarny szlak łączy się z czerwonym, zielonym i niebieskim szlakiem
1:33:22 Barania Góra (1220 m n.p.m.; 49.611421, 19.010516) – wieża widokowa

Film zarejestrowany w dniu 9 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Barania Góra from Fajkówka, Poland
🏞️ Route: Colony Fajkówka, Kamesznica (604 m a.s.l.; 49.5924248, 19.0482330) – Barania Góra (1220 m a.s.l.; 49.611421, 19.010516)
🆔 Trail designation: black trail, red trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 624 m
↘️ Sum down: 8 m

The Silesian Beskids – mountain range, which is part of the Western Beskids. Is a mesoregion that is part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Śląskie Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region, in the Czech Republic.
Fajkówka – a colony of the village of Kamesznica located in Poland, in the Śląskie Voivodeship, in the Żywiec poviat, in the Milówka commune. Kamesznica is located in the Silesian Beskids, in the valley of Kameszniczanka and its tributaries: Bystra (Złatna) and Janoska, at the southern and eastern foothills of the Barania Góra massif.
Barania Góra – a peak with a height of 1220 m in the south-eastern part of the Silesian Beskids, the second (after Skrzyczne) in terms of height the peak of this range. On the western slopes of the mountain are two of the three sources of the Vistula River – Biała and Czarna Wisełka.

0:33 Fajkówka – the black trail reflects from the asphalt road into the forest
15:00 Fajkówka (712 m a.s.l.; 49.593063, 19.037645) – crossroads, green trail connects with black
1:28:00 Wyrch Wisełka (1192 m a.s.l.; 49.608263, 19.008064) – crossroads, the black trail connects to the red, green and blue trail
1:33:22 Barania Góra (1220 m a.s.l.; 49.611421, 19.010516) – lookout tower

The film was recorded on May 9, 2020.

Add comment

Region