Druga część zimowej wędrówki po Beskidzie Śląskim. Czerwonym szlakiem schodzimy ze Stożka Wielkiego w kierunku Kyrkawicy. Przez obumarłe drzewa pojawia się rozległa panorama Beskidu Śląsko-Morawskiego w Czechach z dobrze widoczną Łysą Górą. Z Krykawicy wchodzimy na Kiczory, drugi co do wysokości szczyt w Paśmie Czantorii. Ze szczytu schodzimy na Przełęcz Łączecko po drodze podziwiając dalekie widoki na Tatry i Beskid Żywiecki. Z przełęczy niebieskim szlakiem dochodzimy do Osiedla Mrożków, z którego lokalnymi drogami wracamy do Wisły na parking przy ulicy Turystycznej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Stożka Wielkiego i wejście na Kiczory Polska
🏞️ Trasa: Schronisko PTTK na Stożku (957 m n.p.m.; 49.604259, 18.823211) – Kyrkawica (973 m n.p.m.; 49.596797, 18.826687) – Kiczory (990 m n.p.m.; 49.595318, 18.839080) – Przełęcz Łączecko (774 m n.p.m.; 49.600454, 18.860150) – Wisła, parking przy ul. Turystycznej (774 m n.p.m.; 49.612094, 18.851273)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak, droga oznaczona na mapie
📏 Długość: około 6,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 106 m
↘️ Suma zejść: 474 m

00:01:55 Schronisko PTTK na Stożku
00:12:34 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:16:37 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:18:01 Kyrkawica
00:26:12 Skały
00:42:27 Kiczory
00:44:23 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:17:16 Przełęcz Łączecko
01:18:17 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:18:30 Kapliczka
01:37:36 Osiedle Mrożków
01:41:14 Zejście ze szlaku
01:48:28 Potok
01:57:41 Potok
02:01:18 Wisła, parking przy ul. Turystycznej

Kiczory (Kyčera) – szczyt o wysokości 990 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim. Znajduje się w Paśmie Czantorii i jest po Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.) drugim co do wysokości szczytem tego pasma. Zbudowany jest z gruboziarnistego piaskowca tzw. istebniańskiego, o brunatnym zabarwieniu, zawierającego dużą ilość ziaren kwarcu, ortoklazu, a także żyły syderytu (ubogiej rudy żelaza). Po zachodzniej stronie szczytu znajdują się wychodnie tego piaskowca w formie stopni, ambon a nawet grzybów skalnych.
Szczyt porośnięty jest w większości lasem, z punktu widokowego po zachodniej stronie roztacza się widok na Beskid Śląski a z samego wierchołka w miescach przerzedzonego lasu pojawiają się widoki na czeski Beskid Śląsko-Morawski oraz na Tatry. Na południowym stoku, po czeskiej stronie znajduje się rezerwat przyrody Plenisko.

Beskid Śląski (Slezské Beskydy) – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim na zachodzie, Beskidem Żywieckim na południowym wschodzie, Kotliną Żywiecką na wschodzie, Beskidem Małym na północnym wschodzie i Pogórzem Śląskim na północy.
Beskid Śląski zbudowany jest z masywnych piaskowców godulskich i istebniańskich. W części południowej góry zbudowane są z fliszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Występują tu stosunkowo licznie i miejscami dość rozbudowane wychodnie skalnych, a także największa na terenie polskich Beskidów koncentracja jaskiń, wśród których znajdują się m.in. dwie największe jaskinie polskiego fliszu karpackiego Jaskinia Wiślańska oraz Jaskinia Miecharska.
Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast na wschodzie Pasmo Baraniej Góry, zwane też czasem Pasmem Wiślańskim.
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły.

Kyrkawica (Krkavice) – niewybitny szczyt o wysokości 973 m n.p.m. w głównym grzbiecie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim. Znajduje się pomiędzy Wielkim Stożkiem a Kiczorami, w miejscu, w którym grzbiet ten zmienia nagle kierunek z równoleżnikowego na południkowy. W kierunku zachodnim odchodzi od niego boczne ramię Groniczka (832 m n.p.m.), obniżające się nad Jabłonków w dolinie Olzy. Na grzbiecie w rejonie Kyrkawicy znajdują się interesująco uformowane wychodnie skalne z gruboziarnistego piaskowca istebniańskiego. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem.

Film zarejestrowany w dniu 15 lutego 2023 roku.

Region