Zapis wideo wędrówki leśnym szlakiem doliną Potoku Srebrnego na Wysoczyźnie Elbląskiej. Po drodze mijamy zniszczony Mostek Elewów oraz słynny Parasol. Miejsce docelowe to Góra Wojciecha. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bażantarnia – Potok Srebrny, Polska
🏞️ Trasa: Restauracja Myśliwska parking (54.1736681N, 19.4445056E) – Mostek Elewów (54.1746900N, 19.4684336E) – Góra Wojciecha (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:25 h
↗️ Suma podejść: 121 m
↘️ Suma zejść: 54 m

Wysoczyzna Elbląska – izolowana kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Srebrna o wysokości do 198,5 m. Obszar wysoczyzny porozcinany jest licznymi wąwozami erozyjnymi. Porastają ją w większości lasy mieszane z przewagą buka. Górski charakter terenu sprzyja występowaniu rzadkich w północnej Polsce roślin górskich i wyżynnych.
Bażantarnia – zabytkowy park leśny położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, znajdujący się w granicach administracyjnych Elbląga.
Potok Srebrny – potok przepływający przez park leśny Bażantarnia w Elblągu.
Góra Wojciecha – wniesienie o wysokości 129 m znajdujące się na terenie parku leśnego Bażantarnia w Elblągu.

00:33 Restauracja Myśliwska parking
05:09 Potok Srebrny
08:04 Potok Srebrny
34:33 Mostek Elewów (zniszczony)
35:17 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
47:59 Skrzyżowanie czerwonego szlaku, zielonego i niebieskiego szlaku
49:43 Parasol
51:40 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
01:01:13 Góra Wojciecha

Film zarejestrowany w dniu 22 sierpnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pheasantry – Silver Stream, Poland
🏞️ Route: Myśliwska Restaurant parking (54.1736681N, 19.4445056E) – Elewów Bridge (54.1746900N, 19.4684336E) – Wojciech Mountain (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:25 h
↗️ Sum of approaches: 121 m
↘️ Sum down: 54 m

The Elbląg Upland – an isolated moraine cluster on the Gdańsk Coast. The highest point is the Srebrna Mountain, up to 198.5 m high. The upland area is cut by numerous erosion gorges. It is mostly covered with mixed forests with a predominance of beech. The mountainous nature of the area favors the occurrence of mountain and upland plants, rare in northern Poland.
Pheasantry – a historic forest park located on the edge of the Elbląg Upland, within the administrative boundaries of Elbląg.
Silver Stream – a stream flowing through the Pheasantry forest park in Elbląg.
Wojciech Mountain – a 129 m high elevation located in the Pheasantry forest park in Elbląg.

00:33 Myśliwska Restaurant parking
05:09 Silver Stream
08:04 Silver Stream
34:33 Elewów Bridge (damaged)
35:17 Crossroads of yellow and red trail
47:59 Crossroads of red, green and blue trails
49:43 Umbrella
51:40 Crossroads of green and blue trail
01:01:13 Wojciech Mountain

The film was recorded on August 22, 2020.

Add comment

Region