Zapis wideo wędrówki leśnym szlakiem doliną Potoku Srebrnego na Wysoczyźnie Elbląskiej. Po drodze mijamy zniszczony Mostek Elewów oraz słynny Parasol. Miejsce docelowe to Góra Wojciecha. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bażantarnia – Potok Srebrny, Polska
🏞️ Trasa: Restauracja Myśliwska parking (54.1736681N, 19.4445056E) – Mostek Elewów (54.1746900N, 19.4684336E) – Góra Wojciecha (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:25 h
↗️ Suma podejść: 121 m
↘️ Suma zejść: 54 m

Bażantarnia – zabytkowy park leśny położony na Wysoczyźnie Elbląskiej, znajdujący się w granicach administracyjnych Elbląga. Przez Bażantarnię przepływa Srebrny Potok. Znajduje się tu wiele obiektów użyteczności publicznej, np. mostki nad Srebrnym Potokiem, oznakowania tras pieszych oraz charakterystyczne budowle jak muszla koncertowa czy Parasol. Nazwa Bażantarnia powstała po zakończeniu II wojny światowej i włączeniu Elbląga w granice Polski.
W Bażantarni występuje drzewostan mieszany, z przewagą drzew liściastych (buki, dęby, olchy, graby, klony, brzozy, osiki, wiązy, lipy). Spośród drzew iglastych rosną tu świerki, sosny, jodły i modrzew. Charakterystyczne dla tego miejsca są również ogromne skrzypy (ich wysokość dochodzi nawet do 2 m) oraz duża liczba paproci. Na terenie tym występują także, rzadkie w tym regionie, gatunki roślin typowo górskich i podgórskich, takich jak: czosnek niedźwiedzi, tojad dzióbaty, żywiec cebulkowy, widlak wroniec, kosmatka gajowa, pióropusznik strusi, żebrowiec górski, bez koralowy, kozłek bzowy, przetacznik górski oraz – wspomniany już – skrzyp olbrzymi. Zwierzęta zamieszkujące Bażantarnię to: dziki, jelenie, sarny, lisy, borsuki, zające, kuny leśne i domowe, tchórz, łasica, wiewiórka czarna i ruda.

Wysoczyzna Elbląska – izolowana kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Srebrna o wysokości do 198,5 m. Obszar wysoczyzny porozcinany jest licznymi wąwozami erozyjnymi. Porastają ją w większości lasy mieszane z przewagą buka. Górski charakter terenu sprzyja występowaniu rzadkich w północnej Polsce roślin górskich i wyżynnych.

Potok Srebrny – potok przepływający przez park leśny Bażantarnia w Elblągu.

Góra Wojciecha – wniesienie o wysokości 129 m znajdujące się na terenie parku leśnego Bażantarnia w Elblągu.

00:33 Restauracja Myśliwska parking
05:09 Potok Srebrny
08:04 Potok Srebrny
34:33 Mostek Elewów (zniszczony)
35:17 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
47:59 Skrzyżowanie czerwonego szlaku, zielonego i niebieskiego szlaku
49:43 Parasol
51:40 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
01:01:13 Góra Wojciecha

Film zarejestrowany w dniu 22 sierpnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pheasantry – Silver Stream, Poland
🏞️ Route: Myśliwska Restaurant parking (54.1736681N, 19.4445056E) – Elewów Bridge (54.1746900N, 19.4684336E) – Wojciech Mountain (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:25 h
↗️ Sum of approaches: 121 m
↘️ Sum down: 54 m

The Elbląg Upland – an isolated moraine cluster on the Gdańsk Coast. The highest point is the Srebrna Mountain, up to 198.5 m high. The upland area is cut by numerous erosion gorges. It is mostly covered with mixed forests with a predominance of beech. The mountainous nature of the area favors the occurrence of mountain and upland plants, rare in northern Poland.
Pheasantry – a historic forest park located on the edge of the Elbląg Upland, within the administrative boundaries of Elbląg.
Silver Stream – a stream flowing through the Pheasantry forest park in Elbląg.
Wojciech Mountain – a 129 m high elevation located in the Pheasantry forest park in Elbląg.

00:33 Myśliwska Restaurant parking
05:09 Silver Stream
08:04 Silver Stream
34:33 Elewów Bridge (damaged)
35:17 Crossroads of yellow and red trail
47:59 Crossroads of red, green and blue trails
49:43 Umbrella
51:40 Crossroads of green and blue trail
01:01:13 Wojciech Mountain

The film was recorded on August 22, 2020.

Add comment

Region