Góra Wojciecha malowniczo położona w sercu Wysoczyzny Elbląskiej. Zapis wideo wędrówki leśnym szlakiem przez Bażantarnię, po drodze mijamy słynny Parasol oraz przekraczamy uroczy Potok Srebrny. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bażantarnia – Góra Wojciecha, Polska
🏞️ Trasa: Góra Wojciecha (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E) – Restauracja Myśliwska parking (54.1736681N, 19.4445056E)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 50 m
↘️ Suma zejść: 107 m

Wysoczyzna Elbląska – izolowana kępa morenowa na Pobrzeżu Gdańskim. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Srebrna o wysokości do 198,5 m. Obszar wysoczyzny porozcinany jest licznymi wąwozami erozyjnymi. Porastają ją w większości lasy mieszane z przewagą buka. Górski charakter terenu sprzyja występowaniu rzadkich w północnej Polsce roślin górskich i wyżynnych.
Bażantarnia – zabytkowy park leśny położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, znajdujący się w granicach administracyjnych Elbląga.
Potok Srebrny – potok przepływający przez park leśny Bażantarnia w Elblągu.
Góra Wojciecha – wniesienie o wysokości 129 m znajdujące się na terenie parku leśnego Bażantarnia w Elblągu.

00:48 Góra Wojciecha
12:47 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
14:06 Parasol
15:15 Potok Srebrny
15:35 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego i niebieskiego szlaku
28:58 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
37:22 Skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
39:27 Skrzyżowanie niebieskiego i żółtego szlaku
58:11 Parking przy Restauracji Myśliwskiej

Film zarejestrowany w dniu 22 sierpnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pheasantry – Wojciech Mountain, Poland
🏞️ Route: Wojciech Mountain (129 m; 54.1784686N, 19.4836308E) – Myśliwska Restaurant parking (54.1736681N, 19.4445056E)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 50 m
↘️ Sum down: 107 m

The Elbląg Upland – an isolated moraine cluster on the Gdańsk Coast. The highest point is the Srebrna Mountain, up to 198.5 m high. The upland area is cut by numerous erosion gorges. It is mostly covered with mixed forests with a predominance of beech. The mountainous nature of the area favors the occurrence of mountain and upland plants, rare in northern Poland.
Pheasantry – a historic forest park located on the edge of the Elbląg Upland, within the administrative boundaries of Elbląg.
Silver Stream – a stream flowing through the Pheasantry forest park in Elbląg.
Wojciech Mountain – a 129 m high elevation located in the Pheasantry forest park in Elbląg.

00:48 Wojciech Mountain
12:47 Crossroads of green and blue trail
14:06 Umbrella
15:15 Silver Stream
15:35 Crossroads of red, green and blue trails
28:58 Crossroads of blue and red trail
37:22 Crossroads of blue and yellow trail
39:27 Crossroads of blue and yellow trail
58:11 Myśliwska Restaurant parking

The film was recorded on August 22, 2020.

Add comment

Region