Wirtualna wędrówka po Beskidzie Sądeckim w przepięknej zimowej scenerii. Z Wierchomli Małej podchodzimy na Runek. Początkowo idziemy czarnym szlakiem. Za Wierchomlą dla urozmaicenia trasy schodzimy ze szlaku i podchodzimy leśną drogą do schroniska PTTK na Polanie nad Wierchomlą. Od schroniska podchodzimy już niebieskim szlakiem przez malowniczą Polanę Gwiaździstą na Runek. Przed szczytem można zza drzew podziwiać widoki na okolicę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Runek z Wierchomli Małej, Polska
🏞️ Trasa: Wierchomla Mała, stacja narciarska (583 m n.p.m.; 49.429039, 20.821238) – Bacówka nad Wierchomlą (883 m n.p.m.; 49.435777, 20.848435) – Runek (1080 m n.p.m.; 49.442152, 20.873050)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 512 m
↘️ Suma zejść: 15 m

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).
Runek (1080 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Beskidzie Sądeckim, w paśmie Jaworzyny. Na jego południowo-zachodnim grzbiecie znajdują się widokowe polany: Polana Gwiaździsta, Polana nad Wierchomlą, Długie Młaki i Wyżne Młaki.
Polana Gwiaździsta – polana w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny. Znajduje się na jego bocznym, długim grzbiecie odbiegającym od znajdującego się w grani głównej tego pasma szczytu Runek (1080 m). Położona jest na wysokości około 965-985 m n.p.,m., powyżej schroniska nad Wierchomlą.
Polana nad Wierchomlą – polana w Beskidzie Sądeckim Paśmie Jaworzyny, położona jest poniżej Polany Gwiaździstej. W górnej części polany znajduje się schronisko PTTK – Bacówka nad Wierchomlą.

00:00:22 Wierchomla Mała
00:01:39 Stacja narciarska
00:02:25 Potok Mała Wierchomla
00:15:50 Zejście ze szlaku, czarny szlak skręca w prawo
00:17:03 Potok Mała Wierchomla
00:52:09 Skrzyżowanie leśnych dróg
00:57:52 Polana nad Wierchomlą
00:59:40 Schronisko PTTK Bacówka nad Wierchomlą
01:00:38 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku
01:11:42 Polana Gwiaździsta
01:43:56 Runek

Film zarejestrowany w dniu 20 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Runek from Wierchomla Mała, Poland
🏞️ Route: Wierchomla Mała, ski station (583 m a.s.l.; 49.429039, 20.821238) – Mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą (883 m a.s.l.; 49.435777, 20.848435) – Runek (1080 m a.s.l.; 49.442152, 20.873050)
🆔 Trail designation: black trail, blue trail
📏 Length: about 4.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 512 m
↘️ Sum down: 15 m

The Sądecki Beskids – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).
Runek (1080 m above sea level) – a forested peak in the Beskid Sądecki, in the Jaworzyna range. On its south-west ridge there are scenic glades: Gwiaździsta Glade, Nad Wierchomlą Glade, Długie Młaki and Wyżne Młaki.
Gwiaździsta Glade – a glade in the Beskid Sądecki Mountains in the Jaworzyna Range. It is located on the long side ridge that deviates from the Runek peak (1080 m), which is in the main ridge of this range. It is situated at an altitude of about 965-985 m above sea level, above the mountain shelter on the Wierchomla river.
Nad Wierchomlą Glade – a glade in the Beskid Sądecki, the Jaworzyna Range, is located below the Gwiaździsta Glade. In the upper part of the clearing there is the PTTK mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą.

00:00:22 Wierchomla Mała
00:01:39 Ski station
00:02:25 Mała Wierchomla stream
00:15:50 Going off the trail, the black trail turns right
00:17:03 Mała Wierchomla stream
00:52:09 Forest road intersection
00:57:52 Nad Wierchomlą Glade
00:59:40 PTTK mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą
01:00:38 Crossing of black and blue trails
01:11:42 Gwiaździsta Glade
01:43:56 Runek

The film was recorded on February 20, 2021.

Region