Wirtualny spacer po Beskidzie Sądeckim w przepięknej zimowej scenerii. Schodzimy niebieskim szlakiem ze szczytu Runek (1080 m n.p.m.) przez malowniczą Polanę Gwiaździstą na Polanę nad Wierchomlą, na której znajduje się Schronisko PTTK Bacówka nad Wierchomlą. Z polany rozpościerają się przepiękne widoki na Beskid Sądecki a także na Tatry. Następnie spod bacówki schodzimy czarnym szlakiem w blasku zachodzącego słońca do Wierchomli Małej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Runka przez Polanę Gwiaździstą i Polanę nad Wierchomlą do Wierchomli Małej, Polska
🏞️ Trasa: Runek (1080 m n.p.m.; 49.442152, 20.873050) – Polana Gwiaździsta (985 m n.p.m.; 49.4411111, 20.8550000) – Bacówka nad Wierchomlą (883 m n.p.m.; 49.435777, 20.848435) – Wierchomla Mała, stacja narciarska (583 m n.p.m.; 49.429039, 20.821238)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 4,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:15 h
↗️ Suma podejść: 15 m
↘️ Suma zejść: 509 m

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).
Runek (1080 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Beskidzie Sądeckim, w paśmie Jaworzyny. Na jego południowo-zachodnim grzbiecie znajdują się widokowe polany: Polana Gwiaździsta, Polana nad Wierchomlą, Długie Młaki i Wyżne Młaki.
Polana Gwiaździsta – polana w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny. Znajduje się na jego bocznym, długim grzbiecie odbiegającym od znajdującego się w grani głównej tego pasma szczytu Runek (1080 m). Położona jest na wysokości około 965-985 m n.p.,m., powyżej schroniska nad Wierchomlą.
Polana nad Wierchomlą – polana w Beskidzie Sądeckim Paśmie Jaworzyny, położona jest poniżej Polany Gwiaździstej. W górnej części polany znajduje się schronisko PTTK – Bacówka nad Wierchomlą.

00:00:20 Runek
00:15:52 Polana Gwiaździsta
00:29:32 Początek czarnego szlaku
00:29:46 Schronisko PTTK Bacówka nad Wierchomlą
00:30:10 Polana nad Wierchomlą
00:33:56 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku
00:57:57 Potok Mała Wierchomla
00:58:32 Wierchomla Mała

Film zarejestrowany w dniu 20 lutego 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Runek through Polana Gwiaździsta and Polana nad Wierchomla to Wierchomla Mała, Poland
🏞️ Route: Runek (1080 m n.p.m.; 49.442152, 20.873050) – Gwiaździsta Glade (985 m n.p.m.; 49.4411111, 20.8550000) – Mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą (883 m n.p.m.; 49.435777, 20.848435) – Wierchomla Mała, ski station (583 m n.p.m.; 49.429039, 20.821238)
🆔 Trail designation: blue trail, black trail
📏 Length: about 4.7 km
⏲️ Walking time: about 1:15 h
↗️ Sum of approaches: 15 m
↘️ Sum down: 509 m

The Sądecki Beskids – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).
Runek (1080 m above sea level) – a forested peak in the Beskid Sądecki, in the Jaworzyna range. On its south-west ridge there are scenic glades: Gwiaździsta Glade, Nad Wierchomlą Glade, Długie Młaki and Wyżne Młaki.
Gwiaździsta Glade – a glade in the Beskid Sądecki Mountains in the Jaworzyna Range. It is located on the long side ridge that deviates from the Runek peak (1080 m), which is in the main ridge of this range. It is situated at an altitude of about 965-985 m above sea level, above the mountain shelter on the Wierchomla river.
Nad Wierchomlą Glade – a glade in the Beskid Sądecki, the Jaworzyna Range, is located below the Gwiaździsta Glade. In the upper part of the clearing there is the PTTK mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą.

00:00:20 Runek
00:15:52 Gwiaździsta Glade
00:29:32 The beginning of the black trail
00:29:46 Mountain shelter Bacówka nad Wierchomlą
00:30:10 Nad Wierchomlą Glade
00:33:56 Crossing of black and blue trails
00:57:57 Mała Wierchomla stream
00:58:32 Wierchomla Mała

The film was recorded on February 20, 2021.

Region