Druga część wędrówki po Beskidzie Śląskim. Schodzimy ze Skrzycznego niebieskim i zielonym szlakiem do Szczyrku. Początkowo trasa prowadzi stokami narciarskimi pozwalając podziwiać fantastyczną panoramę Trzech Kopców, Klimczoka, Szyndzielni i Magury. Następnie wchodzimy na zielony szlak, który prowadzi przez las i widokowe polany do Szczyrku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Skrzycznego do Szczyrku, Polska
🏞️ Trasa: Skrzyczne (1257 m n.p.m.; 49.684568, 19.030284) – Kaskada (1040 m n.p.m.; 49.692226, 19.028219) – Becyrek (862 m n.p.m.; 49.699003, 19.035493) – Szczyrk, ul. Myśliwska (514 m n.p.m.; 49.714715, 19.023124)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:45 h
↗️ Suma podejść: 16 m
↘️ Suma zejść: 753 m

00:00:30 Skrzyczne
00:04:07 Schronisko PTTK Skrzyczne
00:34:29 Kaskada
00:34:42 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czerwonego szlaku
00:35:07 Zielony i czerwony szlak
00:52:31 Becyrek
00:52:46 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:27:59 Żylica
01:29:18 Szczyrk, ul. Myśliwska

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Skrzyczne – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego o wysokości 1257 m n.p.m. położony w północno-wschodniej części tego pasma górskiego. Masyw Skrzycznego zbudowany jest z grubych warstw piaskowców godulskich. Strome stoki opadają ku dolinie Żylicy oraz ku Kotlinie Żywieckiej, z której szczyt widoczny jest z charakterystycznym, blisko 800-metrowym zrębem. W kierunku północnym grzbiet Skrzycznego opada ku przełęczy Siodło kilkoma wysokimi progami, a jego zbocza pokrywają potężne rumowiska, będące pozostałością wietrzenia mrozowego z okresu lodowcowego. Na stokach Skrzycznego znajduje się kilkanaście niewielkich jaskiń typu szczelinowego i schronisk skalnych. Największa z nich, Jaskinia Pajęcza ma korytarze o długości 61 m. Ze szczytu i wielu miejsc poniżej roztaczają się rozległe panoramy na Beskidy, Tatry a także Małą Fatrę.

Film zarejestrowany w dniu 28 lipca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Skrzyczne to Szczyrk, Poland
🏞️ Route: Skrzyczne Mountain (1257 m a.s.l.; 49.684568, 19.030284) – Kaskada (1040 m a.s.l.; 49.692226, 19.028219) – Becyrek (862 m a.s.l.; 49.699003, 19.035493) – Szczyrk, Myśliwska Street (514 m a.s.l.; 49.714715, 19.023124)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:45 h
↗️ Sum of approaches: 16 m
↘️ Sum down: 753 m

00:00:30 Skrzyczne Mountain
00:04:07 Skrzyczne PTTK Mountain Shelter
00:34:29 Kaskada
00:34:42 Crossing of the green, the blue and the red trails
00:52:31 Becyrek
00:52:46 Crossing of the green and the red trails
01:27:59 Żylica River
01:29:18 Szczyrk, Myśliwska Street

Silesian Beskids Mountains – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Skrzyczne Mountain – the highest peak of the Silesian Beskid Mountains, 1257 m a.s.l. located in the north-eastern part of this mountain range. The Skrzyczne Massif is built of thick layers of Godul sandstones. Steep slopes descend towards the Żylica valley and towards the Żywiec Valley, from which the peak is visible with a characteristic, almost 800-meter-long log. To the north, the ridge of Skrzyczne descends towards the Siodło Pass with several high rapids, and its slopes are covered with huge debris, which are the remnants of frost weathering from the glacial period. On the slopes of Skrzyczne there are several small crevice caves and rock shelters. The largest of them, the Spider Cave, has 61 m long corridors. From the top and many places below there are vast panoramas of the Beskids, the Tatra Mountains and the Little Fatra Mountains.

The film was recorded on July 28, 2022.

Region