Wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Szlakiem Orlich Gniazd. Trasa zaczyna się na skrzyżowaniu szlaków w Herniakówce. Wędrujemy lasem przez Ojcowski Park Narodowy na Zamek w Pieskowej Skale. Uroku wędrówce dodaje tajemnicza mgła.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zamek Pieskowa Skała z Herniakówki, Polska
🏞️ Trasa: Herianówka, skrzyżowanie szlaków (441 m n.p.m.; 50.246965, 19.802020) – Zamek w Pieskowej Skale (414 m n.p.m.; 50.244227, 19.780208) – Pieskowa Skała parking (390 m n.p.m.; 50.244732, 19.778824)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 2,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:30 h
↗️ Suma podejść: 29 m
↘️ Suma zejść: 80 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.
Zamek w Pieskowej Skale – średniowieczny zamek zudowany w XIV w. będący elementem łańcucha obronnego Orlich Gniazd. W XVI został przebudowany na renesansową rezydencję.

00:00:23 Herianówka, skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:21:23 Skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
00:24:04 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego i czarnego szlaku
00:25:09 Zamek Pieskowa Skała
00:34:20 Parking w Pieskowej Skale

Film zarejestrowany w dniu 20 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pieskowa Skała Castle from Herianówka, Poland
🏞️ Route: Herianówka, crossroads of red and black trails (441 m a.s.l.; 50.246965, 19.802020) – Pieskowa Skała Castle (414 m a.s.l.; 50.244227, 19.780208) – Pieskowa Skała parking (390 m a.s.l.; 50.244732, 19.778824)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 2.1 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 29 m
↘️ Sum down: 80 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.
Castle in Pieskowa Skała – a medieval castle built in the 14th century, being an element of the defense chain of the Eagles’ Nests. In the 16th century it was rebuilt into a Renaissance residence.

00:00:23 Herianówka, crossroads of red and black trails
00:21:23 Crossroads of red and black trails
00:24:04 Crossroads of red, yellow and black trails
00:25:09 Pieskowa Skała Castle
00:34:20 Pieskowa Skała parking

The film was recorded on December 20, 2020.

Region