Zejście ze Świerzowej w strugach deszczu pod Trzy Kopy w Beskidzie Niskim. Łatwa trasa leśnym szlakiem dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Świerzowej do skrzyżowania szlaków Pod Trzema Kopcami, Polska
🏞️ Trasa: Świerzowa (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289) – Pod Trzema Kopcami (643 m n.p.m.; 49.565863, 21.434423)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 2,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:30 h
↗️ Suma podejść: 1 m
↘️ Suma zejść: 163 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.
Świerzowa (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289) – szczyt górski w zachodniej części Beskidu Niskiego.

0:28 Świerzowa szczyt (805 m n.p.m.; 49.572269, 21.412289)
27:18 Pod Trzema Kopcami (643 m n.p.m.; 49.565863, 21.434423) – skrzyżowanie szlaków, żółty łączy się z czerwonym

Film zarejestrowany w dniu 2 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Świerzowa to the crossroads of Under the Three Mounds, Poland
🏞️ Route: Świerzowa (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289) – Under the Three Mounds (643 m a.s.l.; 49.565863, 21.434423)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 2.0 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 1 m
↘️ Sum down: 163 m

The Low Beskids – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska passes in the east and Tylicka in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.
Świerzowa (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289) – mountain peak in the western part of the Low Beskids.

0:28 Świerzowa peak (805 m a.s.l.; 49.572269, 21.412289)
27:18 Under the Three Mounds (643 m a.s.l.; 49.565863, 21.434423) – crossroads, the yellow trail joins the red

The film was recorded on May 2, 2020.

Add comment

Region