Wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Wysowej-Zdroju ruszamy zielonym szlakiem na widokową Przełęcz Cigielka, na której krzyżuje się zielony i czerwony szlak. Następnie czerwonym szlakiem podchodzimy na szczyt Cigielka i dalej wędrujemy w na Ostry Wierch - drugi co do wysokości szczyt po polskiej stronie Beskidu Niskiego. Idąc czerwonym a następnie żółtym szlakiem po lewej stronie cały czas towarzyszy nam charakterystyczny widok Lackowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Ostry Wierch z Wysowej Zdroju, Polska
🏞️ Trasa: Wysowa-Zdrój (506 m n.p.m.; 49.435462, 21.178025) – Przełęcz Cigielka (652 m n.p.m.; 49.421369, 21.155044) – Cigielka (807 m n.p.m.; 49.427724, 21.150430) – Ostry Wierch (938 m n.p.m.; 49.438441, 21.122932)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czerwony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 5,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 467 m
↘️ Suma zejść: 48 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Wysowa-Zdrój – uzdrowisko położone w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w Beskidzie Niskim. Miejscowość znana jest z wody mineralnej Wysowianka i leczniczych wód Franciszek, Henryk i Józef.

Cigielka (807 m n.p.m.) – szczyt w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, znajdujący się w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w paśmie Białej Skały, Ostrego Wierchu i Cigielki.

Ostry Wierch (938 m n.p.m.) – drugi co do wysokości szczyt w polskiej części Beskidu Niskiego, znajdujący się w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w paśmie Białej Skały, Ostrego Wierchu i Cigielki.

00:00:21 Wysowa-Zdrój
00:03:41 Rzeka Ropa
00:39:15 Przełęcz Cigielka (Sedlo Cigeľka)
00:39:30 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:00:17 Cigielka
01:41:06 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
01:46:17 Ostry Wierch

Film zarejestrowany w dniu 24 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascend to Ostry Wierch from Wysowa Zdrój, Poland
🏞️ Route: Wysowa-Zdrój (506 m a.s.l.; 49.435462, 21.178025) – Cigielka Pass (652 m a.s.l.; 49.421369, 21.155044) – Cigielka Mountain (807 m a.s.l.; 49.427724, 21.150430) – Ostry Wierch Mountain (938 m a.s.l.; 49.438441, 21.122932)
🆔 Trail designation: green trail , red trail, yellow trail
📏 Length: about 5.8 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 467 m
↘️ Sum down: 48 m

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.

Wysowa-Zdrój – a health resort located in southern Poland, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Low Beskid Mountains. The village is known for the mineral water Wysowianka and the healing waters Franciszek, Henryk and Józef.

Cigielka Mountain (807 m a.s.l.) – a peak in the south-western part of the Low Beskids, located in the so-called Hańczowskie Gory Rusztowych, in the range of Biała Skała, Ostry Wierch and Cigielka.

Ostry Wierch Mountain (938 m a.s.l.) – the second highest peak in the Polish part of the Low Beskids, located in the so-called Hańczowskie Gory Rusztowych, in the range of Biała Skała, Ostry Wierch and Cigielka.

00:00:21 Wysowa-Zdrój
00:03:41 Ropa River
00:39:15 Cigielka Pass (Sedlo Cigeľka)
00:39:30 Crossroads of the green and the red trails
01:00:17 Cigielka Mountain
01:41:06 Crossroads of the yellow and the red trails
01:46:17 Ostry Wierch Mountain

The film was recorded on April 24, 2021.

Region