Wirtualna wędrówka po Beskidzie Sądeckim. Z miejscowości Łabowiec podchodzimy niebieskim szlakiem na Halę Łabowską. Początkowo idziemy doliną malowniczo wijącego się Łabowczańskiego Potoku. Następnie szlak prowadzi przez Rezerwat Przyrody Łabowiec, z którego wchodzimy na Halę Łabowską. Najlepszy punkt widokowy znajduje się w pobliżu Schroniska PTTK – widać stąd wzniesienia Beskidu Niskiego i pobliskie szczyty Beskidu Sądeckiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Hala Łabowska z Łabowca, Polska
🏞️ Trasa: Łabowiec parking (585 m n.p.m.; 49.496486, 20.841880) – Łabowczańska Dolina (820 m n.p.m.; 49.474333, 20.827128) – Rozdroże Pod Kobylarką (840 m n.p.m.; 49.478219, 20.828930) – Przełęcz Kobylarka (925 m n.p.m.; 49.475549, 20.820487) – Rozdroże na Hali Łabowskiej (1030 m n.p.m.; 49.472304, 20.812246) – Hala Łabowska (1035 m n.p.m.; 49.472583, 20.810042)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 456 m
↘️ Suma zejść: 23 m

00:00:23 Łabowiec parking
00:07:15 Łabowczański Potok
00:11:47 Łabowczański Potok
00:15:07 Łabowczański Potok
00:29:02 Łabowczański Potok
00:38:15 Łabowczański Potok
00:45:37 Rezerwat Przyrody Łabowiec
00:50:32 Łabowczańska Dolina
00:59:30 Rozdroże Pod Kobylarką
01:15:41 Przełęcz Kobylarka
01:31:38 Rozdroże na Hali Łabowskiej
01:33:50 Hala Łabowska
01:34:42 Schronisko Górskie PTTK

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą trzy pasma: Jaworzyny, Radziejowej i Góry Leluchowskie. Góry zachwycają pięknymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).

Hala Łabowska – polana w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Jaworzyny. Dawniej pełniła rolę hali w pasterskiej. Jej nazwa pochodzi od wsi Łabowa znajdującej się w odległości około 10 km na północny-wschód od hali. Obecnie znajduje się tu schronisko PTTK. Hala Łabowska jest dobrym punktem widokowym w kierunku północnym i północno-wschodnim – widać stąd wzniesienia Beskidu Niskiego i pobliskie szczyty Beskidu Sądeckiego. Jest również ważnym węzłem szlaków turystycznych.

Film zarejestrowany w dniu 26 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hala Łabowska from Łabowiec, Poland
🏞️ Route: Łabowiec parking (585 m a.s.l.; 49.496486, 20.841880) – Łabowczańska Valley (820 m a.s.l.; 49.474333, 20.827128) – Crossroads under Kobylarka (840 m a.s.l.; 49.478219, 20.828930) – Kobylarka Pass (925 m a.s.l.; 49.475549, 20.820487) – Crossroads at Hala Łabowska (1030 m a.s.l.; 49.472304, 20.812246) – Hala Łabowska (1035 m a.s.l.; 49.472583, 20.810042)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 456 m
↘️ Sum down: 23 m

00:00:23 Łabowiec parking
00:07:15 Łabowczański Stream
00:11:47 Łabowczański Stream
00:15:07 Łabowczański Stream
00:29:02 Łabowczański Stream
00:38:15 Łabowczański Stream
00:45:37 Łabowiec Nature Reserve
00:50:32 Łabowczańska Valley
00:59:30 Crossroads under Kobylarka
01:15:41 Kobylarka Pass
01:31:38 Crossroads at Hala Łabowska
01:33:50 Hala Łabowska
01:34:42 PTTK Mountain Shelter

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The Sącz Beskid Mountains range consists of three ranges: Jaworzyna, Radziejowa and the Leluchowskie Mountains. The mountains delight with beautiful landscapes and viewpoints. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).

Hala Łabowska – a glade in the Beskid Sądecki, in the Jaworzyna Range. It used to be a shepherd’s hall. Its name comes from the village of Łabowa, located about 10 km north-east of the hall. Currently, there is a PTTK mountain shelter. Hala Łabowska is a good viewing point to the north and north-east – from here you can see the hills of the Low Beskids Mountains and the nearby peaks of the Sącz Beskid Mountains. It is also an important junction of hiking trails.

The film was recorded on February 26, 2022.

Region