Druga część wędrówki po Beskidzie Sądeckim. Ze schroniska na Hali Łabowskiej podchodzimy żółtym szlakiem na Wargulszańskie Góry. Następnie wracamy na Halę Łabowską, gdzie podziwiamy rozległe widoki na Beskid Niski i Beskid Sądecki. Dalej schodzimy niebieskim szlakiem na parking w miejscowości Łabowiec. Szlak prowadzi przez Rezerwat Przyrody Łabowiec i malowniczą doliną Łabowczańskiego Potoku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Wargulszańskich Gór do Łabowca, Polska
🏞️ Trasa: Hala Łabowska (1035 m n.p.m.; 49.472583, 20.810042) – Wargulszańskie Góry (1035 m n.p.m.; 49.469714, 20.805209) – Hala Łabowska (1035 m n.p.m.; 49.472583, 20.810042) – Rozdroże na Hali Łabowskiej (1030 m n.p.m.; 49.472304, 20.812246) – Przełęcz Kobylarka (925 m n.p.m.; 49.475549, 20.820487) – Rozdroże Pod Kobylarką (840 m n.p.m.; 49.478219, 20.828930) – Łabowczańska Dolina (820 m n.p.m.; 49.474333, 20.827128) – Łabowiec parking (585 m n.p.m.; 49.496486, 20.841880)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 61 m
↘️ Suma zejść: 493 m

00:00:52 Schronisko Górskie PTTK
00:01:20 Hala Łabowska
00:02:14 Pomnik Pamięci Żołnierzy oddziału „Żandarmeria” Polski Podziemnej Armii Niepodległościowej
00:07:11 Wargulszańskie Siodło
00:10:44 Wargulszańskie Góry
00:15:34 Wargulszańskie Siodło
00:20:47 Hala Łabowska
00:23:42 Rozdroże na Hali Łabowskiej
00:32:22 Rezerwat Przyrody Łabowiec
00:33:15 Przełęcz Kobylarka
00:41:31 Rozdroże Pod Kobylarką
00:46:49 Łabowczańska Dolina
00:53:50 Łabowczański Potok
00:59:22 Łabowczański Potok
01:02:20 Łabowczański Potok
01:09:22 Łabowczański Potok
01:15:51 Łabowczański Potok
01:21:24 Łabowiec parking

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą trzy pasma: Jaworzyny, Radziejowej i Góry Leluchowskie. Góry zachwycają pięknymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).

Wargulszańskie Góry (1035 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Jaworzyny, położony na południowy-zachód od Hali Łabowskiej. Obecnie zalesiony, dawniej zajmowały go hale pasterskie, na których wypasane były owce i bydło. Przez szczyt prowadzi żółty szlak z Łomnicy-Zdroju na Halę Łabowską.

Film zarejestrowany w dniu 26 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Wargulszańskie Góry to Łabowiec, Poland
🏞️ Route: Hala Łabowska (1035 m a.s.l.; 49.472583, 20.810042) – Wargulszańskie Góry (1035 m a.s.l.; 49.469714, 20.805209) – Hala Łabowska (1035 m a.s.l.; 49.472583, 20.810042)- Crossroads at Hala Łabowska (1030 m a.s.l.; 49.472304, 20.812246) – Kobylarka Pass (925 m a.s.l.; 49.475549, 20.820487) – Crossroads under Kobylarka (840 m a.s.l.; 49.478219, 20.828930) – Łabowczańska Valley (820 m a.s.l.; 49.474333, 20.827128) – Łabowiec parking (585 m a.s.l.; 49.496486, 20.841880)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 61 m
↘️ Sum down: 493 m

00:00:52 PTTK Mountain Shelter
00:01:20 Hala Łabowska
00:02:14 Monument in memory of the soldiers of the „Gendarmerie” division of the Polish Underground Independence Army
00:07:11 Wargulszańskie Siodło
00:10:44 Wargulszańskie Góry
00:15:34 Wargulszańskie Siodło
00:20:47 Hala Łabowska
00:23:42 Crossroads at Hala Łabowska
00:32:22 Łabowiec Nature Reserve
00:33:15 Kobylarka Pass
00:41:31 Crossroads under Kobylarka
00:46:49 Łabowczańska Valley
00:53:50 Łabowczański Stream
00:59:22 Łabowczański Stream
01:02:20 Łabowczański Stream
01:09:22 Łabowczański Stream
01:15:51 Łabowczański Stream
01:21:24 Łabowiec parking

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The Sącz Beskid Mountains range consists of three ranges: Jaworzyna, Radziejowa and the Leluchowskie Mountains. The mountains delight with beautiful landscapes and viewpoints. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).

Wargulszańskie Góry (1035 m) – a peak in Beskid Sądecki, in the Jaworzyna Range, located south-west of Hala Łabowska. Currently wooded, formerly it was occupied by shepherd halls where sheep and cattle were grazed. The yellow trail from Łomnica-Zdrój to Hala Łabowska leads through the peak.

The film was recorded on February 26, 2022.

Region