Jesienna wędrówka po Beskidzie Sądeckim. Z miejscowości Tylmanowa podchodzimy zielonym i żółtym szlakiem na Koziarz. Po przekroczeniu rzeki Dunajec przechodzimy przez rozległą dolinę malowniczo otoczoną górami. Następnie podchodzimy dość intensywnie przez las na Polanę Kolebisko, z której możemy podziwiać widoki na zarówno na północ jak i na południe, gdzie widać panoramę Tatr. Z polany podchodzimy dalej na Jaworzynę a następnie rozległymi polanami wchodzimy na Koziarz. Na szczycie znajduje się wieża, z której roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Koziarz z Tylmanowej, Polska
🏞️ Trasa: Tylmanowa parking (383 m n.p.m.; 49.516461, 20.398816) – Polana Kolebisko (820 m n.p.m.; 49.496284, 20.432682) – Jaworzyna, skrzyżowanie szlaków (914 m n.p.m.; 49.495215, 20.443609) – Koziarz (942 m n.p.m.; 49.495215, 20.443609)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 5,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 577 m
↘️ Suma zejść: 27 m

00:00:22 Tylmanowa parking
00:01:14 Dunajec
01:06:56 Polana Kolebisko
01:09:12 Kolebisko
01:12:11 Polana Kolebisko
01:26:32 Jaworzyna, skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
01:31:34 Jaworzyna
01:39:53 Koziarz

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich, w Polsce, Europa Centralna. W skład Beskidu Sądeckiego wchodzą trzy pasma: Jaworzyny, Radziejowej i Góry Leluchowskie. Góry zachwycają pięknymi krajobrazami i miejscami widokowymi. Najwyższym szczytem jest Radziejowa (1262 m n.p.m.).

Kolebisko – polana w Paśmie Radziejowej, położona na zachodnim grzbiecie Jaworzynki, na średniej wysokości około 820 m n.p.m. Dawniej znaczną część tego grzbietu zajmowały pola uprawne i pastwiska, obecnie zarastają lasem. Z polany roztaczają się wspaniałe widoki na Pieniny i Tatry.

Koziarz (942 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Sądeckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Jaworzynką (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Zachodnie stoki Koziarza są zalesione i stromo opadają do Dunajca i należą do miejscowości Tylmanowa. Od wschodniej strony znajdują się duże otwarte przestrzenie pól uprawnych, łąk i zabudowania należącego do Obidzy. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

Film zarejestrowany w dniu 11 listopada 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Koziarz Mountain from Tylmanowa, Poland
🏞️ Route: Tylmanowa parking (383 m a.s.l.; 49.516461, 20.398816) – Kolebisko Glade (820 m a.s.l.; 49.496284, 20.432682) – Jaworzyna, crossroads of trails (914 m a.s.l.; 49.495215, 20.443609) – Koziarz Mountain (942 m a.s.l.; 49.495215, 20.443609)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 5.7 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 577 m
↘️ Sum down: 27 m

00:00:22 Tylmanowa parking
00:01:14 Dunajec River
01:06:56 Kolebisko Glade
01:09:12 Kolebisko
01:12:11 Kolebisko Glade
01:26:32 Jaworzyna, crossroads of green and yellow trails
01:31:34 Jaworzyna
01:39:53 Koziarz Mountain

Sącz Beskid Mountains – a mountain range in the Western Carpathians, belonging to the Western Beskids, in Poland, Central Europe. The Sącz Beskid Mountains range consists of three ranges: Jaworzyna, Radziejowa and the Leluchowskie Mountains. The mountains delight with beautiful landscapes and viewpoints. The highest peak is Radziejowa (1262 m a.s.l.).

Kolebisko – a glade in the Radziejowa Range, located on the western ridge of Jaworzynka, at an average height of about 820 m a.s.l. In the past, a large part of this ridge was occupied by arable land and pastures, now it is overgrown with forest. The glade offers great views of the Pieniny and Tatra Mountains.

Koziarz (942 m a.s.l.) – a peak in the Sącz Beskid Mountains, in the main ridge of the Radziejowa Range. It is located in the western end of this range, between Jaworzynka (936 m) and Suchy Gron (855 m). The western slopes of Koziarz are forested and they descend steeply to the Dunajec and belong to the town of Tylmanów. On the eastern side, there are large open spaces of arable fields, meadows and buildings belonging to Obidza. There is an observation tower at the top.

The film was recorded on November 11, 2021.

Region