Letnia, popołudniowa wędrówka po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Z malowniczo położonej Przełęczy Klekociny podchodzimy zielonym szlakiem na Mędralową. Po stosunkowo krótkim podejściu docieramy na widokową Halę Kamińskiego, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Mały i Beskid Śląski. Następnie łagodnym podejściem żółtym i czerwonym szlakiem wchodzimy na Mędralową. Szczyt nie jest zalesiony i również dostarcza fantastycznych widoków na Beskid Mały i Beskid Śląski.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Mędralowa z Przełęczy Klekociny, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Klekociny (892 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002) – Hala Kamińskiego (1100 m n.p.m.; 49.619721, 19.473975) – Mędralowa (1169 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 2,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 291 m
↘️ Suma zejść: 17 m

00:00:22 Przełęcz Klekociny
00:27:47 Hala Kamińskiego
00:27:57 Skrzyżowanie zielonego, żółtego i czarnego szlaku
00:36:36 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
00:41:10 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
00:44:43 Hala Mędralowa
00:48:53 Mędralowa

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskidu Żywieckiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Mędralowa (słow. Modrálová) – szczyt na granicy polsko-słowackiej o wysokości 1169 m n.p.m. znajdujący się w Paśmie Mędralowej, w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Mędralowa ma dwa wierzchołki (zachodni i wschodni) znajdujące się w odległości około 500 m od siebie. Pomiędzy nimi znajduje się Hala Mędralowa, polana która do lat dziewięćdziesiąych XX wieku była wypasana. Na północnej stronie polany pozostał jeden szałas pasterski, w pobliżu którego znajduje się źródło wody.

Hala Kamińskiego – polana podszczytowa, położona na wysokości ok. 1050 – 1100 m n.p.m. na północno-zachodnim stoku Kolistego Gronia (Magurki) w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Z hali w kierunku północnym roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Żywiecki i Beskid Mały a na zachód na Beskid Śląski.

Film zarejestrowany w dniu 4 sierpnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Mędralowa Mountain from the Klekociny Pass, Poland
🏞️ Route: Klekociny Pass (892 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002) – Kamiński Alp (1100 m n.p.m.; 49.619721, 19.473975) – Mędralowa Mountain (1169 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, red trail
📏 Length: about 2.9 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 291 m
↘️ Sum down: 17 m

00:00:22 Klekociny Pass
00:27:47 Kamiński Alp
00:27:57 Crossroads of the green trail, the yellow trail and the black trail
00:36:36 Crossroads of the green trail and the yellow trail
00:41:10 Crossroads of the the yellow trail, the blue trail and the red trail
00:44:43 Mędralowa Alp
00:48:53 Mędralowa Mountain

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Mędralowa Mountain (Slovak: Modrálová) – a peak on the Polish-Slovak border, 1169 m a.s.l. located in the Mędralowa Range, in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. Mędralowa has two peaks (west and east) about 500 m apart. Between them there is Mędralowa Alp, a glade that was grazed until the 1990s. On the northern side of the clearing, there is one shepherd’s hut, near which there is a water source.

Kamiński Alp – a glade under the peak, located at an altitude of approx. 1050 – 1100 m a.s.l on the north-west slope of Kolisty Groń (Magurka) in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. From the alp to the north there are wonderful views of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Mały Beskid Mountains, and to the west of the Silesian Beskid Mountains.

The film was recorded on August 4, 2021.

Region