Druga część letniej, popołudniowej wędrówki po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Schodzimy z widokowego szczytu Mędralowa czerwonym i żółtym szlakiem na przepiękną Halę Kamińskiego, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Mały i Beskid Śląski. Następnie podchodzimy na położony kilkaset metrów dalej szczyt Kolisty Groń, zwany także Magurką. Ze szczytu przez Halę Kamińskiego schodzimy zielonym szlakiem na malowniczą Przełęcz Klekociny.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Kolisty Groń z Mędralowej, Polska
🏞️ Trasa: Mędralowa (1169 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002) – Hala Kamińskiego (1100 m n.p.m.; 49.619721, 19.473975) – Kolisty Groń (1114 m n.p.m.; 49.621304, 19.474425) – Przełęcz Klekociny (892 m n.p.m.; 49.632560, 19.479002)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 3,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:50 h
↗️ Suma podejść: 34 m
↘️ Suma zejść: 308 m

00:00:23 Mędralowa
00:01:36 Hala Mędralowa
00:07:13 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
00:11:15 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
00:16:09 Hala Kamińskiego
00:17:02 Kapliczka
00:19:31 Skrzyżowanie zielonego, żółtego i czarnego szlaku
00:22:34 Kolisty Groń
00:26:32 Skrzyżowanie zielonego, żółtego i czarnego szlaku
00:49:56 Przełęcz Klekociny

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskidu Żywieckiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Kolisty Groń (Magurka) – szczyt o wysokości 1114 m n.p.m. w Paśmie Mędralowej, pomiędzy Przełęczą Klekociny a Mędralową. Na północno-zachodnich zboczach rozciąga się Hala Kamińskiego, na dolnym końcu której krzyżują się dwa szlaki turystyczne. Hala ciągnie się aż po wierzchołek Kolistego Gronia. Ze szczytu w kierunku zachodnim roztacza się widok na Beskid Żywiecki i Śląski a na północ Beskid Mały.

Hala Kamińskiego – polana podszczytowa, położona na wysokości ok. 1050 – 1100 m n.p.m. na północno-zachodnim stoku Kolistego Gronia (Magurki) w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Z hali w kierunku północnym roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Mały a na zachód Beskid Żywiecki i Beskid Śląski.

Film zarejestrowany w dniu 4 sierpnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Kolisty Groń Mountain from Mędralowa Mountain, Poland
🏞️ Route: Mędralowa Mountain (1169 m a.s.l.; 49.632560, 19.479002) – Kamiński Alp (1100 m a.s.l.; 49.619721, 19.473975) – Kolisty Groń Mountain (1114 m a.s.l.; 49.621304, 19.474425) – Klekociny Pass (892 m a.s.l.; 49.632560, 19.479002)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, green trail
📏 Length: about 3.2 km
⏲️ Walking time: about 0:50 h
↗️ Sum of approaches: 34 m
↘️ Sum down: 308 m

00:00:23 Mędralowa Mountain
00:01:36 Mędralowa Alp
00:07:13 Crossroads of the the yellow trail, the blue trail and the red trail
00:11:15 Crossroads of the green trail and the yellow trail
00:16:09 Kamiński Alp
00:17:02 Chapel
00:19:31 Crossroads of the green trail, the yellow trail and the black trail
00:22:34 Kolisty Groń Mountain
00:26:32 Crossroads of the green trail, the yellow trail and the black trail
00:49:56 Klekociny Pass

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Kolisty Groń (Magurka) – a peak with a height of 1114 m a.s.l in the Mędralowa Range, between the Klekociny Pass and the Mędralowa Mountain. On the north-western slopes there is the Kamiński Alp, at the lower end of which two tourist routes intersect. The hall extends to the top of the Kolisty Groń Mountain. From the top to the west, there is a view of the Beskid Żywiecki and Śląski, and the Beskid Mały to the north.

Kamiński Alp – a glade under the peak, located at an altitude of approx. 1050 – 1100 m a.s.l on the north-west slope of Kolisty Groń (Magurka) in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. From the alp to the north there are wonderful views of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Mały Beskid Mountains, and to the west of the Silesian Beskid Mountains.

The film was recorded on August 4, 2021.

Region