Zejście z Policy do Przełęczy Zubrzyckiej przez zalesiony szczyt Czyrniec. Z Policy można podziwiać wpaniałe widoki na Babią Górę oraz na Tatry. Dość intensywne zejście dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Policy do Przełęczy Zubrzyckiej, Polska
🏞️ Trasa: Polica (1369 m n.p.m.; 49.623376, 19.619711) – Czyrniec (1328 m n.p.m.; 49.613568, 19.626732) – Przełęcz Zubrzycka (877 m n.p.m.; 49.598124, 19.650563)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 3,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 55 m
↘️ Suma zejść: 549 m

Beskid Żywiecki – najwyższe pasmo Beskidów w Polsce należące do Karpat Zachodnich. Tworzą go trzy rozległe grupy górskie: Wielkiej Raczy, Pilska i Babiej Góry. Rozciąga się od Beskidu Śląskiego aż po Podhale. Od północy graniczy z Beskidem Makowskim, a od wschodu z Gorcami.
Przełęcz Zubrzycka (877 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim, pomiędzy szczytami Czyrniec (1328 m n.p.m.) oraz Kieczura (911 m n.p.m.). Na przełęczy znajduje się należące do Zubrzycy Górnej osiedle Ignatówka.
Czyrniec (1328 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Policy. Znajduje się na południe od Policy i jego zbocza opadają w kierunku Przełęczy Zubrzyckiej (876 m n.p.m.) oraz ku dolinie Sidziny. Od Policy oddzielony jest przełęczą (ok. 1250 m n.p.m.).
Polica (1369 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Paśmie Policy, długiego pasma mającego swój początek na Przełęczy Krowiarki (1012 m n.p.m.) i ciągnącego się na północny-wschód aż ku dolinie Skawy.

0:24 Polica
3:10 Widok na Czyrniec (w oddali widać Tatry)
3:20 Widok na Babią Górę
13:45 Przełęcz pomiędzy szczytami Policy i Czyrńca
18:58 Widok na Policę
23:01 Czyrniec
57:38 Niewielki parking na Przełęczy Zubrzyckiej

Film zarejestrowany w dniu 23 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Polica to the Zubrzycka Pass, Poland
🏞️ Route: Polica (1369 m a.s.l.; 49.623376, 19.619711) – Czyrniec (1328 m a.s.l.; 49.613568, 19.626732) – Zubrzycka Pass (877 m a.s.l.; 49.598124, 19.650563)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 3.8 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 55 m
↘️ Sum down: 549 m

The Żywiec Beskids – the highest range of the Beskids in Poland belonging to the Western Carpathians. It consists of three extensive mountain groups: Wielka Racza, Pilsko and Babia Góra. It stretches from the Silesian Beskids to Podhale. From the north it borders with the Makowski Beskids, and from the east with the Gorce Mountains.
Zubrzycka Pass (877 m a.s.l.) – a pass in the Żywiec Beskids, between the peaks of Czyrniec (1328 m a.s.l.) and Kieczura (911 m a.s.l.). On the pass there is the Ignatówka estate belonging to Zubrzyca Górna.
Czyrniec (1328 m a.s.l.) – mountain peak in the Polica Range. It is located south of Polica and its slopes descend towards the Zubrzycka Pass (876 m a.s.l.) and towards the Sidzina Valley. It is separated from Policy by a pass (about 1250 m a.s.l.).
Polica (1369 m a.s.l.) – the highest peak in the Polica Range, a long range beginning at the Krowiarki Pass (1012 m a.s.l.) and stretching northeast to the Skawa Valley.

0:24 Polica
3:10 View of Czyrniec (the Tatra Mountains can be seen in the distance)
3:20 View of Babia Góra
13:45 A pass between Polica and Czyrniec
18:58 View of Polica
23:01 Czyrniec
57:38 A small parking at the Zubrzycka Pass

The film was recorded on May 23, 2020.

Add comment

Region