Podejście do schroniska PTTK na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim z Sidziny Wielka Polana. Przez większość trasy podziwiamy wspaniałe widoki na Czyrniec, Policę, Złotą Grapę i Jasną Górę. W górnej części szlaku mijamy piękny, bukowy las, z którego wchodzimy na Przełęcz Kucałową. Widok na Tatry zapiera dech w piersiach. Kilkaset metrów poniżej znajduje się schronisko. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
Trasa: Sidzina Wielka Polana, Parking (751 m n.p.m.; 49.605315, 19.663049) – Hala Kupowa 1152 m n.p.m.; 49.626384, 19.644813)
Oznaczenie: czarny szlak
Długość: około 3,3 km
Czas przejścia: około 1:30 h
Suma podejść: 385 m
Suma zejść: 24 m

Beskid Żywiecki – drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce, w Europie Środkowej. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich.
Wielka Polana – osada wsi Sidzina położonej w województwie małopolskim, w Polsce.
Hala Krupowa – dawna hala pasterska znajdująca się na południowo-wschodnich stokach Okrąglicy w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim, w Polsce.

0:22 Sidzina Wielka Polana parking
15:26 Szlak krzyżuje się z drogą
26:00 Szlak łączy się z drogą
38:24 Szlak odbija z drogi do lasu
43:18 Strumyk przecina szlak
59:40 Hala Krupowa (!), czarny szlak łączy się z zielonym szlakiem
1:08:45 Przełęcz Kucałowa (1150 m n.p.m.)
1:14:28 Schronisko PTTK na Hali Krupowej (1152 m n.p.m.)

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 15 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Ascent to the PTTK shelter on Hala Krupowa in the Żywiec Beskids Mountains from Sidzina Wielka Polana. During most of the route we admire wonderful views of Czyrniec, Polica, Złota Grapa and Jasna Góra. In the upper part of the trail we pass a beautiful beech forest from which we enter the Kucałowa Pass. The view of the Tatra Mountains is breathtaking. There is a shelter a few hundred meters below. An easy route for every tourist.

Route: Sidzina Wielka Polana, Parking (751 m a.s.l.; 49.605315, 19.663049) – Hala Kupowa (1152 m a.s.l.; 49.626384, 19.644813)
Trail designation: black trail
Length: about 3,3 km
Walking time: about 1:30 h
Sum of approaches: 385 m
Sum down: 24 m

Żywiec Beskid Mountains – the second highest mountain range (after the Tatra Mountains) in Poland, in Central Europe. It belongs to the Western Outer Carpathians, and within them to the Western Beskids.
Wielka Polana – a settlement of the village of Sidzina located in the Lesser Poland Voivodeship, in Poland.
Hala Krupowa – a former shepherd’s hall located on the south-eastern slopes of Okrąglica in the Policy Range in the Żywiec Beskid, in Poland.

0:22 Sidzina Wielka Polana parking
15:26 The trail crosses the road
26:00 The trail connects to the road
38:24 The trail reflects from the road to the forest
43:18 The brook crosses the trail
59:40 Hala Krupowa (!), The black trail joins the green trail
1:08:45 Przełęcz Kucałowa (1150 m a.s.l..)
1:14:28 PTTK Shelter at Hala Krupowa (1152 m a.s.l.)

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 15, 2020.

Region