Podejście do schroniska PTTK na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim z Sidziny Wielka Polana. Przez większość trasy podziwiamy wspaniałe widoki na Czyrniec, Policę, Złotą Grapę i Jasną Górę. W górnej części szlaku mijamy piękny, bukowy las, z którego wchodzimy na Przełęcz Kucałową. Widok na Tatry zapiera dech w piersiach. Kilkaset metrów poniżej znajduje się schronisko. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
Trasa: Sidzina Wielka Polana, Parking (751 m n.p.m.; 49.605315, 19.663049) – Hala Kupowa 1152 m n.p.m.; 49.626384, 19.644813)
Oznaczenie: czarny szlak
Długość: około 3,3 km
Czas przejścia: około 1:30 h
Suma podejść: 385 m
Suma zejść: 24 m

Beskid Żywiecki – drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce, w Europie Środkowej. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich.
Wielka Polana – osada wsi Sidzina położonej w województwie małopolskim, w Polsce.
Hala Krupowa – dawna hala pasterska znajdująca się na południowo-wschodnich stokach Okrąglicy w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim, w Polsce.

0:22 Sidzina Wielka Polana parking
15:26 Szlak krzyżuje się z drogą
26:00 Szlak łączy się z drogą
38:24 Szlak odbija z drogi do lasu
43:18 Strumyk przecina szlak
59:40 Hala Krupowa (!), czarny szlak łączy się z zielonym szlakiem
1:08:45 Przełęcz Kucałowa (1150 m n.p.m.)
1:14:28 Schronisko PTTK na Hali Krupowej (1152 m n.p.m.)

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 15 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Route: Sidzina Wielka Polana, Parking (751 m a.s.l.; 49.605315, 19.663049) – Hala Kupowa (1152 m a.s.l.; 49.626384, 19.644813)
Trail designation: black trail
Length: about 3,3 km
Walking time: about 1:30 h
Sum of approaches: 385 m
Sum down: 24 m

The Żywiec Beskid – the second highest mountain range (after the Tatra Mountains) in Poland, in Central Europe. It belongs to the Western Outer Carpathians, and within them to the Western Beskids.
Wielka Polana – a settlement of the village of Sidzina located in the Lesser Poland Voivodeship, in Poland.
Hala Krupowa – a former shepherd’s hall located on the south-eastern slopes of Okrąglica in the Policy Range in the Żywiec Beskid, in Poland.

0:22 Sidzina Wielka Polana parking
15:26 The trail crosses the road
26:00 The trail connects to the road
38:24 The trail reflects from the road to the forest
43:18 The brook crosses the trail
59:40 Hala Krupowa (!), The black trail joins the green trail
1:08:45 Przełęcz Kucałowa (1150 m a.s.l..)
1:14:28 PTTK Shelter at Hala Krupowa (1152 m a.s.l.)

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 15, 2020.

Add comment

Region