Wejście na Policę z Przełęczy Zubrzyckiej. Po drodze zdobywamy zalesiony szczyt Czyrniec. Z Policy, dzięki wiatrołomom, można podziwiać wpaniałe widoki na Babią Górę oraz na Tatry. Dość intensywne podejście dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Polica z Przełęczy Zubrzyckiej, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Zubrzycka (877 m n.p.m.; 49.598124, 19.650563) – Czyrniec (1328 m n.p.m.; 49.613568, 19.626732) – Polica (1369 m n.p.m.; 49.623376, 19.619711)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 3,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 549 m
↘️ Suma zejść: 55 m

Beskid Żywiecki – najwyższe pasmo Beskidów w Polsce należące do Karpat Zachodnich. Tworzą go trzy rozległe grupy górskie: Wielkiej Raczy, Pilska i Babiej Góry. Rozciąga się od Beskidu Śląskiego aż po Podhale. Od północy graniczy z Beskidem Makowskim, a od wschodu z Gorcami.
Przełęcz Zubrzycka (877 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Żywieckim, pomiędzy szczytami Czyrniec (1328 m n.p.m.) oraz Kieczura (911 m n.p.m.). Na przełęczy znajduje się należące do Zubrzycy Górnej osiedle Ignatówka.
Czyrniec (1328 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Policy. Znajduje się na południe od Policy i jego zbocza opadają w kierunku Przełęczy Zubrzyckiej (876 m n.p.m.) oraz ku dolinie Sidziny. Od Policy oddzielony jest przełęczą (ok. 1250 m n.p.m.).
Polica (1369 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Paśmie Policy, długiego pasma mającego swój początek na Przełęczy Krowiarki (1012 m n.p.m.) i ciągnącego się na północny-wschód aż ku dolinie Skawy.

0:22 Niewielki parking na Przełęczy Zubrzyckiej
53:41 Czyrniec
57:39 Widok na Policę
1:02:09 Przełęcz pomiędzy szczytami Policy i Czyrńca
1:16:31 Widok na Czyrniec
1:19:28 Polica

Film zarejestrowany w dniu 23 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Polica from Zubrzycka Pass, Poland
🏞️ Route: Zubrzycka Pass (877 m a.s.l.; 49.598124, 19.650563) – Czyrniec (1328 m a.s.l.; 49.613568, 19.626732) – Polica (1369 m a.s.l.; 49.623376, 19.619711)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 3.8 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 549 m
↘️ Sum down: 55 m

The Żywiec Beskids – the highest range of the Beskids in Poland belonging to the Western Carpathians. It consists of three extensive mountain groups: Wielka Racza, Pilsko and Babia Góra. It stretches from the Silesian Beskids to Podhale. From the north it borders with the Makowski Beskids, and from the east with the Gorce Mountains.
Zubrzycka Pass (877 m a.s.l.) – a pass in the Żywiec Beskids, between the peaks of Czyrniec (1328 m a.s.l.) and Kieczura (911 m a.s.l.). On the pass there is the Ignatówka estate belonging to Zubrzyca Górna.
Czyrniec (1328 m a.s.l.) – mountain peak in the Polica Range. It is located south of Polica and its slopes descend towards the Zubrzycka Pass (876 m a.s.l.) and towards the Sidzina Valley. It is separated from Policy by a pass (about 1250 m a.s.l.).
Polica (1369 m a.s.l.) – the highest peak in the Polica Range, a long range beginning at the Krowiarki Pass (1012 m a.s.l.) and stretching northeast to the Skawa Valley.

0:22 A small parking at the Zubrzycka Pass
53:41 Czyrniec
57:39 View of Polica
1:02:09 A pass between Polica and Czyrniec
1:16:31 View of Czyrniec
1:19:28 Polica

The film was recorded on May 23, 2020.

Add comment

Region