Zimowe wejście na Maciejową zielonym szlakiem z Jasionowa. Oblodzony szlak utrudniał wędrówkę. Trasa w większości prowadzi przez las. Wspaniałe widoki z hali na Maciejowej na Tatry. Prosta wycieczka dla początkujących turystów, również z dziećmi.

🇵🇱
Jasionów (778 m n.p.m.; 49.587266, 20.023195) – Schronisko PTTK na Maciejowej (853 m n.p.m.; 49.582847, 20.008194)
Oznaczenie: zielony szlak
Długość: około 2,2 km
Czas przejścia: około 0:50 h
Suma podejść: 145 m
Suma zejść: 70 m

Gorce – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Jasionów – przysiółek wsi Olszówka w Polsce, położony w województwie małopolskim.
Maciejowa – schronisko turystyczne PTTK w Gorcach, położone na polanie Przysłop.

0:45 Jasionów – wejście na zielony szlak, który odbija w górę z drogi asfaltowej.
5:16 Widok na Jasionów.
14:20 Szlak ostro skręca w prawo.
15:16 Mały strumyk przecina szlak.
26:03 Potok Słonka – szlak skręca w prawo.
38:45 Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do pobliskiej kolonii.
41:17 Pod Wierchową (887 m n.p.m.) – zielony szlak łączy się ze szlakiem czerwonym.
42:37 Zejście z oblodzonego szlaku.
48:52 Las Pański (842 m n.p.m.) – zielony szklak odbija w lewo do miejscowości Ponice.
49:50 Fragment odbijającego zielonego szlaku jako alternatywne wejście na polanę pod Maciejową.
55:20 Schronisko PTTK na Maciejowej (853 m n.p.m.).

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 1 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Winter ascent to Maciejowa along the green trail from Jasionów. The icy trail made the hike difficult. Most of the route leads through the forest. Great views from the hall on Maciejowa to the Tatra Mountains. A simple trip for beginner tourists, also with children.

Route: Jasionów (778 m a.s.l.; 49.587266, 20.023195) – Maciejowa PTTK Mountain Shelter (853 m a.s.l.; 49.582847, 20.008194)
Trail designation: green trail
Length: about 2.2 km
Walking time: about 0:50 h
Sum of approaches: 145 m
Sum down: 70 m

The Gorce Mountains – a mountain range located in the Western Beskids in southern Poland, in Central Europe.
Jasionów – a hamlet of the village of Olszówka in Poland, located in the Lesser Poland Voivodeship.
Maciejowa – PTTK tourist hostel in The Gorce Mountains, located on the Przysłop glade.

0:45 Jasionów – entering the green trail that reflects upwards from the asphalt road.
5:16 View on Jasionów.
14:20 The trail turns right sharply.
15:16 A small stream crosses the trail.
26:03 The Słonka Stream – the trail turns right.
38:45 Intersection with a road leading to a nearby colony.
41:17 Pod Wierchową (887 m a.s.l.) – the green trail joins the red trail.
42:37 Descent from an icy trail.
48:52 Pański Forest (842 m a.s.l.) – the green trail turns left to Ponice.
49:50 A fragment of the reflecting green trail as an alternative entrance to the clearing under Maciejowa.
55:20 Maciejowa PTTK Mountain Shelter (853 m a.s.l.).

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 1, 2020.

Add comment

Region