Zimowe wejście na Maciejową zielonym szlakiem z Jasionowa. Oblodzony szlak utrudniał wędrówkę. Trasa w większości prowadzi przez las. Wspaniałe widoki z hali na Maciejowej na Tatry. Prosta wycieczka dla początkujących turystów, również z dziećmi.

🇵🇱
Jasionów (778 m n.p.m.; 49.587266, 20.023195) – Schronisko PTTK na Maciejowej (853 m n.p.m.; 49.582847, 20.008194)
Oznaczenie: zielony szlak
Długość: około 2,2 km
Czas przejścia: około 0:50 h
Suma podejść: 145 m
Suma zejść: 70 m

Gorce – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Jasionów – przysiółek wsi Olszówka w Polsce, położony w województwie małopolskim.
Maciejowa – schronisko turystyczne PTTK w Gorcach, położone na polanie Przysłop.

0:45 Jasionów – wejście na zielony szlak, który odbija w górę z drogi asfaltowej.
5:16 Widok na Jasionów.
14:20 Szlak ostro skręca w prawo.
15:16 Mały strumyk przecina szlak.
26:03 Potok Słonka – szlak skręca w prawo.
38:45 Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do pobliskiej kolonii.
41:17 Pod Wierchową (887 m n.p.m.) – zielony szlak łączy się ze szlakiem czerwonym.
42:37 Zejście z oblodzonego szlaku.
48:52 Las Pański (842 m n.p.m.) – zielony szklak odbija w lewo do miejscowości Ponice.
49:50 Fragment odbijającego zielonego szlaku jako alternatywne wejście na polanę pod Maciejową.
55:20 Schronisko PTTK na Maciejowej (853 m n.p.m.).

Prywatne rozmowy zostały wyciszone.
Film zarejestrowany w dniu 1 lutego 2020 roku.

🇬🇧
Route: Jasionów (778 m a.s.l.; 49.587266, 20.023195) – Maciejowa PTTK Mountain Shelter (853 m a.s.l.; 49.582847, 20.008194)
Trail designation: green trail
Length: about 2.2 km
Walking time: about 0:50 h
Sum of approaches: 145 m
Sum down: 70 m

The Gorce Mountains – a mountain range located in the Western Beskids in southern Poland, in Central Europe.
Jasionów – a hamlet of the village of Olszówka in Poland, located in the Lesser Poland Voivodeship.
Maciejowa – PTTK tourist hostel in The Gorce Mountains, located on the Przysłop glade.

0:45 Jasionów – entering the green trail that reflects upwards from the asphalt road.
5:16 View on Jasionów.
14:20 The trail turns right sharply.
15:16 A small stream crosses the trail.
26:03 The Słonka Stream – the trail turns right.
38:45 Intersection with a road leading to a nearby colony.
41:17 Pod Wierchową (887 m a.s.l.) – the green trail joins the red trail.
42:37 Descent from an icy trail.
48:52 Pański Forest (842 m a.s.l.) – the green trail turns left to Ponice.
49:50 A fragment of the reflecting green trail as an alternative entrance to the clearing under Maciejowa.
55:20 Maciejowa PTTK Mountain Shelter (853 m a.s.l.).

Private conversations have been muted.
The film was recorded on February 1, 2020.

Add comment

Region